Raasiku vald

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.

Elanikke 01.01.2023 seisuga 5343
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km).                                                                                                           
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahnu kõrgus on 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivil 3 m.

Raasiku valla sümboolika

Sümboolika on kinnitatud Raasiku vallavolikogu 20. juuni 1995 aasta otsusega nr 25.
Raasiku valla vapi seletuses on kirjas, et valla vapp sümboliseerib Aruküla ilusat männikut, männile omast visadust, mis aitab inimestel oma kodukandi majandust ja vaimuelu edendada. Vapi kaldjaotus meenutab valla teist suuremat keskust Raasikut oma ümbruse väikevooredega. Vapi värvidest roheline on looduse ja looduslähedase elulaadi värvus, hõbe on puhtuse ja lootuse värvus.

Vapi kaldjaotusega vasakult poolitatud hõbe-rohelise kilbi ülemisel hõbedasel väljal on roheline mänd.

 

 

Valla lipp on ruudukujuline vapilipp, normaalmõõtmed on 105X105 cm. Põiki lehvipoolsest ülanurgast vardapoolsesse alanurka poolitatud valge-rohelise kanga ülemisel valgel väljal on roheline mänd.