Tähtpäevatoetus

Kirjeldus:

Tähtpäevatoetus jaguneb jõulutoetuseks ning eakate sünnipäevatoetuseks.

Jõulutoetust makstakse avalduse alusel rahvastikuregistri andmetel Raasiku vallas elavatele:

  1) kolme- ja enamalapselistele peredele;
  2) puudega laste peredele. Kui kolme- ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellele on määratud puue, makstakse toetust kahekordses määras;
  3) eestkoste- ja hooldusperedele.

Jõulutoetuse suurus on 70 eurot pere kohta.

Eakate sünnipäevatoetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel isikule tema sünnipäeval 75, 80, 85, 90 ja 95 aastaseks saamisel. Alates 100-aastaseks saamisest makstakse toetust kahekordses määras igal aastal. Toetuse saamiseks avaldust ei esitata, toetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel. Sünnipäevatoetuse suurus on 50 eurot.

Õigusaktid:

Kestvus:

Avaldusi jõulutoetuse saamiseks esitatakse ajavahemikul 01. novembrist kuni 15. detsembrini, eakate sünnipäevatoetuse saamiseks avaldust ei esitata, toetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel.

Vastutaja:

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Karin Möllits
Kontaktid:  55567128, karin.mollits@raasiku.ee

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Raasiku valla iseteeninduskeskkonda SPOKU.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige  vormi täitmise kulgu. Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub sellekohane kinnituskiri.
 

 

Taotlemine pabervormil

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Avaldus tähtpäevatoetuse (jõulutoetuse) taotlemiseks