Raasiku Vallavolikogu istung toimub 3. oktoobril 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Volikogu istung toimub 03.10.2023

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 3. oktoobril 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Raasiku Vallavalitsus võttis 25.09.2023 korraldusega nr 380 vastu Kulli külas asuva Tiigi kinnistu (65101:002:0767) ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP). DP avalik väljapanek toimub...

Kulli külas asuva Tiigi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus võttis 25.09.2023 korraldusega nr 380 vastu Kulli külas asuva Tiigi kinnistu (65101:002:0767) ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP). DP avalik väljapanek toimub...

Raasiku Vallavalitsuse 18.09.2023 korraldusega nr 367 algatati Aruküla alevikus ja Kalesi külas ,,Aruküla poldri" detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH ) koostamine....

Aruküla alevikus ja Kalesi külas „Aruküla poldri“ detailplaneeringu koostamise jakeskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine

Raasiku Vallavalitsuse 18.09.2023 korraldusega nr 367 algatati Aruküla alevikus ja Kalesi külas ,,Aruküla poldri" detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH ) koostamine....

Raasiku Vallavalitsuse 18.09.2023 korraldusega nr 365 jäeti algatamata Kiviloo külas Nõelasilma kinnistule üldplaneeringu kohase detailplaneeringu koostamine, kuna nimetatud kinnistut hõlmab...

Kiviloo külas Nõelasilma kinnistule üldplaneeringu kohase detailplaneeringu koostamine - algatamata jätmine

Raasiku Vallavalitsuse 18.09.2023 korraldusega nr 365 jäeti algatamata Kiviloo külas Nõelasilma kinnistule üldplaneeringu kohase detailplaneeringu koostamine, kuna nimetatud kinnistut hõlmab...

Ametikoha eesmärk on Raasiku valla avaliku ruumi planeerimine ja planeeringute menetlemine.  

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi planeeringute spetsialisti ametikohale

Ametikoha eesmärk on Raasiku valla avaliku ruumi planeerimine ja planeeringute menetlemine.  

Osakonna hallatavateks valdkondadeks on ehitus, planeerimine, maakorraldus, keskkond, munitsipaalvara haldamine ning teehooldus.  

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi haldus- ja ehitusosakonna juhataja ametikohale

Osakonna hallatavateks valdkondadeks on ehitus, planeerimine, maakorraldus, keskkond, munitsipaalvara haldamine ning teehooldus.  

Ametikoha eesmärk on Raasiku vallas maaga seonduvate toimingute korraldamine ja maaküsimuste lahendamine (maamaks, maareform, maakorraldustoimingud) ning kohanimede- ja aadresside määramine ja...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi maakorraldaja ametikohale

Ametikoha eesmärk on Raasiku vallas maaga seonduvate toimingute korraldamine ja maaküsimuste lahendamine (maamaks, maareform, maakorraldustoimingud) ning kohanimede- ja aadresside määramine ja...

Raasiku Vallavalitsus võttis 11.09.2023. a. protokollilise otsusega vastu Igavere külas asuva Männisalu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP). DP avalik väljapanek toimub...

Igavere külas asuva Männisalu katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus võttis 11.09.2023. a. protokollilise otsusega vastu Igavere külas asuva Männisalu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP). DP avalik väljapanek toimub...

Kulli külas Uustalu tee 9 katastriüksusel soovitakse vähendada tuletõrjevee mahutite mahtu 30m3-ni (kasuliku vee kogus mahutis) detailplaneeringuga kehtestatud mahutite mahuga võrreldes. ...

Kulli külas Uustalu tee 9 katastriüksusel tuletõrjevee mahutite mahu vähendamine

Kulli külas Uustalu tee 9 katastriüksusel soovitakse vähendada tuletõrjevee mahutite mahtu 30m3-ni (kasuliku vee kogus mahutis) detailplaneeringuga kehtestatud mahutite mahuga võrreldes. ...

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. 2019. aastast anname välja...

Raasiku valla haridus-, noorte- ja kultuurivaldkonna tunnustuskonkursile 2023 kandidaate esitamine

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. 2019. aastast anname välja...

Raasiku vallas tegutsevatel mittetulundusühendustel on võimalus taotleda toetust Raasiku valla 2024. aasta eelarvest. Taotluste esitamise tähtaeg on  20.september 2023. Valla eelarve...

Raasiku valla vabaühendused saavad taotleda vallavalitsuselt toetust

Raasiku vallas tegutsevatel mittetulundusühendustel on võimalus taotleda toetust Raasiku valla 2024. aasta eelarvest. Taotluste esitamise tähtaeg on  20.september 2023. Valla eelarve...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 12. septembril 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud

Volikogu istung 12.09.23

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 12. septembril 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud

Raasiku Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja avalikustab Aruküla alevikus Sarapuu ja Pähkli katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu.   Detailplaneering võeti vastu...

Aruküla alevikus Sarapuu ja Pähkli KÜ detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja avalikustab Aruküla alevikus Sarapuu ja Pähkli katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu.   Detailplaneering võeti vastu...

Korraldatud jäätmeveo uus periood on toiminud praeguseks juba aasta. Raasiku vallas on korraldatud jäätmevedajaks AS Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveoga hõlmamine tähendab, et...

Raasiku valla jäätmevedu

Korraldatud jäätmeveo uus periood on toiminud praeguseks juba aasta. Raasiku vallas on korraldatud jäätmevedajaks AS Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveoga hõlmamine tähendab, et...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Tõhelgi külas liikluspindade korrastamine", millega kavatsetakse korrastada Tõhelgi külas Kivisilla detailplaneeringu alal...

Eelnõu „Raasiku vallas Tõhelgi külas liikluspindade korrastamine“ avalikustamine

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Tõhelgi külas liikluspindade korrastamine", millega kavatsetakse korrastada Tõhelgi külas Kivisilla detailplaneeringu alal...

Planeeringute ja keskkonna komisjoni koosolek toimub 29.08.2023 algusega kell 18.00 vallamaja 2. korruse koosolekute saalis   Päevakorras: Arvamus Kulli kruusakarjääri...

Planeeringute ja keskkonna komisjoni koosolek toimub 29.08.2023

Planeeringute ja keskkonna komisjoni koosolek toimub 29.08.2023 algusega kell 18.00 vallamaja 2. korruse koosolekute saalis   Päevakorras: Arvamus Kulli kruusakarjääri...

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 30. augustil 2023. a algusega kell 18:00 vallamajas 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: 1.      Ettepanekud...

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 30. augustil

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 30. augustil 2023. a algusega kell 18:00 vallamajas 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: 1.      Ettepanekud...

Harjumaa kohalike omavalitsusüksuste töötajate ja nende volikogu liikmete XXX suvespordipäevad toimusid 24.-25. augustil 2023 Meriküla õppekeskuses. Raasiku vald saavutas 14 omavalitsuse hulgas...

Raasiku vald saavutas omavalittsusüksuste suvepäevadel 3. koha

Harjumaa kohalike omavalitsusüksuste töötajate ja nende volikogu liikmete XXX suvespordipäevad toimusid 24.-25. augustil 2023 Meriküla õppekeskuses. Raasiku vald saavutas 14 omavalitsuse hulgas...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Raasiku valla teehoiukava 2024-2028" koostamine. Hanke tähtaeg on hiljemalt 04. september 2023.a. kell 10.00. Pakkumused esitada...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Raasiku valla teehoiukava 2024-2028“ koostamine.

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Raasiku valla teehoiukava 2024-2028" koostamine. Hanke tähtaeg on hiljemalt 04. september 2023.a. kell 10.00. Pakkumused esitada...

Raasiku Vallavalitsus algatas vastavalt haldusmenetluse seaduse §-idele 48-50 ja ehitusseadustiku §-ile 31 Peningi-Raasiku kergliiklustee I ja II etapi projekteerimistingimuste eelnõude avatud...

Peningi-Raasiku kergliiklustee I ja II etapi projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus algatas vastavalt haldusmenetluse seaduse §-idele 48-50 ja ehitusseadustiku §-ile 31 Peningi-Raasiku kergliiklustee I ja II etapi projekteerimistingimuste eelnõude avatud...

Hanke tähtaeg on 01.09.2023, kl 10:00 ja pakkumused saata e-mailile hanked@raasiku.ee     Pakkumise kutse Lisa 1, Tehniline_kirjeldus. Pindamine_2023 Lisa...

Väikehange „Raasiku valla teede remont ja pindamistööd 2023 aastal“

Hanke tähtaeg on 01.09.2023, kl 10:00 ja pakkumused saata e-mailile hanked@raasiku.ee     Pakkumise kutse Lisa 1, Tehniline_kirjeldus. Pindamine_2023 Lisa...

Hanke tähtaeg on 28.08.2023, kl 10:00 ja pakkumused saata e-mailile hanked@raasiku.ee   Pakkumise kutse Lisa 1, Tehnilised tingimused Lisa 2, Hankelepingu projekt ...

Väikehange „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava uuendamine.“

Hanke tähtaeg on 28.08.2023, kl 10:00 ja pakkumused saata e-mailile hanked@raasiku.ee   Pakkumise kutse Lisa 1, Tehnilised tingimused Lisa 2, Hankelepingu projekt ...

    Kurgla külas asuva Uus-Laane katastriüksuse ja lähiala „Uus-Laane II" detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Raasiku Vallavalitsus teatab, et võttis vastu...

Kurgla külas asuva Uus-Laane katastriüksuse ja lähiala „Uus-Laane II“ detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

    Kurgla külas asuva Uus-Laane katastriüksuse ja lähiala „Uus-Laane II" detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Raasiku Vallavalitsus teatab, et võttis vastu...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 15. augustil 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Volikogu istung 15.08.2023

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 15. augustil 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Ametikoha eesmärk on Raasiku vallas maaga seonduvate toimingute korraldamine ja maaküsimuste lahendamine (maamaks, maareform, maakorraldustoimingud) ning kohanimede- ja aadresside määramist ja...

Raasiku vallavalitsus pakub tööd maakorraldajale

Ametikoha eesmärk on Raasiku vallas maaga seonduvate toimingute korraldamine ja maaküsimuste lahendamine (maamaks, maareform, maakorraldustoimingud) ning kohanimede- ja aadresside määramist ja...

Peole on oodatud ajavahemikul 26.08.2022-03.08.2023 sündinud Raasiku valla lapsed koos peredega.

Lusikapidu toimub 9. septembril

Peole on oodatud ajavahemikul 26.08.2022-03.08.2023 sündinud Raasiku valla lapsed koos peredega.

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Tehase tee 2 kergliiklusteede ühendamise projekteerimine, tänavavalgustusega" Hanke tähtaeg on 21.08.2023 kell 10:00, pakkumused saata...

Lihthange „Tehase tee 2 kergliiklusteede ühendamise projekteerimine, tänavavalgustusega“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Tehase tee 2 kergliiklusteede ühendamise projekteerimine, tänavavalgustusega" Hanke tähtaeg on 21.08.2023 kell 10:00, pakkumused saata...

Välijõulinnaku avamine Aruküla staadionil toimub 16.08 kell 14.00  

Välijõulinnaku avamine Aruküla staadionil

Välijõulinnaku avamine Aruküla staadionil toimub 16.08 kell 14.00  

10. augustil kell 13.30 avatakse Raasiku pumptrack.

10. augustil kell 13.30 avatakse Raasiku pumptrack

10. augustil kell 13.30 avatakse Raasiku pumptrack.

Raasiku Vallavalitsusse on jõudnud esimesed teated Lusitaania teeteo ja mustpeanälkjate leidumuse kohta Raasiku vallas. Lusitaania teetigu ja mustpeanälkjas on võõrliigid, kes inimese kaasabil...

Tähelepanu! Lusitaania ehk hispaania teeteod ja mustpeanälkjad on Raasiku vallas liikvel

Raasiku Vallavalitsusse on jõudnud esimesed teated Lusitaania teeteo ja mustpeanälkjate leidumuse kohta Raasiku vallas. Lusitaania teetigu ja mustpeanälkjas on võõrliigid, kes inimese kaasabil...

Planeeringute ja keskkonna komisjon toimub 01.08.2023. a algusega kell 18.00 vallamaja 2. korruse koosolekute saalis.  Päevakorras: Aruküla alevikus ja Kalesi külas „Aruküla...

Planeeringute ja keskkonna komisjon toimub 01.08.2023.

Planeeringute ja keskkonna komisjon toimub 01.08.2023. a algusega kell 18.00 vallamaja 2. korruse koosolekute saalis.  Päevakorras: Aruküla alevikus ja Kalesi külas „Aruküla...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 31. juulil 2023,  algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Päevakorras: ...

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 31. juulil

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 31. juulil 2023,  algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Päevakorras: ...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 2. augustil 2023 kl 18:00 vallavalitsuse 2. korruse koosolekute saalis. Arengukava kaasajastamise tõttu kaasame sellesse komisjoni kõikide...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 2. augustil 2023 kl 18:00

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 2. augustil 2023 kl 18:00 vallavalitsuse 2. korruse koosolekute saalis. Arengukava kaasajastamise tõttu kaasame sellesse komisjoni kõikide...

Raasiku Valla Sport on Raasiku Vallavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärgiks on tagada Raasiku valla elanikele ja külalistele võimalused sportlike tegevuste ja eluviiside harrastamiseks....

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi allasutuse Raasiku Valla Sport JUHATAJA ametikohale.

Raasiku Valla Sport on Raasiku Vallavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärgiks on tagada Raasiku valla elanikele ja külalistele võimalused sportlike tegevuste ja eluviiside harrastamiseks....

Raasiku Valla Sport ootab valla spordiklubide ja treeninggruppide avaldusi treeningaegade eraldamiseks Aruküla ja Raasiku spordisaalides 2023/2024 hooajaks. Hooaeg algab 1. septembril ja lõpeb...

Raasiku Valla Sport ootab valla spordiklubide ja treeninggruppide avaldusi treeningaegade eraldamiseks

Raasiku Valla Sport ootab valla spordiklubide ja treeninggruppide avaldusi treeningaegade eraldamiseks Aruküla ja Raasiku spordisaalides 2023/2024 hooajaks. Hooaeg algab 1. septembril ja lõpeb...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kalesi külas liikluspinnale kohanime määramine (Kobaja tee), millega kavatsetakse määrata eramaadel asuvale juurdepääsu teele kohanimi...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kalesi külas liikluspinnale kohanime määramine (Kobaja tee)

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kalesi külas liikluspinnale kohanime määramine (Kobaja tee), millega kavatsetakse määrata eramaadel asuvale juurdepääsu teele kohanimi...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kalesi külas liikluspinnale ruumikuju ja kohanime määramine (Väärsi tee), millega kavatsetakse määrata ruumikuju Vääri I...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kalesi külas liikluspinnale ruumikuju ja kohanime määramine (Väärsi tee)

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kalesi külas liikluspinnale ruumikuju ja kohanime määramine (Väärsi tee), millega kavatsetakse määrata ruumikuju Vääri I...

Väikehange "Meierei 28-6, Raasiku alevik ja Tehase tee 21-2, Raasiku alevik, Harjumaa asuvate sotsiaalkorterite sanitaarremonttööde teostamine" Hanke tähtaeg on 26.07.2023, kl 12:00 ja...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Meierei 28-6, Raasiku alevik ja Tehase tee 21-2, Raasiku alevik, Harjumaa asuvate sotsiaalkorterite sanitaarremonttööde teostamine"

Väikehange "Meierei 28-6, Raasiku alevik ja Tehase tee 21-2, Raasiku alevik, Harjumaa asuvate sotsiaalkorterite sanitaarremonttööde teostamine" Hanke tähtaeg on 26.07.2023, kl 12:00 ja...

Raasiku alevikus Tehase põik 10 kinnistule soovitakse püstitada üksikelamu. Valla üldplaneeringu kohaselt asub Tehase põik 10 kinnistu aleviku tiheasustusalal, kus  on detailplaneeringu...

Raasiku aleviku Tehase põik 10 kinnistu avalik väljapanek

Raasiku alevikus Tehase põik 10 kinnistule soovitakse püstitada üksikelamu. Valla üldplaneeringu kohaselt asub Tehase põik 10 kinnistu aleviku tiheasustusalal, kus  on detailplaneeringu...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Lasteaia küttesõlme projekteerimine ja ehitus" Hanke tähtaeg on 24.07.2023, kl 10:00 ja pakkumused saata e-mailile hanked@raasiku.ee ...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Lasteaia küttesõlme projekteerimine ja ehitus“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Lasteaia küttesõlme projekteerimine ja ehitus" Hanke tähtaeg on 24.07.2023, kl 10:00 ja pakkumused saata e-mailile hanked@raasiku.ee ...

  Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Arvutite ost" Täpsem info Riigihangete registris    

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke “Arvutite ost“

  Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Arvutite ost" Täpsem info Riigihangete registris    

Aruküla Huvialakeskus Pääsulind on Raasiku valla allasutus, mis pakub peamiselt muusikaalast huviharidust ja huvitegevust Raasiku vallas elavatele lastele ja noortele. Huvialakeskus tegutseb nii...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Aruküla Huvialakeskuse Pääsulind direktori ametikohale.

Aruküla Huvialakeskus Pääsulind on Raasiku valla allasutus, mis pakub peamiselt muusikaalast huviharidust ja huvitegevust Raasiku vallas elavatele lastele ja noortele. Huvialakeskus tegutseb nii...

Raasiku Vallavalitsuse allasutus „Aruküla Lasteaed Rukkilill" kutsub Teid esitama hinnapakkumist hankemenetluses: „Mängulinnaku atraktsioonide soetamine ja paigaldamine" Hanke tähtaeg on...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke “Mängulinnaku atraktsioonide soetamine ja paigaldamine“

Raasiku Vallavalitsuse allasutus „Aruküla Lasteaed Rukkilill" kutsub Teid esitama hinnapakkumist hankemenetluses: „Mängulinnaku atraktsioonide soetamine ja paigaldamine" Hanke tähtaeg on...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja avalikustab Kulli külas Öökulli katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneering võeti vastu Raasiku Vallavalitsuse 26. juuni...

Kulli külas Öökulli detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja avalikustab Kulli külas Öökulli katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneering võeti vastu Raasiku Vallavalitsuse 26. juuni...

Hanke tähtaeg on 10.07.2023, kl 12:00 ja pakkumused saata e-mailile hanked@raasiku.ee Pakkumuse koosseis:   Pakkumus kutse Tehniline kirjeldus Pikavere Karja tee ...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku valla teetööde tehnilise kirjelduse kontrollija leidmiseks

Hanke tähtaeg on 10.07.2023, kl 12:00 ja pakkumused saata e-mailile hanked@raasiku.ee Pakkumuse koosseis:   Pakkumus kutse Tehniline kirjeldus Pikavere Karja tee ...

Detailplaneering võeti vastu Raasiku Vallavalitsuse 26. juuni 2023. a. protokollilise otsusega. Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu...

Raasiku Vallavalitsus võttis vastu ja avalikustab Vana-Postijaama 10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu

Detailplaneering võeti vastu Raasiku Vallavalitsuse 26. juuni 2023. a. protokollilise otsusega. Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HARIDUS- JA SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud juhti, kes korraldaks ja...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HARIDUS- JA SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HARIDUS- JA SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud juhti, kes korraldaks ja...

Raasiku Vallavalitsus  kuulutab välja alla riigihanke piirmäära jääva hanke „Raasiku hariduslinnaku detailplaneeringu aluse topogeodeetilise uuringu koostamine". Pakkumine esitada...

Hange „Raasiku hariduslinnaku detailplaneeringu aluse topogeodeetilise uuringu koostamine"

Raasiku Vallavalitsus  kuulutab välja alla riigihanke piirmäära jääva hanke „Raasiku hariduslinnaku detailplaneeringu aluse topogeodeetilise uuringu koostamine". Pakkumine esitada...

Maakondadest Tallinnasse sisenevatel bussiliinidel määratakse linna haldusterritooriumil peatused, mis on sõitjatele ainult väljumiseks. Täpsem info Põhja-Eesti...

Alates 19.06.2023 muutub Tallinnasse sisenevate maakondade avalike bussiliinide peatuste kasutamise kord

Maakondadest Tallinnasse sisenevatel bussiliinidel määratakse linna haldusterritooriumil peatused, mis on sõitjatele ainult väljumiseks. Täpsem info Põhja-Eesti...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 13. juunil 2023. a algusega kell 16.30.

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 13. juunil 2023.

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 13. juunil 2023. a algusega kell 16.30.

Kõiki naisi, kes on sündinud aastatel 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 ja 1973, oodatakse tasuta rinnavähi sõeluuringule. Selle aasta esimese nelja kuuga oli...

Rinnavähi sõeluuringu teavitus

Kõiki naisi, kes on sündinud aastatel 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 ja 1973, oodatakse tasuta rinnavähi sõeluuringule. Selle aasta esimese nelja kuuga oli...

Aruküla Põhikooli koolipere ootab oma toimekasse meeskonda tööle sotsiaalpedagoogi. Tööle asumise aeg kokkuleppel. Lisainfo direktorilt (Avo Möls), tel: 5225842 

Aruküla Põhikooli koolipere ootab tööle sotsiaalpedagoogi.

Aruküla Põhikooli koolipere ootab oma toimekasse meeskonda tööle sotsiaalpedagoogi. Tööle asumise aeg kokkuleppel. Lisainfo direktorilt (Avo Möls), tel: 5225842 

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 30.05 algusega kell 18.00 vallamaja koosolekute saalis. Päevakorras: 1.       Maardu III uuringuruumis...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 30.05

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 30.05 algusega kell 18.00 vallamaja koosolekute saalis. Päevakorras: 1.       Maardu III uuringuruumis...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub  01. juunil 2023 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: ...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 01. juunil

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub  01. juunil 2023 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: ...

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon toimub 31. mail 2023, kell 18:00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga:   2022. a...

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon toimub 31. mail 2023

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon toimub 31. mail 2023, kell 18:00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga:   2022. a...

Härma külas Kiivita detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Raasiku Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja avalikustab 15. juunist kuni 2. juulini Härma külas Kiivita...

Härma külas Kiivita detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Härma külas Kiivita detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Raasiku Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja avalikustab 15. juunist kuni 2. juulini Härma külas Kiivita...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Raasiku valla teede remont ja pindamistööd 2023 aastal" omanikujärelvalve teostamiseks. Hanke dokumendid: Tehniline kirjeldus Pakkumuse...

Hange „Raasiku valla teede remont ja pindamistööd 2023 aastal“ omanikujärelvalve teostamiseks

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Raasiku valla teede remont ja pindamistööd 2023 aastal" omanikujärelvalve teostamiseks. Hanke dokumendid: Tehniline kirjeldus Pakkumuse...

Sinu töö eesmärk on läbi kaasamise ning mitmete erinevate valdkondade ja organisatsioonide eduka võrgustikutöö koordineerida lapsele ja tema perele vajalike abimeetmete osutamist. Sinu...

Ida-Harjumaa omavalitsused Raasiku vald, Anija vald, Jõelähtme vald, Kuusalu vald, Kose vald ja Loksa linn ootavad oma meeskondadesse JUHTUMIKORRALDAJAID

Sinu töö eesmärk on läbi kaasamise ning mitmete erinevate valdkondade ja organisatsioonide eduka võrgustikutöö koordineerida lapsele ja tema perele vajalike abimeetmete osutamist. Sinu...

Arengukava on omavalitsuse kogukondlik kokkulepe pika- ja lühiajalise arengu eesmärkide määratlemiseks ja nende elluviimiseks. Arengukava on aluseks vallaeelarve koostamisele, investeeringute...

Raasiku valla arengukava aastateks 2019-2028 läbivaatamine

Arengukava on omavalitsuse kogukondlik kokkulepe pika- ja lühiajalise arengu eesmärkide määratlemiseks ja nende elluviimiseks. Arengukava on aluseks vallaeelarve koostamisele, investeeringute...

Kandidaate konkursile võib esitada 20. juunini iga kodanik või kodanike ühendus, teatades võimalikust kandidaadist Raasiku Vallavalitsusele telefonil 6070348, e-postiga  ...

Algas Raasiku valla Kauni Kodu konkurss aastal 2023

Kandidaate konkursile võib esitada 20. juunini iga kodanik või kodanike ühendus, teatades võimalikust kandidaadist Raasiku Vallavalitsusele telefonil 6070348, e-postiga  ...

Planeeringuala, väljavõte Maa-ameti geoportaalist Raasiku vallavalitsuse 27. veebruari 2023. a. otsusega algatati „Raasiku aleviku hariduslinnaku ja keskala" detailplaneeringu...

Raasiku aleviku hariduslinnaku ja keskala detailplaneeringu mõttenoppe tulemused

Planeeringuala, väljavõte Maa-ameti geoportaalist Raasiku vallavalitsuse 27. veebruari 2023. a. otsusega algatati „Raasiku aleviku hariduslinnaku ja keskala" detailplaneeringu...

Õppus Kevadtorm toimub ajavahemikul 15-26 mai ka Raasiku vallas.

Õppus Kevadtorm 2023

Õppus Kevadtorm toimub ajavahemikul 15-26 mai ka Raasiku vallas.

Raasiku vallas, Igavere külas Ahkepõllu kinnistule 80 m kõrguse raadiomasti püstitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.05.2023 kuni 30.05.2023 ...

Igavere külas Ahkepõllu kinnistule 80 m kõrguse raadiomasti püstitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas, Igavere külas Ahkepõllu kinnistule 80 m kõrguse raadiomasti püstitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.05.2023 kuni 30.05.2023 ...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku vallas, Aruküla aleviku ja Raasiku aleviku liiklusmärkide ning liikluskorralduse auditi teostaja leidmiseks Tööde teostamise periood...

Väikehange Aruküla aleviku ja Raasiku aleviku liiklusmärkide ning liikluskorralduse auditi teostaja leidmiseks

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku vallas, Aruküla aleviku ja Raasiku aleviku liiklusmärkide ning liikluskorralduse auditi teostaja leidmiseks Tööde teostamise periood...

  Raasiku Vallavalitsus teatab, et 24. mai – 11. juunini toimub Aruküla alevikus Tallinna mnt 33 ja Orgemetsa katastriüksustel ja lähiala (Grossi poe) detailplaneeringu eskiisi...

Arukülas toimub Grossi poe detailplaneeringu eskiisi avalikustamine ja avalik arutelu

  Raasiku Vallavalitsus teatab, et 24. mai – 11. juunini toimub Aruküla alevikus Tallinna mnt 33 ja Orgemetsa katastriüksustel ja lähiala (Grossi poe) detailplaneeringu eskiisi...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kulli külas Pistriku tänava liikluspinna ruumikuju tühistamine", millega kavatsetakse tühistada Kulli külas Pistriku väikekohas asuv...

Eelnõu: „Raasiku vallas Kulli külas Pistriku tänava liikluspinna ruumikuju tühistamine“

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kulli külas Pistriku tänava liikluspinna ruumikuju tühistamine", millega kavatsetakse tühistada Kulli külas Pistriku väikekohas asuv...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kulli külas Kulli tänava liikluspinna ruumikuju tühistamine", millega kavatsetakse tühistada Kulli külas Kulli väikekohas asuv Kulli...

Eelnõu: „Raasiku vallas Kulli külas Kulli tänava liikluspinna ruumikuju tühistamine“

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kulli külas Kulli tänava liikluspinna ruumikuju tühistamine", millega kavatsetakse tühistada Kulli külas Kulli väikekohas asuv Kulli...

Kolm taastuvenergia ettevõtet (Vindr  Baltic  OÜ, Eurowind Energy OÜ, Evecon OÜ) on esitanud taotlused Raasiku vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOVEP) ja keskkonnamõjude...

Tuulepargi infotund toimub 16. mail kell 18.00 Aruküla rahvamaja teatrisaalis

Kolm taastuvenergia ettevõtet (Vindr  Baltic  OÜ, Eurowind Energy OÜ, Evecon OÜ) on esitanud taotlused Raasiku vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOVEP) ja keskkonnamõjude...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 9. mail 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Volikogu istung 09.05.2023

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 9. mail 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Öösel vastu 30. aprilli 2023 leidis Aruküla alevikus kooli staadionil traagiline sündmus, mille käigus üks noor kaotas elu ja teine sai vigastada. Kuna tegemist on erakordselt emotsionaalse...

Teade

Öösel vastu 30. aprilli 2023 leidis Aruküla alevikus kooli staadionil traagiline sündmus, mille käigus üks noor kaotas elu ja teine sai vigastada. Kuna tegemist on erakordselt emotsionaalse...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Pesupesu tehnika soetamine Pikavere Mõisakoolile" Pakkumus (Lisa 2 vormil) palume saata  aadressile:  hanked@raasiku.ee hiljemalt...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Pesupesu tehnika soetamine Pikavere Mõisakoolile“

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Pesupesu tehnika soetamine Pikavere Mõisakoolile" Pakkumus (Lisa 2 vormil) palume saata  aadressile:  hanked@raasiku.ee hiljemalt...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 17. aprilli 2023. a korraldusega nr 128 kehtestati Kalesi külas asuva Saka katastriüksuse ja lähiala detailplaneering. ...

Kehtestati Kalesi külas asuva Saka katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 17. aprilli 2023. a korraldusega nr 128 kehtestati Kalesi külas asuva Saka katastriüksuse ja lähiala detailplaneering. ...

Raasiku vallavalitsus teavitab, et ajavahemikul 26.04.23- 29.04.23 teostatakse talihooldustööde käigus Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel talveperioodidel libedusetõrjeks kasutatud...

Teavitus

Raasiku vallavalitsus teavitab, et ajavahemikul 26.04.23- 29.04.23 teostatakse talihooldustööde käigus Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel talveperioodidel libedusetõrjeks kasutatud...

Raasiku vallavalitsus teavitab, et alustati Rätla tee I etapi remondiga. Tööd viiakse läbi 17.04.23- 05.05.23. Töövõtja: Tariston AS Tel +372 5399 9585 e-post silver.talts@tariston.ee...

Alustati Rätla tee I etapi remondiga

Raasiku vallavalitsus teavitab, et alustati Rätla tee I etapi remondiga. Tööd viiakse läbi 17.04.23- 05.05.23. Töövõtja: Tariston AS Tel +372 5399 9585 e-post silver.talts@tariston.ee...

Raasiku vallas, Aruküla alevikus , Tallinna mnt 35 kinnistul olemasoleva veski-elamu ja abihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks koostatud projekteerimistingimuste  eelnõu...

Aruküla alevikus, Tallinna mnt 35 kinnistul olemasoleva veski-elamu ja abihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas, Aruküla alevikus , Tallinna mnt 35 kinnistul olemasoleva veski-elamu ja abihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks koostatud projekteerimistingimuste  eelnõu...

Pakkumus (Lisa 2 vormil) palume saata  aadressile:  hanked@raasiku.ee hiljemalt 20.04.2023 kell 12.00. Lisa 1 Mururobotite väikehange Lisa 2 Pakkumuse vorm ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Mururobotite soetamine Pikavere Mõisakoolile“

Pakkumus (Lisa 2 vormil) palume saata  aadressile:  hanked@raasiku.ee hiljemalt 20.04.2023 kell 12.00. Lisa 1 Mururobotite väikehange Lisa 2 Pakkumuse vorm ...

Peamised tööülesanded: ehitus- ja remonditegevuse korraldamine valla objektidel vastavalt eelarvele ja hankekorrale; valla pindade üüri- ja rendilepingute ettevalmistamine ja...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi haldusspetsialisti ametikohale

Peamised tööülesanded: ehitus- ja remonditegevuse korraldamine valla objektidel vastavalt eelarvele ja hankekorrale; valla pindade üüri- ja rendilepingute ettevalmistamine ja...

Anname teada, et alates 6. aprillist saab taas lehejäätmeid ja peenemat haljastujäädet ära anda korraldatud jäätmeveo raames Eesti Keskkonnateenused AS-le. Selleks toimi nii: kogu...

Aia- ja haljastujäätmete äravedu

Anname teada, et alates 6. aprillist saab taas lehejäätmeid ja peenemat haljastujäädet ära anda korraldatud jäätmeveo raames Eesti Keskkonnateenused AS-le. Selleks toimi nii: kogu...

Raasiku Vallavolikogu istungi toimub teisipäeval, 11. aprillil 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis

Volikogu istung 11.04.2023

Raasiku Vallavolikogu istungi toimub teisipäeval, 11. aprillil 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla teeäärte niitmine 2023"   Pakkumus kutse Teeäärte niitmise mahud 2023 (Lisa 1) Hinnapakkumus (Lisa 2) ...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla teeäärte niitmine 2023“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla teeäärte niitmine 2023"   Pakkumus kutse Teeäärte niitmise mahud 2023 (Lisa 1) Hinnapakkumus (Lisa 2) ...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku vallas välisvalgustuse hooldustööde teostamine 2023". Hanke tähtaeg on 17.04.2023 kell 12.00 Pakkumus kutse Valgustuse koond...

Hange „Raasiku vallas välisvalgustuse hooldustööde teostamine 2023“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku vallas välisvalgustuse hooldustööde teostamine 2023". Hanke tähtaeg on 17.04.2023 kell 12.00 Pakkumus kutse Valgustuse koond...

Hange „Talihooldustööde käigus Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel talveperioodidel 2022/2023 libedusetõrjeks kasutatud graniitkillustiku koristus, äravedu ja utiliseerimine" ...

Hange „Talihooldustööde käigus Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel talveperioodidel 2022/2023 libedusetõrjeks kasutatud graniitkillustiku koristus, äravedu ja utiliseerimine“

Hange „Talihooldustööde käigus Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel talveperioodidel 2022/2023 libedusetõrjeks kasutatud graniitkillustiku koristus, äravedu ja utiliseerimine" ...

Raasiku Vallavalitsus on arenev väikevald Harjumaal. Oma arengus oleme jõudnud olukorrani, kus suur hulk kehtivas arengukavas planeeritud tegevusi on tänaseks realiseeritud, mistõttu vald vajab...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi valla arengukava kaasajastamiseks

Raasiku Vallavalitsus on arenev väikevald Harjumaal. Oma arengus oleme jõudnud olukorrani, kus suur hulk kehtivas arengukavas planeeritud tegevusi on tänaseks realiseeritud, mistõttu vald vajab...

Taas on Raasiku Vallavalitsus avanud ideekorje kaasava eelarve raames parima rahvaalgatusliku projekti leidmiseks, millega rahastame valla eelarvest 10 000 euro ulatuses ideid Raasiku...

Raasiku Vallavalitsus on avanud ideekorje kaasava eelarve raames parima rahvaalgatusliku projekti leidmiseks

Taas on Raasiku Vallavalitsus avanud ideekorje kaasava eelarve raames parima rahvaalgatusliku projekti leidmiseks, millega rahastame valla eelarvest 10 000 euro ulatuses ideid Raasiku...

Marutaud on loomade ja inimeste ühine nakkushaigus, mida pole võimalik ravida. Haigus lõppeb haigustunnuste väljakujunemisel surmaga. Õnneks on marutaudi vastu olemas vaktsiin, mille abil saab...

Marutaud ja lemmikloomade kohustuslik vaktsineerimine

Marutaud on loomade ja inimeste ühine nakkushaigus, mida pole võimalik ravida. Haigus lõppeb haigustunnuste väljakujunemisel surmaga. Õnneks on marutaudi vastu olemas vaktsiin, mille abil saab...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja omanikujärelvalve teenuse hanke - „Raasiku vald, Rätla küla, Rätla tee remondi I etapp", hanke viitenumber 257077 järelvalveks. Hanke tähtaeg on...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja omanikujärelvalve teenuse hanke

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja omanikujärelvalve teenuse hanke - „Raasiku vald, Rätla küla, Rätla tee remondi I etapp", hanke viitenumber 257077 järelvalveks. Hanke tähtaeg on...

Raasiku alevikus Tallinna mnt 21 kinnistul algavad ehitustööd, mille käigus rajatakse pumptrack rada koos valgustusega ja ratta õpperada, kus lapsed saavad läbi mängu arendada oma sõiduoskust....

Raasikul alustatakse pumptracki raja ehitustöödega

Raasiku alevikus Tallinna mnt 21 kinnistul algavad ehitustööd, mille käigus rajatakse pumptrack rada koos valgustusega ja ratta õpperada, kus lapsed saavad läbi mängu arendada oma sõiduoskust....

Raasiku Vallavolikogu erakorraline istungi toimub reedel, 31. märtsil 2023. a algusega kell 10.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis (Zoomis osalemise võimalus

Volikogu istung toimus 31.03.2023

Raasiku Vallavolikogu erakorraline istungi toimub reedel, 31. märtsil 2023. a algusega kell 10.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis (Zoomis osalemise võimalus

Täna avasime Raasiku Kooli lasteaias vastvalminud juurdeehituse. Lasteaed saab juurde uue rühma „Vöötoravad" ja sellega ka rühma jagu lapsi. Vallavalitsus tänab koolipere ja ehitajat ATP Betoon...

Raasiku Kooli lasteaias avati vastvalminud juurdeehitus

Täna avasime Raasiku Kooli lasteaias vastvalminud juurdeehituse. Lasteaed saab juurde uue rühma „Vöötoravad" ja sellega ka rühma jagu lapsi. Vallavalitsus tänab koolipere ja ehitajat ATP Betoon...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Pikavere Mõisakooli klassiruumi remonttööde teostaja leidmiseks. Pakkumused (Lisa 2 vormil) palume saata  aadressile:  ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Pikavere Mõisakooli klassiruumi remonttööde teostaja leidmiseks

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Pikavere Mõisakooli klassiruumi remonttööde teostaja leidmiseks. Pakkumused (Lisa 2 vormil) palume saata  aadressile:  ...

Raasiku Vallavalitsus võõrandab suulisel enampakkumisel Igavere külas asuva Välja katastriüksuse (registriosa nr. 13744302, katastritunnus 65101:003:0801, pindala 4141m2 – edaspidi Kinnistu)...

Vallavara võõrandamine suulisel enampakkumisel: tootmismaa Igavere külas

Raasiku Vallavalitsus võõrandab suulisel enampakkumisel Igavere külas asuva Välja katastriüksuse (registriosa nr. 13744302, katastritunnus 65101:003:0801, pindala 4141m2 – edaspidi Kinnistu)...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku aleviku pumptrack'i ehitamisele omanikujärelevalve leidmiseks. Pakkumused palume saata  aadressile:  hanked@raasiku.ee ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku aleviku pumptrack’i ehitamisele omanikujärelevalve leidmiseks.

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku aleviku pumptrack'i ehitamisele omanikujärelevalve leidmiseks. Pakkumused palume saata  aadressile:  hanked@raasiku.ee ...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „ Raasiku vallas Järsi tee ruumikuju muutmine" , millega kavatsetakse muuta Järsi tee liikluspinna ruumikuju, et vältida nõuet hajaasustuses...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Järsi tee ruumikuju muutmine“

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „ Raasiku vallas Järsi tee ruumikuju muutmine" , millega kavatsetakse muuta Järsi tee liikluspinna ruumikuju, et vältida nõuet hajaasustuses...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Järsi külas Metsaküla tee ruumikuju muutmine" , millega kavatsetakse muuta Järsi tee liikluspinna ruumikuju, et vältida nõuet...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Järsi külas Metsaküla tee ruumikuju muutmine“

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Järsi külas Metsaküla tee ruumikuju muutmine" , millega kavatsetakse muuta Järsi tee liikluspinna ruumikuju, et vältida nõuet...

Tugiisiku ülesanne on koostöös lapsevanemaga toetada lapse igakülgset arengut ja toimetulekut. Täpsem info siit Kandideerimisavaldus saata aadressile raasiku.vald@raasiku.ee ...

Raasiku Vallavalitsus ootab oma meeskonnaga liituma tugiisikut

Tugiisiku ülesanne on koostöös lapsevanemaga toetada lapse igakülgset arengut ja toimetulekut. Täpsem info siit Kandideerimisavaldus saata aadressile raasiku.vald@raasiku.ee ...

Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud juhti, kes korraldaks ja koordineeriks vallas raamatupidamise ja finantsjuhtimisega seotud ülesannete täitmist. ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi FINANTSJUHI ametikohale

Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud juhti, kes korraldaks ja koordineeriks vallas raamatupidamise ja finantsjuhtimisega seotud ülesannete täitmist. ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ARENDUSJUHI ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud juhti, kes korraldaks ja koordineeriks vallas...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ARENDUSJUHI ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ARENDUSJUHI ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud juhti, kes korraldaks ja koordineeriks vallas...

Detailplaneeringu avalikustamine toimus 23. veebruarist 12. märtsini 2023. a. , mille jooksul esitati 1 kirjalik arvamus. Keskkonnaamet kirjutas, et varasemalt esitatud tingimused ei olnud...

Järsi külas Kolmnurga katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalikustamise kokkuvõte

Detailplaneeringu avalikustamine toimus 23. veebruarist 12. märtsini 2023. a. , mille jooksul esitati 1 kirjalik arvamus. Keskkonnaamet kirjutas, et varasemalt esitatud tingimused ei olnud...

Kurgla krossiraja eskiisi tutvustus toimub 3. aprillil 3. aprillil 2023. a kell 18.00 toimub Raasiku Vallavalitsuse II korruse koosolekute saalis Kurgla krossiraja eskiisi tutvustamine...

Kurgla krossiraja eskiisi tutvustus toimub 3. aprillil

Kurgla krossiraja eskiisi tutvustus toimub 3. aprillil 3. aprillil 2023. a kell 18.00 toimub Raasiku Vallavalitsuse II korruse koosolekute saalis Kurgla krossiraja eskiisi tutvustamine...

Psühholoogi tööülesanneteks on Raasiku valla koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides õppivate laste toetamine märkamise ja sekkumise kaudu koostöös lapse, lapsevanemate,...

Raasiku Vallavalitsus ootab oma meeskonnaga liituma psühholoogi (haridusasutustes)

Psühholoogi tööülesanneteks on Raasiku valla koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides õppivate laste toetamine märkamise ja sekkumise kaudu koostöös lapse, lapsevanemate,...