Noortespordi toetamine

15.12.22

Noortespordi toetamise kord  reguleerib Raasiku valla noorte sporditegevuse toetamist Raasiku valla eelarvest. 
Raasiku valla noorte sportliku tegevuse arendamiseks ja toetamiseks on võimalik tatleda järgmisi toetusi:

  • pearaha
  • hüvitis 
  • treeneri töötasu toetus.

Noortespordi pearaha makstakse Raasiku valla spordiklubidele, kes treenivad Raasiku valla noori vanuses 5-19 aastat, ning kelle osalust treeningutel on kinnitanud lapse seaduslik esindaja. Pearaha suurus määratakse volikogu otsusega eelarve menetlemise käigus. Noore osaluse treeningutel kinnitab noore seaduslik esindaja SPOKUs.

Pearaha taotluse esitamise tähtaeg on 1. november.

Noortespordi hüvitist makstakse väljaspool valda tegutsevatele spordiklubidele, kes treenivad Raasiku valla noori vanuses 5-19 aastat nendel spordialadel, mille harrastamiseks puuduvad Raasiku vallas võimalused või vastaval tasemel võimalused. Noore osaluse treeningutel kinnitab noore seaduslik esindaja SPOKUs. Hüvitise suurus on võrdne noortespordi pearahaga.

Hüvitise taotluste esitamise tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt 30. märts I poolaasta kohta ning 30. november II poolaasta kohta. Ühel poolaastal on võimalik taotleda maksimaalselt 50% aastasest hüvitise määrast.

Treeneri töötasu toetust makstakse Raasiku valla spordiklubidele, kes on täitnud Spordikoolituse ja Teabe Sihtasutuse esitatavad nõuded ning kellele riik eraldab treeneri tasustamiseks töötasu toetust. Treeneri töötasu toetuse suurus moodustab 100% riigi makstavast toetusest.

Toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. november. Spordikoolituse ja Teabe Sihtasutuse toetuse eraldamise kohta lisada otsuse fail hiljemalt 31. detsembriks.

Taotlemine elektrooniliselt

Sisenege Raasiku valla iseteeninduskeskkonda SPOKU.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige  vormi täitmise kulgu. Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub sellekohane kinnituskiri.

     

Õigusakt: Noortespordi toetamise kord Raasiku vallas

Kontaktisik: Raasiku Valla Spordi juhataja Kadri Kesküla, kadri.keskyla@raasiku.ee, telefon  58 171 262