Perekeskus

Iga kogukond vajab perekeskust ehk paika, kus toimuvad tegevused ja osutatakse erinevaid teenuseid lastega peredele. Kogukonnatöö mudelile põhinevad perekeskused (st avatust kõikidele kogukonna lastega peredele ja nendega koostöös keskuse töö kavandamist) annavad olulise panuse perede ja laste elukvaliteedi parandamisesse ning nende aktiivsesse osalemisesse kogukonnaelus.

MTÜ Perekeskus Männikäbi poolt eestveetav Aruküla Perekeskus Männikäbi asub Arukülas Piiri tn 12a, raamatukogu ja tervisekeskusega samas majas.

Perekeskuse ruumid võimaldavad pakkuda lastele ja nende vanematele kooskäimise kohta, kaasata lapsevanemaid kasvatusteemalistesse vestlusringidesse, pakkuda eakohast tegevust kodustele lastele ja toetada lapsevanemate omavahelise solidaarsuse kujunemist, et üksteist enam märgataks ja toetataks.
Perekeskuses on Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) toetusel sisustatud lastele mängutuba. Alates 2020. aasta sügisest on KOP toetusel olemas ka uue värske köögimööbliga köök, mis võimaldab perekeskuses läbi viia ka erinevaid köögi olemasolu nõudvaid huvitegevusi. Lapsevanematele on seminaride ja õpitubade korraldamiseks suurem ruum.

Perekeskuses on toimunud ja toimub mitmeid huvitavaid tegevusi nii lastele kui vanematele (NB! Seoses koroonaviiruse levikuga on paljud tegevused hetkel pausil/ootel. Palun võta huvi korral perekeskusega ühendust, et kontrollida tegevuste toimumist): 
2019/2020 hooajal töötasid ja töötavad perekeskuse mitmed ringid (erinevad jooga- ja võimlemistunnid nii täiskasvanutele kui ka lastele, beebidele hommikused mänguringid ja võimlemine, shindo võimlemine, keemia- ja nutilabor, loodus- ja malering ning robootikaring ja erinevad laagrid koostöös Raasiku Noortekeskusega. 
2020. aastal on perekeskuse tegevusi palju piiranud COVID-19 levik ja sellega seotud piirangud. Piirangutevälisel ajal toimusid perepäevad, esmaabikoolitused väikelaste vanematele, viidi läbi mitmeid loenguid lapsevanematele.

Kõik ettepanekud edasise tegevuse laiendamiseks ja huvitavamaks muutmiseks on oodatud.

Perekeskuse tegevusi koordineerib Kerli Eesmaa, tema telefon on 53976070 ja meiliaadress perekeskus@raasiku.ee.

Kõige värskemat infot saab perekeskuse Facebook-i leheküljelt https://www.facebook.com/ArukulaPerekeskus, samuti Raasiku valla kodulehekülje uudiste rubriigist.