Raieloa taotlus

Raieloa taotlus täida SIIN

Puude  raie-  ja  hoolduslõikuseks  loa  andmise kord reguleerib  Raasiku  vallatiheasustusalal  kasvavate  puude  raieks  loa  andmist,  asendusistutuse  määramist  ja  kehtestab  puuhoolduslõikuse kooskõlastamise nõuded.

Raieluba peab olema:

  • erakinnistul kasvava puu (ka põõsa) raieks, mille rinnasdiameeter on üle 10 cm, v.a vilja- ja ilupuud
  • avalikel aladel kasvava puu- ja põõsa raieks;
  • kuivanud või ohtlikuks muutunud puu raieks;
  • ehitusaluse puu raieks;
  • puu hoolduslõikuseks, kui puu võra vähendatakse rohkem kui 25%.

Erisus:

Raieluba ei pea taotlema tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist vajavale (avariiohtlikule) puule, kui on oht inimese elule, tervisele või varale, arvestades käesolevas korras toodud erisust.

LISAINFO

Kontaktisik:
Keskkonnaspetsialist Johanna Sepmann
Telefon 60 70 750,  55512527
johanna.sepmann@raasiku.ee

Elektrooniline taotlemine
Sisenege Raasiku valla iseteeninduskeskkonda SPOKU.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige  vormi täitmise kulgu. Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub sellekohane kinnituskiri.

      

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada nõuetekohaselt täidetud avaldus

Viide:

Raieloa taotlus