9.07.21

Raasiku Kooli, Aruküla Põhikooli ning Pikavere Mõisakooli 1.-9. klasside õpilased ning Raasiku valla lasteaedade lõpurühmad osalesid 2020/2021 õppeaastal keskkonnahariduslikel õppeprogrammidel. Õppeprogrammidel osalemist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Õppeprogramme viisid läbi RMK Aegviidu looduskeskus, MTÜ Loodusmaa, Tallinna Loomaaed, Muraste Looduskool, MTÜ Loodusring, Wile Farm, Lahemaa Keskkonnahariduse Selts, MTÜ Lahemaa Ökoturism, Eesti Loodusmuuseum, Puhta Vee Teemapark ja Aegna Loodusmaja.

RAASIKU VALLA PUUETEGA INIMESTE ELUASEME FÜÜSILINE KOHANDAMINE VOL.2

6.07.20

 

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Projekti nimi: Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine vol.2

Projekti number: 2014-2020.2.05.19-0227

Projekti algus ja lõpp: 01.11.2019 -31.07.2020

Projekti maksumus kokku: 8 676 eurot, millest ERF toetus on 7374,6 eurot.

Projekti "Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine vol.2" käigus kohandatakse perioodil 01.11.2019-31.07.2020 kahe puudega inimese elukohad vastavamaks nende vajadustele. Projekti käigus tehakse mõlemas elukohtades kohandused pesemis- ja hügieenitoimingute läbiviimiseks.

Projekt Raasiku valla jäätmejaama rajamine

29.05.19

Projekti eesmärk on rajada Raasiku valda Aruküla alevikku Puhastusseadmete basseinide kinnistule jäätmejaam, et suurendada jäätmete materjalina ringlussevõttu ning võimaldada Raasiku valla elanikel mugavalt üle anda liigiti kogutud jäätmeid. Selleks rajatakse aiaga piiratud plats, millel on videovalve ning klientide teenindamiseks väike abihoone. Vallavalitsus soetab üle 20 mahuti, et võtta vastu kõik kodumajapidamistes tekkivad jäätmed, s.h. ehitusjäätmed, haljastujäätmed, erinevad pakendid, rehvid, elektroonika, puit, metall, tekstiil. Ohtlike jäätmete kogumiseks rajatakse spetsiaalne kõikidele ohutusnõuetele vastav kogumishoone, mis välistab jäätmete hoiustamise ajal keskkonna saastamise.

Projekti kestus: 05.10.2018-31.05.2020

Projekti kogumaksumus on 136 407 eurot, millest 94 078 eurot on Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus ja 40 319 eurot Raasiku valla omafinantseering.

Projektijuhi kontakt: Ulrika Tuppits, telefon 6 150 366, e-post info@jaatmehalduskeskus.ee

Aruküla Põhikooli juurdeehitus ja staadioni ehitus

24.05.19

Aruküla Põhikooli juurdeehitus ja staadioni ehitus on alanud! Aruküla Põhikoolile ehitatakse juurde klassiruume - 3. korrus alglasside majale ning söökla laiendus, võimla ehitatakse tribüünide jaoks suuremaks. Lisa klassiruumid rajatakse ka olemasolevale dushiruumile 2. korruse mahus ja staadion rekonstrueeritakse täielikult. Ehitustööd algavad 29. nädalal.

Staadion rekonstrueeritakse täielikult. Ehitajaks on Nordlin Ehitus OÜ, järelevalvet teostab PP projektid OÜ. Vallapoolne projektijuht on Valdo Liiv. Ehituseks on moodustatud ka vallapoolne komisjon kooli ja valla esindajatest.

Ehituse maksumuseks on planeeritud 3,6 milj eurot, planeeritud on ka laenu võtmine.

Õppetegevuseks vajalikud ruumid valmivad 01.11.2018 ning staadion ja võimlalaiendus augustiks 2019. Õppetegevust ehituse ajal korraldatakse koostöös kooli ja ehitusprojektijuhtidega.

Klassiruumide juurdeehitus ja staadioni rekonstrueerimine on olnud koolile kauaoodatud ja nüüd on reaalne see korraga valmis ehitada. Juurdeehitus on alati pingeliselt põnev protsess aga hea tulemuse nimel oleme kõik valmis pingutama.

Andre Sepp

vallavanem