Muud teenused

  • Fekaalivedu

Fekaaliveoga tegelevad Raasiku vallas:
- Hegand Grupp OÜ, Harri Aljasmäe, Igavere küla, Raasiku vald - telefon 56 958 304;

- Rasmus Haavel, telefon 56 642 348

  • Reovee või õli sisaldavate vedeljäätmete äravedu paakautoga.

Töid on võimalik teostada kuni 30 meetri kauguselt ja kuni 8 meetri sügavuselt. Vedeljäätmete kogumiseks pakub Ragn-Sells ka erineva suurusega mahuteid suurusega alates 1m3.
Reovesi reeglina purgitakse eeltöötlemiseks reoveepuhastusseadmetesse. Õli sisaldavad jäätmed läbivad eeltöötluse ning seejärel segatakse nad jäätmekütuseks, mida kasutatakse tootmisettevõtete energiatarbe rahuldamiseks.
Infotelefon 15155, info@ragnsells.ee