Teehooldajate kontaktid

Teede talihooldajate ülevallalisteks kontaktideks Raasiku vallas on: e-mail  raasikuteehoole@gmail.com, kontaktelefon 53595805

Riigimaanteid hooldab Eesti Keskkonnateenused AS Lisainfo: https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/teehoole 

Hooldepiirkond

Teehooldaja

nimi

Valvetelefon 24/7

e-post

Ida-Harju

Eesti Keskkonnateenused AS

621 7720

idaharju@keskkonnateenused.ee

Teadete esitamine riigiinfo telefonil 1247 või allpool toodud kontaktidel.

Riigimaanteede maanteeinfo ööpäevaringne infonumber: tel.1247, e-post: teeinfo@112.ee

Tänavavalgustuse riketest teatamine:  raasikurikked@prosystem.ee