E-rahvastikuregistrisse lisandus alates 30.12.2022 uusi võimalusi: tutvuda saab oma rahvastikuregistris olevate andmetega palju laiemas koosseisus kui täna, tellida...

E-rahvastikuregistrisse lisandus alates 30.12.2022 uusi võimalusi:

E-rahvastikuregistrisse lisandus alates 30.12.2022 uusi võimalusi: tutvuda saab oma rahvastikuregistris olevate andmetega palju laiemas koosseisus kui täna, tellida...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni 06. veebruaril 2023. a algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: Haridus-...

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 06. veebruaril 2023. a

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni 06. veebruaril 2023. a algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: Haridus-...

Raasiku alevikus Tehase põik 12 kinnistule soovitakse püstitada elamu koos abihoonega ja taastada ning seadustada saunamaja. Valla üldplaneeringu kohaselt asub Tehase põik 12 kinnistu aleviku...

Raasiku alevikus Tehase põik 12 projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Raasiku alevikus Tehase põik 12 kinnistule soovitakse püstitada elamu koos abihoonega ja taastada ning seadustada saunamaja. Valla üldplaneeringu kohaselt asub Tehase põik 12 kinnistu aleviku...

Raasiku Vallavalitsus võttis vastu ja avalikustab 23. veebruarist 12. märtsini 2023. a Järsi külas Kolmnurga katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneering võeti vastu...

Järsi külas, Kolmnurga detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Raasiku Vallavalitsus võttis vastu ja avalikustab 23. veebruarist 12. märtsini 2023. a Järsi külas Kolmnurga katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneering võeti vastu...

Planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 2. veebruaril algusega kell 18.00 Vallamaja 2. korruse koosolekute saalis Päevakorras: Tuuleenergia eriplaneeringu algatamine. ...

Planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 2. veebruaril

Planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 2. veebruaril algusega kell 18.00 Vallamaja 2. korruse koosolekute saalis Päevakorras: Tuuleenergia eriplaneeringu algatamine. ...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Raasiku alevikus liikluspindade ruumikujude muutmine", millega kavatsetakse muuta Raasiku alevikus avalikult kasutatavate teede, Roosi...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Raasiku alevikus liikluspindade ruumikujude muutmine“

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Raasiku alevikus liikluspindade ruumikujude muutmine", millega kavatsetakse muuta Raasiku alevikus avalikult kasutatavate teede, Roosi...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 1. veebruaril 2023. a algusega kell 18:00 volikogu saalis. Päevakord Raasiku valla 2023. a eelarve muudatusettepanekud ...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 1. veebruaril 2023.

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 1. veebruaril 2023. a algusega kell 18:00 volikogu saalis. Päevakord Raasiku valla 2023. a eelarve muudatusettepanekud ...

Raasiku vallas Järsi külas Kangevirde ja Vana -Sepa kinnistute projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub  26.01.2023 kuni 09.02.2023. Kangevirde ja Vana -Sepa...

Järsi külas Kangevirde ja Vana -Sepa kinnistute projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas Järsi külas Kangevirde ja Vana -Sepa kinnistute projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub  26.01.2023 kuni 09.02.2023. Kangevirde ja Vana -Sepa...

Raasiku vallas Kulli külas Vana-Sepa kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub  26.01.2023 kuni 09.02.2023. Vana-Sepa kinnistule soovitakse kavandada ca 2 ...

Kulli külas Vana-Sepa kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas Kulli külas Vana-Sepa kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub  26.01.2023 kuni 09.02.2023. Vana-Sepa kinnistule soovitakse kavandada ca 2 ...

Raasiku vallas, Aruküla alevikus Piiri tn 10 kinnistu projekteerimistingimuste  eelnõu avalik väljapanek toimub 26.01.2023 - 09.02.2023. Aruküla aleviku Piiri 10 kinnistule soovitakse...

Aruküla alevikus Piiri tn 10 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas, Aruküla alevikus Piiri tn 10 kinnistu projekteerimistingimuste  eelnõu avalik väljapanek toimub 26.01.2023 - 09.02.2023. Aruküla aleviku Piiri 10 kinnistule soovitakse...

Gordoni Perekoooli suhtlemistreening lapsevanemale toimub Arukülas Piiri12A  07.03-25.04, teisipäeviti 18.00-21.00

Gordoni Perekoooli suhtlemistreening lapsevanemale

Gordoni Perekoooli suhtlemistreening lapsevanemale toimub Arukülas Piiri12A  07.03-25.04, teisipäeviti 18.00-21.00

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ARHITEKTI ametikohale, kelle põhi-teenistusülesanneteks on: Taotluste menetlemine (projekteerimistingimused, ehitusload ja...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ARHITEKTI ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ARHITEKTI ametikohale, kelle põhi-teenistusülesanneteks on: Taotluste menetlemine (projekteerimistingimused, ehitusload ja...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku vallavalitsuse 2. jaanuari 2023. a istungi  päevakorrapunkti nr 3 protokollilise otsusega muudeti Vanakubja detailplaneeringu lähteülesannet ja...

Vanakubja detailplaneeringu ala muudeti. Eskiisi tutvustus toimub 1. veebruaril 18.00

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku vallavalitsuse 2. jaanuari 2023. a istungi  päevakorrapunkti nr 3 protokollilise otsusega muudeti Vanakubja detailplaneeringu lähteülesannet ja...

Raasiku vallas, Kurgla külas,  Kivimäe farmi kinnistule soovitakse rajada päikeseelektrijaama (edaspidi PEJ). Raasiku valla üldplaneeringu seletuskirjas on lubatud oma majapidamise või...

Raasiku vallas, Kurgla külas Kivimäe farmi kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.01.-30.01.2023

Raasiku vallas, Kurgla külas,  Kivimäe farmi kinnistule soovitakse rajada päikeseelektrijaama (edaspidi PEJ). Raasiku valla üldplaneeringu seletuskirjas on lubatud oma majapidamise või...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 17. jaanuaril 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas 2. korruse saalis.

Volikogu istung 17.01.2023

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 17. jaanuaril 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas 2. korruse saalis.

Raasiku vallavalitsus annab teada, et 14. ja 15. jaanuaril toimub Raasiku vallas, Pikavere ja Mallavere lähistel metsades ja karjääris Kaitseliidu õppus. Õppusel ei kasutata lahingmoona, kuid...

14. ja 15. jaanuaril toimub Raasiku vallas, Pikavere ja Mallavere lähistel metsades ja karjääris Kaitseliidu õppus

Raasiku vallavalitsus annab teada, et 14. ja 15. jaanuaril toimub Raasiku vallas, Pikavere ja Mallavere lähistel metsades ja karjääris Kaitseliidu õppus. Õppusel ei kasutata lahingmoona, kuid...

Raasiku Vallavolikogu erakorraline istung toimub 12. jaanuaril 2023. a algusega kell 11.00 Raasiku vallamajas 2. korruse saalis.

Volikogu istung 12.01.2023

Raasiku Vallavolikogu erakorraline istung toimub 12. jaanuaril 2023. a algusega kell 11.00 Raasiku vallamajas 2. korruse saalis.

KIK avab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetuse taotluste vastuvõtu 16. jaanuaril kell 10. Taotlusvooru eelarve on ligikaudu 800 tuhat eurot. Toetus on mõeldud...

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetuse taotluste vastuvõtt algab 16. jaanuaril.

KIK avab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetuse taotluste vastuvõtu 16. jaanuaril kell 10. Taotlusvooru eelarve on ligikaudu 800 tuhat eurot. Toetus on mõeldud...

Raasiku vallas on kaks ajutist kogumispunkti, kuhu saab kuni 15. jaanuarini oma jõulukuuse tasuta ära tuua. Raasiku aleviku kogumisplats on Raasiku rahvamaja prügikonteinerite kõrval...

Kuhu viia jõulukuusk?

Raasiku vallas on kaks ajutist kogumispunkti, kuhu saab kuni 15. jaanuarini oma jõulukuuse tasuta ära tuua. Raasiku aleviku kogumisplats on Raasiku rahvamaja prügikonteinerite kõrval...

Raasiku vallas Kulli külas Tõnno kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 05.01.2023 kuni 20.01.2023. Tõnno kinnistule soovitakse kavandada päikeseelektrijaam (PEJ)....

Kulli külas Tõnno kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas Kulli külas Tõnno kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 05.01.2023 kuni 20.01.2023. Tõnno kinnistule soovitakse kavandada päikeseelektrijaam (PEJ)....

Riigihalduse ministri 08.12.2022 käskkirjaga nr 216 kinnitati hajaasustuse programmi 2023. a taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruar 2023 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 3. aprill...

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor avatakse 1. veebruaril

Riigihalduse ministri 08.12.2022 käskkirjaga nr 216 kinnitati hajaasustuse programmi 2023. a taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruar 2023 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 3. aprill...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 4. jaanuaril 2023, kell 18:00 volikogu saalis Päevakord Raasiku valla 2023. a eelarve muudatusettepanekud Raasiku...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 4. jaanuaril 2023

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 4. jaanuaril 2023, kell 18:00 volikogu saalis Päevakord Raasiku valla 2023. a eelarve muudatusettepanekud Raasiku...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 03.01.2023 vallamajas volikogu koosolekute saalis algusega kell 18.00.  Päevakorras: Aruküla Suvila 24c planeeritavad ehitusmahud,...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 03.01.2023

Planeeringute- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 03.01.2023 vallamajas volikogu koosolekute saalis algusega kell 18.00.  Päevakorras: Aruküla Suvila 24c planeeritavad ehitusmahud,...

E-rahvastikuregistrisse lisandub alates 30.12.2022 uusi võimalusi: tutvuda saab oma rahvastikuregistris olevate andmetega palju laiemas koosseisus kui täna, tellida...

Uued võimalised e-rahvastikuregistris

E-rahvastikuregistrisse lisandub alates 30.12.2022 uusi võimalusi: tutvuda saab oma rahvastikuregistris olevate andmetega palju laiemas koosseisus kui täna, tellida...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 13. detsembri 2022. a. otsusega nr 35 tunnistati positsioon 2 osas kehtetuks Aruküla alevikus Tallinna mnt 35 katastriüksuse ja lähiala...

Tunnistati osaliselt kehtetuks Arukülas Tallinna mnt 35 detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 13. detsembri 2022. a. otsusega nr 35 tunnistati positsioon 2 osas kehtetuks Aruküla alevikus Tallinna mnt 35 katastriüksuse ja lähiala...

23. detsembril  Raasiku vallavalitsuses kaugtööpäev, ametnikud vastavad telefonile  8:00-10:00. Tuleval nädalal alustame teisipäeval, 27. detsembril, kell 8:00. Ametnike vastuvõtt...

Raasiku vallavalitsuse tööajad pühadeperioodil

23. detsembril  Raasiku vallavalitsuses kaugtööpäev, ametnikud vastavad telefonile  8:00-10:00. Tuleval nädalal alustame teisipäeval, 27. detsembril, kell 8:00. Ametnike vastuvõtt...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi Sotsiaalkortermaja köökide köögimööblile. Pakkumisi ootame hiljemalt 5. Jaanuariks 2023. Pakkumise esitamiseks täida palun "Pakkumuse vorm" ja saada...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi Sotsiaalkortermaja köökide köögimööblile.

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi Sotsiaalkortermaja köökide köögimööblile. Pakkumisi ootame hiljemalt 5. Jaanuariks 2023. Pakkumise esitamiseks täida palun "Pakkumuse vorm" ja saada...

Valitsus otsustas 15. detsembril eraldada ligi 800 000 eurot Ühtekuuluvusfondi toetust eraisikute vee- ja kanalisatsioonitorustike ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku....

Eraisikute veetaristu toetus tuleb taas

Valitsus otsustas 15. detsembril eraldada ligi 800 000 eurot Ühtekuuluvusfondi toetust eraisikute vee- ja kanalisatsioonitorustike ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku....

Hea vallaelanik, tea et Sinu teenitud brutopalgast 11,96% laekub koduvallale ja see koondnimetusega „maksutulu" moodustab suurima osa meie valla tuludes. Selle rahaga me: ...

Registreerides toetad oma koduvalda

Hea vallaelanik, tea et Sinu teenitud brutopalgast 11,96% laekub koduvallale ja see koondnimetusega „maksutulu" moodustab suurima osa meie valla tuludes. Selle rahaga me: ...

  Jõulud on rõõmu ja imede aeg! Kõik kohad on siginat-saginat täis ning ees on ootamas uhked jõulusöömingud, mõnusad perekondlikud kokkusaamised, kingitused kuuse all ja seekord on...

Raasiku valla haridus -ja sotsiaalosakond kutsub üles jõuluks küpsetama meie üksikutele eakatele.

  Jõulud on rõõmu ja imede aeg! Kõik kohad on siginat-saginat täis ning ees on ootamas uhked jõulusöömingud, mõnusad perekondlikud kokkusaamised, kingitused kuuse all ja seekord on...

Talviste teehooldajate esmane ülesanne on hoida lahti põhilised enamkasutatavad teed. Väiksemad teed ja tänavad puhastatakse jõudumööda, palume olla kannatlikud. Võimalusel püsige kodus. ...

Vallavalitsuse erakorraline info

Talviste teehooldajate esmane ülesanne on hoida lahti põhilised enamkasutatavad teed. Väiksemad teed ja tänavad puhastatakse jõudumööda, palume olla kannatlikud. Võimalusel püsige kodus. ...

Transpordiamet kehtestas esmaspäeval kell 6.00 rohke lumesaju ja tuisu tõttu üle kogu Eesti riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi.  Tugev tuul ja sadu...

Transpordiameti meeldetuletus sõidukijuhtidele

Transpordiamet kehtestas esmaspäeval kell 6.00 rohke lumesaju ja tuisu tõttu üle kogu Eesti riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi.  Tugev tuul ja sadu...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 13. detsembril 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga:

Volikogu istung 13.12.2022

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 13. detsembril 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga:

Transpordiamet hoiatab, et lumesadu muudab kolmapäeval teeolud keerulisteks. Täpsemalt saab lugeda transpordiameti kodulehelt .

Lumesadu muudab kolmapäeval teeolud keerulisteks.

Transpordiamet hoiatab, et lumesadu muudab kolmapäeval teeolud keerulisteks. Täpsemalt saab lugeda transpordiameti kodulehelt .

Raasiku valla jõulutoetus   Raasiku vald maksab jõulutoetust (tähtpäevatoetus) kolme- ja enamlapselistele peredele ning puudega lapsega peredele, kes rahvastikuregistri...

Raasiku valla jõulutoetus

Raasiku valla jõulutoetus   Raasiku vald maksab jõulutoetust (tähtpäevatoetus) kolme- ja enamlapselistele peredele ning puudega lapsega peredele, kes rahvastikuregistri...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ARHITEKTI AMETIKOHALE Peamised tööülesanded: Taotluste menetlemine (projekteerimistingimused, ehitusload ja -teatised); ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ARHITEKTI AMETIKOHALE

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ARHITEKTI AMETIKOHALE Peamised tööülesanded: Taotluste menetlemine (projekteerimistingimused, ehitusload ja -teatised); ...

Teisipäeval, 29.11.22 algab Raasiku alevikus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitus. Töid teostatakse Tallinna maantee kõnniteel  ( Liikluskorraldus lisatud asendiplaanile) ....

Raasiku alevikus ÜVK-ga seotud ehitustööd

Teisipäeval, 29.11.22 algab Raasiku alevikus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitus. Töid teostatakse Tallinna maantee kõnniteel  ( Liikluskorraldus lisatud asendiplaanile) ....

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

Muudetakse kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskirja

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

Aruküla alevikus Suvila tn 24c toimus projekteerimistingimuste avalik väljapanek 07.10-20.10.2022. Avaliku väljapaneku ajal esitati Suvila tn 24c kinnistu projekteerimistingimuste osas...

Avalik arutelu

Aruküla alevikus Suvila tn 24c toimus projekteerimistingimuste avalik väljapanek 07.10-20.10.2022. Avaliku väljapaneku ajal esitati Suvila tn 24c kinnistu projekteerimistingimuste osas...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 29.11.2022 vallamaja volikogu istungite saalis kell 18:00. Koosoleku päevakord: 1) Planeeringute ülevaade. Krista Erg-Scacchetti 2)...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 29.11.2022

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 29.11.2022 vallamaja volikogu istungite saalis kell 18:00. Koosoleku päevakord: 1) Planeeringute ülevaade. Krista Erg-Scacchetti 2)...

Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 30. novembril kell 18. 00 vallamaja II korruse saalis. Päevakorras: Harju maakonna arengustrateegia 2040+ uuendamise tutvustus....

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 30. novembril 2022

Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 30. novembril kell 18. 00 vallamaja II korruse saalis. Päevakorras: Harju maakonna arengustrateegia 2040+ uuendamise tutvustus....

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 28. novembril 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: Aruküla lasteaed...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 28. novembril 2022

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 28. novembril 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: Aruküla lasteaed...

Seoses Tallinnas sadama trammitrassi ja kesklinna piirkonna tänavate rekonstrueerimistöödega, muutub alates 01. detsembrist Tartu maanteed mööda sisenevate bussiliinide liikumistee Tallinna...

Harju maakonna bussiliinide muudatused alates 01.12.2022

Seoses Tallinnas sadama trammitrassi ja kesklinna piirkonna tänavate rekonstrueerimistöödega, muutub alates 01. detsembrist Tartu maanteed mööda sisenevate bussiliinide liikumistee Tallinna...

Raasiku vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras Raasiku alevikus Paju tn 9 (katastritunnus: 65101:007:0289) elamumaa kinnistu, mis asub piirkonnas, kus hoonestus ja kruntide...

Raasiku vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras Raasiku alevikus Paju tn 9 elamumaa kinnistu

Raasiku vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras Raasiku alevikus Paju tn 9 (katastritunnus: 65101:007:0289) elamumaa kinnistu, mis asub piirkonnas, kus hoonestus ja kruntide...

Raasiku vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras Aruküla alevikus Raja tn 10 (katastritunnus: 65101:001:0841) elamumaa kinnistu, mis asub piirkonnas, kus hoonestus ja kruntide...

Aruküla alevikus Raja tn 10 kinnistu võõrandamine enampakkumise korras

Raasiku vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras Aruküla alevikus Raja tn 10 (katastritunnus: 65101:001:0841) elamumaa kinnistu, mis asub piirkonnas, kus hoonestus ja kruntide...

Vindr Baltic OÜ esitas 10. novembril 2022.a Raasiku Vallavalitsusele taotluse tuulepargi rajamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOVEP) ja sellega seotud keskkonnamõjude strateegilise...

Võimalus esitada taotlusi tuuleparkide eriplaneeringus osalemiseks kuni 25. detsembrini 2022. a (k.a.)

Vindr Baltic OÜ esitas 10. novembril 2022.a Raasiku Vallavalitsusele taotluse tuulepargi rajamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOVEP) ja sellega seotud keskkonnamõjude strateegilise...

Talvised teehooldajad Raasiku vallas ning nende kontaktandmed ja piirkonnad on järgmised: * Aruküla ja Raasiku alevike kõnniteid ja platse ning Peningi kõnniteed hooldab talvehooajal Sanomar...

Talvised teehooldajad Raasiku vallas

Talvised teehooldajad Raasiku vallas ning nende kontaktandmed ja piirkonnad on järgmised: * Aruküla ja Raasiku alevike kõnniteid ja platse ning Peningi kõnniteed hooldab talvehooajal Sanomar...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avatud riigihanke "Pumptrack´i ehitamine Raasikule". Info Riigihangete registris ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avatud riigihanke “Pumptrack´i ehitamine Raasikule”.

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avatud riigihanke "Pumptrack´i ehitamine Raasikule". Info Riigihangete registris ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI ametikohale Peamised tööülesanded: teedeehituse ja -hoolduse planeerimine ning korraldamine; ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI ametikohale Peamised tööülesanded: teedeehituse ja -hoolduse planeerimine ning korraldamine; ...

Lihtsustamaks teehooldust  ja parandamaks liiklusohutust on Raasiku valla erinevates piirkondades alustatud teemaa ja kraavide puhastamist võsast ja üksikutest puudest ning kraavide...

Teadaanne teemaa ja kraavide hooldustöödest

Lihtsustamaks teehooldust  ja parandamaks liiklusohutust on Raasiku valla erinevates piirkondades alustatud teemaa ja kraavide puhastamist võsast ja üksikutest puudest ning kraavide...

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.11.2022-27.11.2022. Avaliku väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid HOL-le...

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.11.2022-27.11.2022. Avaliku väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid HOL-le...

Raasiku vallas, Kulli külas, Aruküla kiriku kinnistu projekteerimistingimuste  eelnõu avalik väljapanek toimub 15.11.-30.11.2022. Raasiku vallas, Kulli külas, Aruküla kiriku...

Kulli külas, Aruküla kiriku kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas, Kulli külas, Aruküla kiriku kinnistu projekteerimistingimuste  eelnõu avalik väljapanek toimub 15.11.-30.11.2022. Raasiku vallas, Kulli külas, Aruküla kiriku...

Raasiku Vallavalitsus soovib teostada Aruküla Kooli videovalvesüsteemi laiendus ja uuendustöid. Kõik laiendus ja uuendustööd peavad täielikult toimima olemasoleva videovalvesüsteemiga. Oleme...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke videovalvesüsteemi uuendustöödele

Raasiku Vallavalitsus soovib teostada Aruküla Kooli videovalvesüsteemi laiendus ja uuendustöid. Kõik laiendus ja uuendustööd peavad täielikult toimima olemasoleva videovalvesüsteemiga. Oleme...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 8. novembril 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Volikogu istung toimug 8. novembril 2022

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 8. novembril 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Raasiku vallas Kulli külas Kulli vkt 15 kinnistutel soovitakse muuta ehitusala tuginedes ehitusseadustiku  § 27. Järgides olemasolevat hoonestust on kavas nihutada ja pöörata varem...

Raasiku vallas Kulli külas Kulli vkt 15 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 01.11.-15.11.2022.

Raasiku vallas Kulli külas Kulli vkt 15 kinnistutel soovitakse muuta ehitusala tuginedes ehitusseadustiku  § 27. Järgides olemasolevat hoonestust on kavas nihutada ja pöörata varem...

Raasiku Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust hankele, mille eesmärk on Raasiku valla hallatavatele asutustele IT-haldusteenuse tellimine. Pakkumused palume saata digiallkirjastatult...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke „ Raasiku valla asutuste IT-haldusteenus“

Raasiku Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust hankele, mille eesmärk on Raasiku valla hallatavatele asutustele IT-haldusteenuse tellimine. Pakkumused palume saata digiallkirjastatult...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Paju tn 9 katastriüksusele, milles määratakse projekteerimistingimused korterelamu püstitamiseks. ...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Paju tn 9 katastriüksusele

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Paju tn 9 katastriüksusele, milles määratakse projekteerimistingimused korterelamu püstitamiseks. ...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Raja tn 10 katastriüksusele, milles määratakse projekteerimistingimused üksik – või kaksikelamu...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Raja tn 10 katastriüksusele

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Raja tn 10 katastriüksusele, milles määratakse projekteerimistingimused üksik – või kaksikelamu...

Kolmapäeval, 26. oktoobril,  algab Raasiku alevikus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitus. Ehitustöid tehakse esimeses etapis Koidu, Saare ja Nurme tänavatel (liikluskorraldus on lisatud...

Raasiku alevikus ÜVK-ga seotud ehitustööd

Kolmapäeval, 26. oktoobril,  algab Raasiku alevikus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitus. Ehitustöid tehakse esimeses etapis Koidu, Saare ja Nurme tänavatel (liikluskorraldus on lisatud...

Omniva eemaldab lähiajal Peningil asuva kirjakasti, kuna selle kasutus on alla 5 kirja kuus. Lisaks sellele asendatakse vananenud ja amortiseerunud kirjakastid uutega. Pärast posti- ja...

Omniva eemaldab lähiajal Peningil asuva kirjakasti

Omniva eemaldab lähiajal Peningil asuva kirjakasti, kuna selle kasutus on alla 5 kirja kuus. Lisaks sellele asendatakse vananenud ja amortiseerunud kirjakastid uutega. Pärast posti- ja...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 11. oktoobri 2022. a. istungi  päevakorrapunkti nr 3 protokollilise otsusega algatati detailplaneeringu koostamine Raasiku alevikus...

Algatati Raasiku alevikus Pae tn 2a detailplaneeringu koostamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 11. oktoobri 2022. a. istungi  päevakorrapunkti nr 3 protokollilise otsusega algatati detailplaneeringu koostamine Raasiku alevikus...

26. november on kodanikupäev, mis on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ning selleks pürgijatele. Sel puhul soovime Raasiku vallas üheskoos tunnustada neid töökaid ja teotahtelisi inimesi,...

Üleskutse kodanikupäeva tänukirja kandidaatide esitamiseks

26. november on kodanikupäev, mis on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ning selleks pürgijatele. Sel puhul soovime Raasiku vallas üheskoos tunnustada neid töökaid ja teotahtelisi inimesi,...

Komisjon toimub 26. oktoobril 2022, kell 18:00 volikogu saalis. Päevakord 1. Vallavalitsuse struktuur 2023 2. ÜVK ühinemine (dokumendid tulevad hiljem) 3.  Lisaeelarve nr...

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 26.oktoobril

Komisjon toimub 26. oktoobril 2022, kell 18:00 volikogu saalis. Päevakord 1. Vallavalitsuse struktuur 2023 2. ÜVK ühinemine (dokumendid tulevad hiljem) 3.  Lisaeelarve nr...

 Planeeringute ja keskkonnakomisjon koosolek toimub  25. oktoobril  algusega kell 18:00 Raasiku vallamaja volikogu koosolekute saalis. Päevakorras: ...

Planeeringute ja keskkonnakomisjon koosolek toimub 25. oktoobril

 Planeeringute ja keskkonnakomisjon koosolek toimub  25. oktoobril  algusega kell 18:00 Raasiku vallamaja volikogu koosolekute saalis. Päevakorras: ...

Raasiku vallavalitsus võtab tööle tugiisiku. Tugiisikut vajab 7-aastane poiss.  

Raasiku vallavalitsus võtab tööle tugiisiku.

Raasiku vallavalitsus võtab tööle tugiisiku. Tugiisikut vajab 7-aastane poiss.  

SW Energia teatab, et vastavalt Konkurentsiameti 14.10.2022 otsusele 7-3/2022-157  on soojusenergia piir-ja müügihind alates 14. novembrist Raasiku kaugküttevõrgu tarbijatele 96,52 €/MWh,...

Alates 14. novembrist muutub soojusenergia piir-ja müügihind Raasiku kaugküttevõrgu tarbijatele

SW Energia teatab, et vastavalt Konkurentsiameti 14.10.2022 otsusele 7-3/2022-157  on soojusenergia piir-ja müügihind alates 14. novembrist Raasiku kaugküttevõrgu tarbijatele 96,52 €/MWh,...

Peamised tööülesanded teedeehituse ja -hoolduse planeerimine ning korraldamine; liikluskorralduse ja ohutuse tagamine, liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja hoolduse...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI AMETIKOHALE

Peamised tööülesanded teedeehituse ja -hoolduse planeerimine ning korraldamine; liikluskorralduse ja ohutuse tagamine, liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja hoolduse...

Raasiku valla taebeõhtu "Kriisiks valmis" toimub 19. oktoobril kell 19.00 Aruküla Rahvamajas.

Teabeõhtu "Kriisiks valmis"

Raasiku valla taebeõhtu "Kriisiks valmis" toimub 19. oktoobril kell 19.00 Aruküla Rahvamajas.

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. oktoobril 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.  Istungi päevakord ja eelnõud

Volikogu istung toimub 11.10.2022

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. oktoobril 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.  Istungi päevakord ja eelnõud

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 13. septembri 2022. a. otsusega nr 26 lõpetati Rätla külas Lille katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu menetlemine. ...

Lõpetati Rätla külas Lille katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu menetlemine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 13. septembri 2022. a. otsusega nr 26 lõpetati Rätla külas Lille katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu menetlemine. ...

Anna endast meile märku kui Sul on: soov panustada ühe omavalitsuse raamatupidamisarvestuse toimimisse ja Sa omad kõrgharidust ning raamatupidajana töötamise kogemust hea...

Raasiku Vallavalitsus võtab tööle juhtivraamatupidaja

Anna endast meile märku kui Sul on: soov panustada ühe omavalitsuse raamatupidamisarvestuse toimimisse ja Sa omad kõrgharidust ning raamatupidajana töötamise kogemust hea...

Tule rattamatkama! Raasiku Valla Sport ja MTÜ AKS kutsuvad jalrattamatkake. Teeme pühapäeval koos väikse rattaringi ja põikame naabervalda. Külastame Suursoo küla ja peame Pikaveres Arno juures...

Sügisene rattamatk 2. oktoobril

Tule rattamatkama! Raasiku Valla Sport ja MTÜ AKS kutsuvad jalrattamatkake. Teeme pühapäeval koos väikse rattaringi ja põikame naabervalda. Külastame Suursoo küla ja peame Pikaveres Arno juures...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Haridus- sotsiaalosakonna SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI (erivajadustega inimesed) ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Haridus- sotsiaalosakonna SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI (erivajadustega inimesed) ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Haridus- sotsiaalosakonna SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI (erivajadustega inimesed) ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HARIDUS- JA SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud juhti, kes korraldaks ja...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HARIDUS- JA SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HARIDUS- JA SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud juhti, kes korraldaks ja...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Suvila tn 24c (65101:003:0888) hoonestamata kinnistule. Projekteerimistingimuste avalik väljapanek...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek Suvila tn 24c Aruküla

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Suvila tn 24c (65101:003:0888) hoonestamata kinnistule. Projekteerimistingimuste avalik väljapanek...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 27. septembril 2022 kell 17.30 vallamaja koosolekute saalis. Päevakord: Raasiku alevikus Pae tn 2a katastriüksuse ja lähiala...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 27. septembril 2022

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 27. septembril 2022 kell 17.30 vallamaja koosolekute saalis. Päevakord: Raasiku alevikus Pae tn 2a katastriüksuse ja lähiala...

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 28.09.2022 kell 18.00 volikogu saalis ja Zoom-keskkonnas ( video kasutamine on kohustuslik). Päevakord: 1. Teehoiukava muutmine 2. Ettepanekud...

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 28.09.2022

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 28.09.2022 kell 18.00 volikogu saalis ja Zoom-keskkonnas ( video kasutamine on kohustuslik). Päevakord: 1. Teehoiukava muutmine 2. Ettepanekud...

Hanke korraldamise eesmärgiks on Raasiku valla haljastute ja kergliiklusteede koristamine mahalangenud okstest ja lehtedest. Hanke tehniline kirjeldus Töö teostamise periood...

Hange Sügisesed heakorratööd Raasiku valla haljasaladel

Hanke korraldamise eesmärgiks on Raasiku valla haljastute ja kergliiklusteede koristamine mahalangenud okstest ja lehtedest. Hanke tehniline kirjeldus Töö teostamise periood...

Hanke korraldamise eesmärgiks on Aruküla skatepargi remont. Hanke tehniline kirjeldus Töö teostamise periood 3. – 30. oktoober 2022. Pakkujal on võimalus enne pakkumuse esitamist...

Hange Aruküla skatepargi remont

Hanke korraldamise eesmärgiks on Aruküla skatepargi remont. Hanke tehniline kirjeldus Töö teostamise periood 3. – 30. oktoober 2022. Pakkujal on võimalus enne pakkumuse esitamist...

Raasiku vallas Kulli külas Hännapera kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.09. - 30.09.2022. Hännapera kinnistule soovitakse kavandada päikeseelektrijaam...

Kulli külas Hännapera kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas Kulli külas Hännapera kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.09. - 30.09.2022. Hännapera kinnistule soovitakse kavandada päikeseelektrijaam...

Raasiku vald müüb bussi Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, mis on ostetud uuena ja olnud kogu aeg valla kasutuses ja on teostanud õpilasvedu ning plaanilisi valla reise. Olemas on velgedel...

Raasiku vald müüb bussi Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI

Raasiku vald müüb bussi Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, mis on ostetud uuena ja olnud kogu aeg valla kasutuses ja on teostanud õpilasvedu ning plaanilisi valla reise. Olemas on velgedel...

Sihtotstarve 100% elamumaa. Hoone vajab kapitaalremonti. Elektriühendus on olemas, peakaitse 16A, puudub veevarustus ja kanalisatsioon (kuivkäimla). Hoone katus (peahoone) on osaliselt...

Raasiku vallavalitsus müüb Kiviloo mõisa valitsejamaja

Sihtotstarve 100% elamumaa. Hoone vajab kapitaalremonti. Elektriühendus on olemas, peakaitse 16A, puudub veevarustus ja kanalisatsioon (kuivkäimla). Hoone katus (peahoone) on osaliselt...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.09.2022. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Avalik elektrooniline enampakkumine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.09.2022. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 13. septembril 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud

Volikogu istung 13.09.2022

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 13. septembril 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud

Kavandatud tegevuse eesmärk on ühendada Tõhelgi külas asuva Kivisilla detailplaneeringu alale kavandatud kõnnitee kuni Raasiku alevikus asuva Vana-Postijaama sillani, et kindlustada planeeringu...

„Projekteerimistingimuste avatud menetlus Raasiku alevikus Vana-Postijaama tänavale kõnnitee rajamiseks

Kavandatud tegevuse eesmärk on ühendada Tõhelgi külas asuva Kivisilla detailplaneeringu alale kavandatud kõnnitee kuni Raasiku alevikus asuva Vana-Postijaama sillani, et kindlustada planeeringu...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Toiduainete ost Raasiku valla haridusasutustele". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.09.2022 10:00. Hankedokumentidega on võimalik tutvuda siin: ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke “Toiduainete ost Raasiku valla haridusasutustele”

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Toiduainete ost Raasiku valla haridusasutustele". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.09.2022 10:00. Hankedokumentidega on võimalik tutvuda siin: ...

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. Alates 2019.aastast antakse...

Tunnustame tegijaid

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. Alates 2019.aastast antakse...

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on  laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on  laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi teenusele " Raasiku valla teemaa puhastamine võsast ja puidust". Töö tehniline kirjeldus Pakkumusvorm Pakkumuse esitamiseks täida...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi teenusele “Raasiku valla teemaa puhastamine võsast ja puidust”

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi teenusele " Raasiku valla teemaa puhastamine võsast ja puidust". Töö tehniline kirjeldus Pakkumusvorm Pakkumuse esitamiseks täida...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 31. augustil 2022. a, kell 18:00 Raasiku vallavamaja 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: 1. Raasiku valla eelarvestrateegia...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 31. augustil 2022

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 31. augustil 2022. a, kell 18:00 Raasiku vallavamaja 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: 1. Raasiku valla eelarvestrateegia...

Planeeringute ja keskkonnakomisjon toimub 30.08 kell 18.00 Raasiku vallamajas 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: 1) Aruküla aleviku laiendus Kalesi külas. Perspektiivse arenduse...

Planeeringute ja keskkonnakomisjon toimub 30.08.2022

Planeeringute ja keskkonnakomisjon toimub 30.08 kell 18.00 Raasiku vallamajas 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: 1) Aruküla aleviku laiendus Kalesi külas. Perspektiivse arenduse...

See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid Raasiku Vallavalitsuse allasutuste arvutitöökohtade halduse ja IT-alase toe pakkumisel. Tööülesanded:    ...

Raasiku Vallavalistus otsib IT-spetsialisti

See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid Raasiku Vallavalitsuse allasutuste arvutitöökohtade halduse ja IT-alase toe pakkumisel. Tööülesanded:    ...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub esmaspäeval 29. augustil 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: ...

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub esmaspäeval 29. augustil

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub esmaspäeval 29. augustil 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: ...

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks"....

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke “Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks”

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks"....

  Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 8. augusti 2022. a korraldusega nr 280 kehtestati Igavere külas Lepatriinu katastriüksusel ja lähialal detailplaneering. ...

Igavere külas Lepatriinu katastriüksusel ja lähialal kehtestati detailplaneering

  Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 8. augusti 2022. a korraldusega nr 280 kehtestati Igavere külas Lepatriinu katastriüksusel ja lähialal detailplaneering. ...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 9. augusti 2022. a. istungi päevakorrapunkti nr 4 protokollilise otsusega algatati Kalesi tööstuspargi detailplaneeringu koostamine,...

Algatati Kalesi tööstuspargi detailplaneeringu koostamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 9. augusti 2022. a. istungi päevakorrapunkti nr 4 protokollilise otsusega algatati Kalesi tööstuspargi detailplaneeringu koostamine,...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 9. augusti 2022. a. istungi päevakorrapunkti nr 3 protokollilise otsusega algatati detailplaneering Kalesi külas Värvu katastriüksusel...

Kalesi külas Värvu katastriüksusel ja lähialal algatati detailplaneeringu koostamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 9. augusti 2022. a. istungi päevakorrapunkti nr 3 protokollilise otsusega algatati detailplaneering Kalesi külas Värvu katastriüksusel...

Alates 1. septembrist 2022 algab uus korraldatud jäätmeveoperiood kolmeks aastaks. Raasiku vallas  jätkab segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete, biolagunevate köögi- ja...

AS Eesti Keskkonnateenused korraldab Raasiku vallas infopäeva, mis puudutab uut korraldatud jäätmeveo perioodi

Alates 1. septembrist 2022 algab uus korraldatud jäätmeveoperiood kolmeks aastaks. Raasiku vallas  jätkab segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete, biolagunevate köögi- ja...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 9. augusti 2022. a. istungi  päevakorrapunkti nr 1 protokollilise otsusega algatati detailplaneering Aruküla alevikus Nõmme tee 1...

Aruküla alevikus Nõmme tee 1 katastriüksusel ja lähialal algatati detailplaneeringu koostamine tankla rajamiseks

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 9. augusti 2022. a. istungi  päevakorrapunkti nr 1 protokollilise otsusega algatati detailplaneering Aruküla alevikus Nõmme tee 1...

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 1,0 kohaga I kooliastme eriklassi õpetajat! Nõudmised kandidaadile: erialane kõrgharidus või sellele...

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 1,0 kohaga I kooliastme eriklassi õpetajat!

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 1,0 kohaga I kooliastme eriklassi õpetajat! Nõudmised kandidaadile: erialane kõrgharidus või sellele...