Projekt "Loodusainete õpetamine läbi digipädevuste arendamise"

15.03.22

Raasiku Põhikool, Aruküla Põhikool ja Aruküla Vaba Waldorfkool on alustanud koostööd meetme „Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses; e-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt; uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine (2014-2020.1.3.1)" raames.

Projekti "Loodusainete õpetamine läbi digipädevuste arendamise" eesmärgiks on õppekava uudne elluviimine loodusainete valdkonnas läbi kaasaegse ja uuendusliku õppevara kasutuselevõtmise ja õppematerjalide loomise Raasiku valla koolides.

Projekti tulemusel on valminud 24 uut õppematerjali kasutamiseks loodusainete õpetamisel ja vähemalt 9 uut materjali loodusainete ja teiste õppeainete lõimingu tulemusel. Valminud õppematerjalid on tehtud avalikult kättesaadavaks läbi e-koolikoti.

Projekti kestvus: 01.11.2021 - 30.06.2023

Projekti number: 2014-2020.1.03.21-0359

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist kogumaksumusega 170 544 eurot.