« Tagasi

Volikogu istung 09.08.2022

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 9. augustil 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 1. korruse saalis järgmise päevakorraga:

 1. Aruküla alevikus Nõmme tee 1 katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamise, planeeringuala ja lähteseisukohtade kinnitamise ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise seletuskiri, planeeringuala joonis ning detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad. (Krista Erg-Scacchetti)
  Eelnõu
 2. Igavere külas Keldre ja Kivipõllu katastriüksustel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamisest keeldumine. (Krista Erg-Scacchetti)
  Eelnõu
  Eskiis
 3. Kalesi külas Värvu katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamise, planeeringuala ja lähteseisukohtade kinnitamise ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise seletuskiri, planeeringuala joonis ning detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad. (Krista Erg-Scacchetti)
  Eelnõu
 4. Kalesi tööstuspargi detailplaneeringu koostamise algatamise, planeeringuala ja lähteseisukohtade kinnitamise ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise seletuskiri, planeeringuala joonis ning detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad. (Krista Erg-Scacchetti) 
  Eelnõu
  KSH eelhinnang
 5. Rätla külas, Lille katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu kehtestamata jätmine. (Krista Erg-Scacchetti)
 6. Raasiku valla  2022. aasta 2. lisaeelarve kinnitamine (E.Velberk)
  Eelnõu
  Seletuskiri
  Lisa1
  Lisa2

 

Istungi ülekanne: https://youtu.be/6jFXrI1Uur8

Toimunud istungite ülekanded:

Raasiku vallavolikogu istung 10.05.2022
Raasiku vallavolikogu istung 12.04.2022
Raasiku vallavolikogu istung 08.03.2022 
Raasiku vallavolikogu istung 08.02.2022
Raasiku vallavolikogu istung 11.01.2022 
Raasiku vallavolikogu istung 14.12.2021  
Raasiku Vallavolikogu istung 30.11.2021
Raasiku Vallavolikogu istung 23.11.2021