Esimesse klassi mineva lapse toetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Esimesse klassi mineva lapse toetuse eesmärk on lapse põhihariduse omandamise alustamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine.

Toetust võib taotleda lapse 1. klassi minemise puhul tingimusel, et laps ja tema vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Raasiku valla elanikud vähemalt eelneva aasta 31. detsembri seisuga.

Toetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada kirjalik taotlus ja koolitõend (koolitõend vajalik väljaspool Raasiku valda õppijatel) hiljemalt 30. septembriks ja toetus makstakse välja taotleja arvelduskontole hiljemalt 31. oktoobriks.

Toetust makstakse volikogu kehtestatud täismääras (2022.aastal 150 eurot), kui mõlema vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on eelneva aasta 31. detsembri seisuga Raasiku vald, ning pooles määras, kui ainult ühe vanema elukoht on rahvastikuregistris Raasiku vald. Üksikvanemale makstakse toetus täismääras.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kairi Burnaševa
kairi.burnasheva@raasiku.ee
53501209

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Raasiku valla iseteeninduskeskkonda SPOKU.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige  vormi täitmise kulgu. Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub sellekohane kinnituskiri.
 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Raasiku vallamajast.  Vastuvõtuajad: E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument ja avaldus

Viide: