Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HALDUS- JA ARENDUSOSAKONNA JUHATAJA ametikohale

24.05.22

Konkursil osalemiseks palume esitada vallavalitsusele 12.juuniks 2022 elulookirjeldus. Elulookirjeldus palun edastada aadressile raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Haldus- ja arendusjuht".

Täpsem info siit

Lisainformatsioon: 
Raasiku vallavanem, Raul Siem, tel 5122140

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi RAASIKU KOOLI DIREKTORI ametikohale

23.05.22

Raasiku Vallavalitsus ootab oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud koolijuhti. 

Konkursil osalemiseks palume esitada vallavalitsusele 12.juuniks 2022 elulookirjeldus koos visiooniga Raasiku Koolist ning haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressile raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Raasiku Kooli direktori.

Tööle asumise aeg august 2022.a.

Täpsem info siit

Lisainformatsioon: 
Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja:  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 53328508

 

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi PROJEKTIJUHI ametikohale

Projekti „Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks" eesmärgiks on suurendada Ida-Harju piirkonna omavalitsuste (Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Loksa ja Raasiku vald) suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Projekti käigus luuakse kohaliku tasandi koostöömudelid integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks ning piloteeritakse loodud mudeleid.

Sobival kandidaadil on:

 • Kõrgharidus hariduse- või sotsiaalvaldkonnas
 • Varasem kogemus projektide juhtimisel
 • Teadmised hariduse tugiteenuste süsteemist Eestis
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime
 • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus
 • Teadmised hangete läbiviimisest
 • Soovitavalt B kategooria juhiload

Omaltpoolt pakub Raasiku Vallavalitsus

 • Mitmekesist ja tähendusrikast tööd
 • Tähtajalist lepingut (01.06.2022-30.04.2024)
 • Toetavat meeskonda
 • Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.
 • Võimaluse piires aja- ja kohapaindlikkust

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Konkursil osalemiseks esita vallavalitsusele 22.maiks 2022 digitaalallkirjastatult CV meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Projektijuht".

Lisainformatsioon: Juta Asuja  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 53328508 

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale

27.04.22

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine; lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine; eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine; lastekaitsealane preventiivne töö; koostöö lasteasutuste vastavate spetsialistidega ning teiste ametkondade ja organisatsioonidega; töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega.

Sobival kandidaadil on:

 • Erialane kõrgharidus (või selle omandamine).
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
 • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.
 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
 • Soovitavalt B kategooria juhiload.

Omaltpoolt pakub Raasiku Vallavalitsus:

 • Mitmekesist ja tähendusrikast tööd.
 • Toetavat meeskonda.
 • Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.
 • Võimaluse piires aja- ja kohapaindlikkust.
 • Puhkust 35 kalendripäeva.
 • Töötasu 1800-2000 eurot.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel.

Konkursil osalemiseks esita vallavalitsusele 22.maiks 2022 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Lastekaitsespetsialist".

Lisainformatsioon: Juta Asuja  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 53328508 

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi järelevalvespetsialisti ametikohale

27.04.22

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi JÄRELEVALVESPETSIALISTI ametikohale, kelle ülesandeks on järelevalve teostamine ehitustegevuse ja Raasiku valla eeskirjade (heakorraeeskiri, jäätmehoolduseeskiri, lemmikloomade pidamise eeskiri, reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri jms) üle, vastavate märgukirjade ja ettekirjutuste koostamine ning nende täitmise kontrollimine

Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus
 • teadmised omavalitsuse tööst, haldus- ja väärteomenetluse põhimõtetest ning ehitus- ja keskkonnaalastest õigusaktidest
 • varasem väärtegude menetlemise ja haldusmenetluse läbiviimise kogemus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil
 • kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime
 • töötahe, usaldusväärsus, valmidus meeskonnatööks, pingetaluvus ja hea suhtlemisoskus

Kasuks tuleb

 • töökogemus seotud valdkonnas ja avalikus sektoris
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamise tundmine
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Ettevõte pakub

 • huvitavat ja vastutusrikast paindliku korraldusega osaajatööd (0,75 ametikohta)
 • töötasu 1275 eurot bruto
 • toetavat meeskonda
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi 
 • puhkust 35 kalendripäeva

Lisainfo

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 6. maiks 2022 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri e-posti aadressil raasiku.vald(at)raasiku.ee, märgusõna „Järelevalvespetsialist".

Konkursiinfo: 5088959, aare.ets(at)raasiku.ee, haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets

 

Pikavere Mõisakool otsib õpetajaid

19.04.22

Pikavere Mõisakool otsib õpetajaid.

Ootame enda kollektiiviga liituma klassiõpetajat, lasteaiaõpetajat ja logopeedi

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI ametikohale

15.03.22

Põhilisteks tööülesanneteks on teede ja kohaliku omavalitsuse omandis taristu ehituse ja hoolduse planeerimine ning korraldamine, samuti liikluskorralduse ja -ohutuse ning ühistranspordiga seonduv

Nõudmised kandidaadile

 • eesti keele oskus
 • tehniline (rakendus-)kõrgharidus
 • B-kategooria juhiload
 • hea arvuti kasutamise oskus (kontoritarkvara, muud tööülesannetega seotud programmid ja andmebaasid, tehniliste jooniste lugemine)
 • kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime
 • hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks

Kasuks tuleb

 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
 • varasem töökogemus antud valdkonnas
 • töökogemus kohalikus omavalitsuses
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamise tundmine

Ettevõte pakub

 • brutopalk kuni 2000 €/kuus
 • puhkust 35 kalendripäeva
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi 
 • kontori ja kodukontori kasutamise osas paindlikkust
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd 
 • toetavat meeskonda 

Lisainfo

Ametijuhendi projekti leiab https://raasiku.kovtp.ee/kontaktid

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 31. märtsiks 2022 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri e-posti aadressil raasiku.vald(at)raasiku.ee, märgusõna „Teede- ja taristuspetsialist".

Konkursiinfo: 5088959, aare.ets(at)raasiku.ee, haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ARUKÜLA LASTEAIA DIREKTORI ametikohale

2.03.22

Ootused kandidaadile

 • meeskonnajuhtimise kogemus
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus
 • hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus
 • tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamisoskus
 • magistrikraad (võib olla omandamisel) või sellele vastav kvalifikatsioon ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid

Tööülesannete kirjeldus

 • tagada lasteaia tulemuslik töö
 • juhtida õppe- ja kasvatustööd, majandus- ja finantstegevust
 • olla toetavaks ja inspireerivaks juhiks oma meeskonnale

Omaltpoolt pakume

 • võimalust eest vedada lasteaia arengut
 • erialast enesetäiendust ja head võimalust eneseteostuseks
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda

Kui Sa tunned, et kirjeldatud töö on Sinu jaoks, siis ootame CV-d, motivatsioonikirja ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiaid meiliaadressile raasiku.vald@raasiku.ee 27. märtsiks 2022 märgusõnaga "Aruküla lasteaia direktor".

Tööle asumise aeg mai lõpp 2022 või kokkuleppel.

Lisainformatsioon: 
Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja:  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 53328508 

 

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ARUKÜLA LASTEAIA ÕPPEJUHI ametikohale

1.03.22

Ootused kandidaadile

 • suurepärane meeskonnatöö ja eestvedamise oskus
 • õpi- ja otsustusvõimelisus
 • kiire reageerimisoskus ja täpsus
 • koostööoskus, hea pingetaluvus ja väga hea suhtlemisoskus
 • tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamisoskus
 • siiras huvi laste ja personali heaolusse panustamisel

Omaltpoolt pakume

 • võimalust panustada lasteaia arengusse
 • erialast enesetäiendust ja head võimalust eneseteostuseks
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda

Kui Sa tunned, et kirjeldatud töö on Sinu jaoks, siis ootame CV-d, motivatsioonikirja ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiaid meiliaadressile raasiku.vald@raasiku.ee 30. aprilliks 2022 märgusõnaga "Aruküla lasteaia õppejuht".

Tööle asumise aeg august 2022.

Lisainformatsioon: 
Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja:  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 53328508 

Raasiku Kool otsib lasteaeda 0,5 koormusega õpetaja-abi

23.02.22

Õpetaja-abi tööülesandeks on abistada lapsi igapäevategevustes, abistada õpetajat õppetegevuse ja ühistegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning vaba aja sisustamisel.

Lisainformatsioon  - direktor Reelika Turi, reelika.turi@raasikukool.edu.ee

 

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI ametikohale

18.02.22

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI ametikohale, kelle tööülesanneteks on:

 • teedeehituse ja -hoolduse planeerimine ning korraldamine 
 • liikluskorralduse ja -ohutuse ning ühistranspordiga seonduv
 • tänava- ja avaliku ruumi valgustuse ehitus- ja hooldustöödega seonduv
 • energeetika, side ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide korrashoiu ja arendamisega seonduv

Täpsem info siin.

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 25. veebruariks 2022 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri e-posti aadressil raasiku.vald(at)raasiku.ee, märgusõna „Teede- ja taristuspetsialist".

Konkursiinfo: 5088959, aare.ets(at)raasiku.ee, haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi EHITUSSPETSIALISTI ametikohale

18.02.22

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi EHITUSSPETSIALISTI ametikohale, kelle tööülesanneteks on:

 • ehituslike elementide analüüs; ehitusprojektide konstruktiivse osa läbivaatamine ja vajadusel ekspertiisi korraldamine
 • maapealsete rajatiste projekteerimistingimuste koostamine
 • kasutuslubade ja -teatiste taotluste läbivaatamine, vajadusel ekspertiisi korraldamine
 • toimingute tegemine ehitisregistris ja nende õigsuse eest vastutamine, ehitustegevusega seonduvate kooskõlastuste andmine
 • hoonete seadustamiste taotluste ning valla objektide projektide läbivaatamine ja vajadusel ekspertiisi korraldamine ja seadustamine
 • valla hoonete ja mahuliste rajatiste (va. trassid) remondi, hoolduse ja tuleohutuse planeerimine, korraldamine ja juhtimine ning järelevalve teostamise korraldamine

Rohkem infot leiab siit.

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 25. veebruariks 2022 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri e-posti aadressil raasiku.vald(at)raasiku.ee, märgusõna „Ehitusspetsialist".

Konkursiinfo: 5088959, aare.ets(at)raasiku.ee, haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets

Raasiku kool otsib tugiisikut

16.02.22

Tugiisiku tööülesandeks on 3. kooliastme õpilase toetamine, kodu ja kooli vahelise suhtluse koordineerimine, õpilasega koostöös õppeplaanide tegemine. Tööle asumise aeg 07.03.2022.

Lisainformatsioon  - direktor Reelika Turi, reelika.turi@raasikukool.edu.ee

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusspetsialisti ametikohale

2.02.22

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi EHITUSSPETSIALISTI ametikohale, kelle tööülesanneteks on:

 • ehituslike elementide analüüs; ehitusprojektide konstruktiivse osa läbivaatamine ja vajadusel ekspertiisi korraldamine
 • maapealsete rajatiste projekteerimistingimuste koostamine
 • kasutuslubade ja -teatiste taotluste läbivaatamine, vajadusel ekspertiisi korraldamine
 • toimingute tegemine ehitisregistris ja nende õigsuse eest vastutamine, ehitustegevusega seonduvate kooskõlastuste andmine
 • hoonete seadustamiste taotluste ning valla objektide projektide läbivaatamine ja vajadusel ekspertiisi korraldamine ja seadustamine
 • valla hoonete ja mahuliste rajatiste (va. trassid) remondi, hoolduse ja tuleohutuse planeerimine, korraldamine ja juhtimine ning järelevalve teostamise korraldamine

Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus ja varasem töökogemus ehitusvaldkonnas
 • hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks
 • kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime
 • hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, Outlook, muud tööülesannetega seotud programmid)
 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Kasuks tuleb

 • töökogemus kohalikus omavalitsuses
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamise tundmine

Ettevõte pakub

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd 
 • toetavat meeskonda 
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi 
 • puhkust 35 kalendripäeva

Lisainfo

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 22. veebruariks 2022 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri e-posti aadressil raasiku.vald(at)raasiku.ee, märgusõna „Ehitusspetsialist".

Konkursiinfo: 5088959, aare.ets(at)raasiku.ee, haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets

 

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi juristi ametikohale

2.02.22

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi JURISTI ametikohale, kelle tööülesanneteks on valla hanketegevuse ja ehitusjärelevalve korraldamine:

 • valla ja hallatavate asutuste hanketegevuse analüüsimine ja koordineerimine, tsentraalsete hangete planeerimine ja korraldamine
 • valla riigihangete läbiviimise korraldamine lähtuvalt riigihangete seadusest ja vastavalt riigihanke tehnilistele kirjeldustele
 • valla lepingute koostamine või kooskõlastamine ja läbirääkimiste pidamine lepingute koostamiseks või kooskõlastamisel
 • ehitusjärelevalve teostamine valla territooriumil ehitusalaste õigusaktide täitmise üle
 • õigusrikkumise avastamisel menetluse läbi viimine või teabe edastamine ja/või vastavate materjalide edastamine menetlemise pädevust omavale asutusele või isikule, samuti vajadusel volituse alusel kohtumenetluses osalemine
 • ettekirjutuste tegemine, vaiete lahendamine, vaideotsuste tegemine ja korralduste andmine õigusrikkumise peatamiseks ning abinõude rakendamine ettekirjutuse või korralduse täitmise tagamiseks

Nõudmised kandidaadile

 • juriidiline kõrgharidus ja töökogemus
 • varasem väärtegude menetlemise ja haldusmenetluse läbiviimise kogemus
 • töötahe, usaldusväärsus, valmidus meeskonnatööks, pingetaluvus ja hea suhtlemisoskus
 • kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil
 • hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, Outlook, muud tööülesannetega seotud programmid)
 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Kasuks tuleb

 • töökogemus hangete ja/või järelevalve valdkonnas ja avalikus sektoris
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamise tundmine
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Ettevõte pakub

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd 
 • toetavat meeskonda 
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi 
 • puhkust 35 kalendripäeva

Lisainfo

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 22. veebruariks 2022 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri e-posti aadressil raasiku.vald(at)raasiku.ee, märgusõna „Jurist".

Konkursiinfo: 6070416, gunnar.nuuma(at)raasiku.ee, vallasekretär Gunnar Nuuma

Aruküla Põhikool ootab tööle abiõpetajat

2.02.22

Aruküla Põhikooli koolipere ootab oma toimekasse meeskonda ABIÕPETAJAT (1,0 AMETIKOHTA) töös I – II kooliastme õpilastega, peamiselt algklassides (1. – 4. klass).
Tööle asumise aeg: 01.03.2022 või kokkuleppel.

Abiõpetaja tööülesanded

Lisainfo telefoni teel: 52 25 842 (direktor Avo Möls). Dokumendid (avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid) saata hiljemalt 21. veebruariks, 2022 e-posti aadressile avo.mols@arukyla.edu.ee

Aruküla Põhikool ootab tööle koolipsühholoogi

2.02.22

Aruküla Põhikooli koolipere ootab oma toimekasse meeskonda KOOLIPSÜHHOLOOGI (1,0 AMETIKOHTA). Tööle asumise aeg: 01.03.2022 või kokkuleppel.

Koolipsühholoogi tööülesanded

Lisainfo telefoni teel: 52 25 842 (direktor Avo Möls)

Dokumendid (avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid) saata hiljemalt 21. veebruariks, 2022 e-posti aadressile avo.mols@arukyla.edu.ee

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi järelevalvespetsialisti ametikohale

1.02.22

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi JÄRELEVALVESPETSIALISTI ametikohale.  Järelevalvespetsialisti ülesandeks on järelevalve teostamine Raasiku valla eeskirjade (heakorraeeskiri, jäätmehoolduseeskiri, lemmikloomade pidamise eeskiri, reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri jms) üle, vastavate märgukirjade ja ettekirjutuste koostamine ning nende täitmise kontrollimine

Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus
 • teadmised omavalitsuse tööst, haldus- ja väärteomenetluse põhimõtetest ning keskkonnaalastest õigusaktidest
 • varasem väärtegude menetlemise ja haldusmenetluse läbiviimise kogemus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil
 • kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime
 • töötahe, usaldusväärsus, valmidus meeskonnatööks, pingetaluvus ja hea suhtlemisoskus

Kasuks tuleb

 • töökogemus seotud valdkonnas ja avalikus sektoris
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamise tundmine
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Ettevõte pakub

 • huvitavat ja vastutusrikast paindliku korraldusega osaajatööd (ca 0,5-0,75)
 • toetavat meeskonda
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi 
 • puhkust 35 kalendripäeva

Lisainfo

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 18. veebruariks 2022 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri e-posti aadressil raasiku.vald(at)raasiku.ee, märgusõna „Järelevalvespetsialist".

Konkursiinfo: 5088959, aare.ets(at)raasiku.ee, haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets

 

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja taristuspetsialisti ametikohale.

1.02.22

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI ametikohale.

Tööülesanneteks on:

 • teedeehituse ja -hoolduse planeerimine ning korraldamine 
 • liikluskorralduse ja -ohutuse ning ühistranspordiga seonduv
 • tänava- ja avaliku ruumi valgustuse ehitus- ja hooldustööd
 • energeetika, side ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide korrashoiu ja arendamisega seonduv

Nõudmised kandidaadile

 • tehniline kõrgharidus ja varasem töökogemus valdkonnas
 • hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks
 • kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime
 • hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, Outlook, muud tööülesannetega seotud programmid)
 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Kasuks tuleb

 • töökogemus kohalikus omavalitsuses
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamise tundmine

Ettevõte pakub

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd 
 • toetavat meeskonda 
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi 
 • puhkust 35 kalendripäeva

Lisainfo

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 18. veebruariks 2022 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri e-posti aadressil raasiku.vald(at)raasiku.ee, märgusõna „Teede- ja taristuspetsialist".

Konkursiinfo: 5088959, aare.ets(at)raasiku.ee, haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets

Raasiku Vallavalitsus võtab tööle osakoormusega koduhooldustöötaja

18.01.22

Koduhooldustöötaja ülesandeks on eaka/erivajadusega inimese abistamine ja toetamine kodu, isikliku elu ja enesehooldusega seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel.

Ootused kandidaatidele:

 • Vähemalt keskharidus;
 • B kategooria lubade olemasolu;
 • julgust ja tahet abistada eakat ning erivajadusega inimest;
 • sõbralikku suhtlemislaadi ja positiivset ellusuhtumist;
 • oskust töötada iseseisvalt.

Omalt poolt pakume:

 • Brutopalka täiskohaga hooldustöötajale  1040 eurot
 • võimalust töötada osakoormusega
 • 28 kalendripäeva puhkust;
 • toetavat meeskonda;
 • paindlikku tööaega;
 • koolitusi;
 • võimalust olla kaasatud teenuste arendamisel.

Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega saata e-posti aadressil  raasiku.vald@raasiku.ee  märgusõnaga „Koduhooldus" hiljemalt 06.02.2021.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Lisainformatsioon: Kerli Vahter kerli.vahter@raasiku.ee tel: +372 517 6693

Raasiku vallavalitsus võtab tööle perede- ja ennetustöö spetsialisti

18.01.22

Peamisteks tööüesanneteks on laste ja perede nõustamine ning teenuste korraldamine; koostöö lastekaitsetöötajaga; ennetustöö korraldamine elanike sh laste ja perede õiguste ja heaolu tagamiseks; koostöö lasteasutustega ning teiste organisatsioonidega.

Kandideerimiseks esita vallavalitsusele 06.veebruariks CV ja vabas vormis motivatsioonikiri aadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Perede- ja ennetustööspetsialist". Lisainformatsioon: Juta Asuja juta.asuja@raasiku.ee; tel: 53328508

 

Raasiku kool võtab tööe 1.-2. kooliastme abiõpetaja

14.01.22

Abiõpetaja tööülesandeks on õppekava elluviimine läbi õppekasvatusprotsessi, et koostöös õpetajatega toetada koolis õppivate õpilaste ea- ja võimetekohast arengut põhihariduse omandamisel ning sotsiaalse toimetuleku oskuse kujunemisel.

Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil kool@raasikukool.edu.ee hiljemalt 31.01.2022. Lisainfo: reelika.turi@raasikukool.edu.ee (Reelika Turi, direktor) Tööle asumise aeg 15.02.2022 või kokkuleppel.

Raasiku Kool otsib lasteaeda õpetaja-abi

14.01.22

Õpetaja-abi tööülesandeks on abistada lapsi igapäevategevustes, abistada õpetajat õppetegevuse ja ühistegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning vaba aja sisustamisel.

Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil kool@raasikukool.edu.ee hiljemalt 28.01.2022.
Lisainformatsioon: reelika.turi@raasikukool.edu.ee (Reelika Turi, direktor).
Tööle asumise aeg 01.02.2022 või kokkuleppel

Raasiku vallavalitsus võtab tööle koduhooldustöötaja ja tugiisiku

6.12.21

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi projekti „Integreeritud sotsiaalteenused Kose ja Raasiku vallas"

KODUHOOLDUSTÖÖTAJA  JA TUGIISIKU ametikohtadele Raasiku vallas

Projekti eesmärgiks on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturul jätkamise/tööturule sisenemise toetamine; tööealise erivajadusega inimese toetamine tööturule sisenemisel/tööturul jätkamisel ning toimetulekuraskustes inimese toimetuleku toetamine.

Koduhooldustöötaja ülesandeks on eaka/erivajadusega inimese abistamine ja toetamine kodu, isikliku elu ja enesehooldusega seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel.

Tugiisiku ülesandeks on  isiku abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, asjaajamisel või toimetulekul raske olukorraga tema igapäevases elukeskkonnas.

Ootused kandidaatidele:

 • Vähemalt keskharidus;
 • B kategooria lubade olemasolu;
 • julgust ja tahet abistada eakat ning erivajadusega inimest;
 • sõbralikku suhtlemislaadi ja positiivset ellusuhtumist;
 • oskust töötada iseseisvalt.

Omalt poolt pakume:

 • Brutopalka täiskohaga hooldustöötajale  1040 eurot ja tugiisikule 1165 eurot;
 • võimalust töötada osa- või täiskoormusega;
 • 28 kalendripäeva puhkust;
 • toetavat meeskonda;
 • paindlikku tööaega;
 • koolitusi;
 • võimalust olla kaasatud teenuste arendamisel.

Töö on tähtajaline kuni 31.12.2023.

Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega saata e-posti aadressil  raasiku.vald@raasiku.ee  märgusõnaga „Integreeritud sotsiaalteenused" hiljemalt 17.12.2021

Lisainformatsioon: Kerli Vahter kerli.vahter@raasiku.ee tel: +372 517 6693

 

Raasiku Kool võtab lasteaeda tööle õpetaja assistendi

6.12.21

Raasiku lasteaiapere otsib enda kollektiivi õpetaja assistenti.

Raasiku vallavalitsus võtab tööle eesti keele kui teise keele õpetaja

22.11.21

Raasiku vallavalitsus võtab tööle eesti keele kui teise keele õpetaja Raasiku valla koolide ja lasteaedade muu kodukeelega lastele.

Tööperiood: jaanuar-juuni 2022.a (12 tundi nädalas).  Toimumiskohad: Aruküla Põhikool, Aruküla Lasteaed Rukkilill, Raasiku Kool, sh. lasteaed ja Pikavere Mõisakool (lasteialapsed ja I ja II kooliaste). Keeletunnid toimuvad väikegruppides 3-5 osalejat. Töötasu: 840 EUR (bruto) + sõidukompensatsioon Kandideerimise tähtaeg 5.detsembe

Rohkem infot: Juta Asuja juta.asuja@raasiku.ee, 53328508

Avalik konkurss teede- ja haldusspetsialisti ning järelevalvespetsialisti ametikohale

9.11.21

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja haldusspetsialisti  ning järelevalvespetsialisti ametikohale. Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 11. novembriks 2021 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri e-posti aadressil raasiku.vald(at)raasiku.ee, märgusõna „Teede- ja haldusspetsialist" või „Järelevalvespetsialist

Töökuulutusega saab tutvuda siin

Teede- ja haldusspetsialisti ametijuhendi projekt

Järelevalvespetsialisti ametijuhendi projekt

 

Raasiku Vallavalitsus otsib projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ raames tegevusjuhendajat

7.10.21

Raasiku Vallavalitsus otsib projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" raames tegevusjuhendajat (0,5 ametikohta)

Teenuse saajateks on tööealised raske, sügava ja püsiva kuluga psüühikahäirega inimesed, sh nii psüühilise haigusega inimesed kui intellektihäirega inimesed ning nende perekonnad. Tegevusjuhendaja eesmärk on toetada psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Töö kirjeldus

 • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes.
 • Kliendi sotsiaalsete oskuste hindamine, arendamine, suhtlemine kliendi lähedastega.
 • Abistab töö- või rakendustegevuse leidmisel, vajadusel juhendab ja abistab.
 • Klientide vabaajategevuste korraldamine ning tegevuste läbiviimine.
 • Ühisürituste planeerimine ja nendel osalemine.
 • Täidab projektiga seotud aruandlust vastavalt projekti nõuetele.
 • Koostöös projekti juhtumiskorraldajaga klientide tegevusplaanide koostamine ja nende regulaarne hindamine.
 • Valmisolek pakkuda teenust kliendi kodus.

Ootused kandidaadile

 • tegevusjuhendaja või sotsiaaltöö alane haridus;
 • head organiseerimisvõime, loovus, initsiatiivikus leidmaks võimalusi klientide arendamiseks;
 • iseseisvus ning oskus teha meeskonnatööd;
 • B kategooria juhilubade olemasolu;
 • väga heal tasemel eesti keele oskus.

Omalt poolt pakume

 • toetavat kollektiivi;
 • paindlikku tööaega;

Lisainfo

Sooviavaldus koos CV-ga palume saata 15. oktoobriks 2021 juta.asuja@raasiku.ee. Lisainfo Juta Asuja tel 53328508.

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI ametikohale

14.09.21

Sotsiaaltöö spetsialistis peamisteks tööülesanneteks on puuetega laste ja täiskasvanute abivajaduse kaardistamine; erivajadusega laste vanemate ning puudega inimeste nõustamine ja abivajajate probleemide lahendamine ja teenuste korraldamine; vajadusel juhtumikorralduse algatamine; psüühilise erivajadusega inimestele teenusvajaduse hindamine ja teenuste korraldamine, koostöövõrgustiku loomine erivajadustega inimeste organisatsioonidega ja vastava ala spetsialistidega.

Sobival kandidaadil on:

 • Sotsiaaltööalane kõrgharidus ning varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas puudega inimestega.
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
 • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.
 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
 • Soovitavalt B kategooria juhiload.

Omaltpoolt pakub Raasiku Vallavalitsus:

 • Mitmekesist ja tähendusrikast tööd.
 • Toetavat kollektiivi.
 • Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.
 • Puhkust 35 kalendripäeva.

Konkursil osalemiseks esita vallavalitsusele 26.septembriks 2021  CV ja vabas vormis motivatsioonikiri meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Sotsiaaltöötaja".

Lisainformatsioon: Juta Asuja  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 53328508 

 

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja haldusspetsialisti ametikohale

6.09.21

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  teede- ja haldusspetsialisti ametikohale. Tööülesanneteks on:

 • valla objektidel haldus-, tehnohooldus- ja remonttööde korraldamine
 • teedeehituse ja -hoolduse planeerimine ning korraldamine
 • tänavavalgustuse ja liikluskorraldusega seonduv
 • energeetika, side ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide korrashoiu ja arendamisega seonduv

Nõudmised kandidaadile

 • varasem valdkondlik töökogemus; KOVi kogemus on boonuseks
 • hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks
 • hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, Outlook, muud tööülesannetega seotud programmid)
 • vähemalt kesk- või keskeriharidus
 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Ettevõte pakub

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd 
 • toetavat meeskonda 
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi 
 • puhkust 35 kalendripäeva

Lisainfo

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 17. septembriks 2021 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri e-posti aadressil raasiku.vald(at)raasiku.ee, märgusõna „Teede- ja haldusspetsialist".

Lisainfo: Haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets tel 5088959, aare.ets@raasiku.ee