Uued võimalised e-rahvastikuregistris

6.02.23

E-rahvastikuregistrisse lisandub alates 30.12.2022 uusi võimalusi:

  • tutvuda saab oma rahvastikuregistris olevate andmetega palju laiemas koosseisus kui täna,
  • tellida rahvastikuregistri väljavõtet ning
  • esitada abiellumisavaldust.

2023. aastal muutub rahvastikuregistrist andmete väljastamise kord:

  • Rahvastikuregistri väljavõtet väljastab ainult maakonnakeskuse kohalik omavalitsus (MK KOV) ja selle eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot. Tasuta saab andmeid vaadata e-rahvastikuregistri portaalis. Tava KOV-id rahvastikuregistri väljavõtteid ei väljasta. Maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused rahvastiku toimingute valdkonnas on leitavad SIIT.
  • Elukoha andmete väljavõtet (elukohatõendit) saab tasuta elukohajärgsest KOV-ist või riigilõivu eest MK KOV-ist (NB! kui MK KOV on elukohajärgne KOV, siis on elukohatõend tasuta). Tava KOV-id teise KOV-i elanikule elukoha andmeid ei väljasta.
  • Elanike nimekirja saab tasuta ruumi aadressijärgsest KOV-ist või e-rahvastikuregistrist. MK KOV väljastab teises KOV-is asuva ruumi kohta elanike nimekirja riigilõivu eest. Tava KOV-id teises KOV-is asuva ruumi elanike nimekirja ei väljasta.

Rahvastikuregistri toiminguid saab teha veebi teel

11.01.21

Alates 19.03.2020 ei pea rahvastikuregistri toiminguteks tulema enam vallamajja, vaid toiminguid (sh sünni registreerimine) saab teha www.rahvastikuregister.ee keskkonnas. Sünni registreerimise avaldust saavad e-keskkonnas esitada nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad.

E-teenusena on rahvastikuregistri portaalis võimalik tellida enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava korduvaid perekonnasündmuse tõendeid (sünni, abielu, lahutuse ja nime muutmise kohta). See vajadus võib tekkida näiteks olukordades kui esmane tõend on kadunud ning seda on vaja kuhugi asutusse esitada või kui soovitakse võõrkeelset tõendit kasutamiseks välisriigis. Sellekohane detailsem info on samuti Siseministeeriumi kodulehel: https://www.siseministeerium.ee/et/korduvad-toendid-ja-valjavotted