Vallavalitsuse koosseis

Vallavalitsus on volikogu poolt moodustatav täitevorgan, kes viib praktilise tegevusega ellu õigusaktidega vallale pandud ning volikogu määrustes ja otsustes sätestatud ülesandeid.

Vallavalitsus realiseerib temale pandud ülesandeid õigusaktide andmise ning täitmisega, valla majandustegevuse, elanike kaasamise ja kontrolli kaudu.
Vallavalitsus juhib oma haldusaparaadi, valla asutuste ja äriühingute, millel on vald ainsaks osanikuks või aktsionäriks, tegevust ja määrab kindlaks vallavalitsuse sisese teenistuse korra.
Vallavalitsus võib oma täitva tegevuse üksikud funktsioonid lepingu alusel üle anda teistele isikutele, jäädes ise kontrollijaks ja vastutajaks nimetatud ülesannete täitmise eest.
 
Vallavalitsuse töökorra ja valimise tingimused sätestab Raasiku valla põhimäärus.
 
Vallavalitsuse koosseis
  • Toomas Teeväli – vallavanem;
  • Jelena Aasma
  • Ants Kivimäe
  • Väino Närep
  • Paul Savisild
  • Kaido Kirsip