Raasiku vald koostöös Kose vallaga osaleb Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"  tegevuses 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega...

Projekt „Integreeritud sotsiaalteenused Kose ja Raasiku vallas“

Raasiku vald koostöös Kose vallaga osaleb Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"  tegevuses 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega...

Meede: Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks Tegevus: „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine" toetuse andmise tingimused...

Noortegarantii Tugisüsteemi rakendamine Raasiku vallas

Meede: Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks Tegevus: „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine" toetuse andmise tingimused...

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste...

Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine vol.3

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste...

Raasiku vald osaleb projektis "ISTE" ehk  „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Projekti  sihtrühmaks  on raske, sügava või...

Pilootprojekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses"

Raasiku vald osaleb projektis "ISTE" ehk  „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Projekti  sihtrühmaks  on raske, sügava või...

  Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine...

Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine vol.2

  Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine...

Projekt: Raasiku valla koolide HEV väikevahendid Projekti number: 2014-2020.1.04.18-0088 Projekti eesmärk on suurendada Raasiku valla munitsipaalkoolide valmisolekut rakendada kaasava...

Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoor “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”

Projekt: Raasiku valla koolide HEV väikevahendid Projekti number: 2014-2020.1.04.18-0088 Projekti eesmärk on suurendada Raasiku valla munitsipaalkoolide valmisolekut rakendada kaasava...

PROJEKT „RAASIKU JA KOSE VALLA SOTSIAALTEENUSTE ARENDAMINE" (projekti nr: 2014-2020.2.02.19-0236) Raasiku vald koostöös Kose vallaga osaleb Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist...

PROJEKT „RAASIKU JA KOSE VALLA SOTSIAALTEENUSTE ARENDAMINE“

PROJEKT „RAASIKU JA KOSE VALLA SOTSIAALTEENUSTE ARENDAMINE" (projekti nr: 2014-2020.2.02.19-0236) Raasiku vald koostöös Kose vallaga osaleb Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist...

Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine   Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine"...

Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine   Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine"...