Kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuste taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Valla eelarve vahenditest toetatakse kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogramme, elukeskkonna arendamist ning kohalikku omaalgatust eesmärgiga soodustada valla elanike koostööd, parendada elukeskkonda ja valla elanike vaimset ja kehalist tervist ning seeläbi aidata kaasa valla üldisele arengule.

Toetust taotletakse, antakse ja kasutatakse :
 1) tegevustoetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele nende igapäevaseks tegevuseks;
 2) investeeringutoetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele.

Kestvus:

Taotlus järgmiseks eelarveaastaks toetuse saamiseks esitatakse Raasiku Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) hiljemalt jooksva aasta 20.septembriks. Erakorralisi ja kiireloomulisi taotlusi võib vahendite olemasolul esitada ka lisaeelarve menetlusse

Õigusaktid:

 

Vastutaja:

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Karin Möllits
Kontaktid:  55567128, karin.mollits@raasiku.ee

 

Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada nõuetekohaselt täidetud avaldus

Viide: