Matusetoetus

Matusetoetuse eesmärk on matuse korraldamisega kaasnevate kulude osaline katmine. Toetust makstakse ühekordse toetusena Raasiku valla eelarvest. Matusetoetust suuruses 250 eurot makstakse isiku, kelle viimaseks elukohaks oli Raasiku vald, surma korral matuse korraldajale.

Matusetoetus makstakse riigieelarvest Raasiku vallale määratud matuse korraldamise kulude katmise toetuse vahenditest ja nende lõppemisel Raasiku valla eelarvest.

Toetust võib taotleda kolme kuu jooksul alates surma registreerimisest. Matusetoetus makstakse isiku surma päeval kehtinud matusetoetuse määras

Avaldus matusetoetuse  taotlemiseks

Matusetoetuse elektrooniline taotlemine

Õigusaktid:

Vastutaja: Registripidaja Heli Tenslind, 6070470, 53461462, heli.tenslind@raasiku.ee