« Tagasi

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Tallinna mnt 21 katastriüksusele rattapargi (pumptrack) ehitusprojekti koostamiseks

Pumptrack-i rajamine annab piirkonnas unikaalse võimaluse rattasõidumeisterlikkuse tõstmiseks, propageerib jalgratta kui liikumisvahendi kasutamist. Pumptrack pakub igas eas liikumishuvilistele mitmekülgseid võimalusi veeta vaba aega sportlikult ja sisukalt. Põhiline sihtrühm on 6- kuni 21-aastased, aga ka vanemad ja nooremad harrastajad. Projekti tulemusel on piirkonna noored hästi ette valmistatud rattaliikluseks ning nende motoorne võimekus paraneb tänu pumptrack´i treeningutele. Noored liiguvad ja tegutsevad vabal ajal rohkem õues ning koos tegutsedes paranevad nende sotsiaalsed oskused. Vastavalt Raasiku valla arengukava strateegilistele eesmärkidele arendatakse keskkonda, mis toetaks noorte arengut, pakkudes mitmekesiseid võimalusi eneseteostuseks ning soodustades sihipärast tegevust ja vaba aja veetmist väljaspool kooli.

Valla üldplaneeringu järgi on Raasiku alevikus detailplaneeringu kohustus. Planeerimisseaduse § 125 lg 2 sätestab, et detailplaneering tuleb koostada olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks. Projekteeritava ehitise puhul ei ole tegemist olulise avaliku huviga rajatisega, kuna ehitisel ei ole suurt ruumilist mõju suuruse või kõrguse tõttu, rajatisest ei tõusetu ohtlikke mõjutusi nagu lõhn, tolm, müra, jne, kuid rattapark on kavandatud Raasiku aleviku mõistes olulisse asukohta ja selle ehitamisega võivad kaasneda visuaalsed ja liiklusmõjud. Seega otsustas Raasiku vallavalitsus mitte algatada detailplaneeringut, vaid anda välja rattapargi ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel avaliku menetlusega.

Väljapanek toimub alates 16. veebruarist k.a. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta saab esitada aadressil raasiku.vald@raasiku.ee kuni 1. märtsini.

Projekteerimistingimused