Matusetoetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Matusetoetuse eesmärk on matuse korraldamisega kaasnevate kulude osaline katmine. Toetust makstakse ühekordse toetusena Raasiku valla eelarvest. Matusetoetust suuruses 250 eurot makstakse isiku, kelle viimaseks elukohaks oli Raasiku vald, surma korral matuse korraldajale.

Matusetoetus makstakse riigieelarvest Raasiku vallale määratud matuse korraldamise kulude katmise toetuse vahenditest ja nende lõppemisel Raasiku valla eelarvest.

Toetust võib taotleda kolme kuu jooksul alates surma registreerimisest. Matusetoetus makstakse isiku surma päeval kehtinud matusetoetuse määras

Matusetoetust makstakse, kui surnud isiku elukoha aadress on rahvastikuregistri andmetel Raasiku vallas. 

Kestvus:

Kui kõik on korrektne, kantakse toetus üle 5 tööpäeva jooksul

Õigusaktid:

Õigusaktid:

Vastutaja:

Registripidaja Heli Tenslind, 6070470, 53461462, heli.tenslind@raasiku.ee

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Raasiku valla iseteeninduskeskkonda SPOKU.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige  vormi täitmise kulgu. Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub sellekohane kinnituskiri.

  


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Raasiku vallamajast.  Vastuvõtuajad: E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, surmatõend

Viide: