Tähtpäevatoetus

Tähtpäevatoetus jaguneb jõulutoetuseks ning eakate sünnipäevatoetuseks.

Jõulutoetust makstakse avalduse alusel rahvastikuregistri andmetel Raasiku vallas elavatele:

  1) kolme- ja enamalapselistele peredele;
  2) puudega laste peredele. Kui kolme- ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellele on määratud puue, makstakse toetust kahekordses määras;
  3) eestkoste- ja hooldusperedele.

Jõulutoetuse suurus on 70 eurot pere kohta.

Eakate sünnipäevatoetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel isikule tema sünnipäeval 75, 80, 85, 90 ja 95 aastaseks saamisel. Alates 100-aastaseks saamisest makstakse toetust kahekordses määras igal aastal. Toetuse saamiseks avaldust ei esitata, toetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel. Sünnipäevatoetuse suurus on 50 eurot.

Avaldus tähtpäevatoetuse (jõulutoetuse) taotlemiseks

Jõulutoetuse elektrooniline taotlemine

Eakate sünnipäevatoetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel isikule tema sünnipäeval 75, 80, 85, 90 ja 95 aastaseks saamisel. Alates 100-aastaseks saamisest makstakse toetust kahekordses määras igal aastal. Toetuse saamiseks avaldust ei esitata, toetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel. Sünnipäevatoetuse suurus on 50 eurot.

Õigusaktid:

Vastutaja: Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits
Kontaktid:  55567128, karin.mollits@raasiku.ee