Lapsehoiuteenuse toetuse taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Lapsehoiuteenus

 

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Lapsehoiuteenust võimaldatakse
  1) 1,5 kuni 3 aastase lapse vanematele juhul, kui laps on registreeritud Raasiku valla munitsipaallasteaiakoha järjekorda, kuid kellele pole suudetud kohta tagada. Õppeaasta keskel 4-aastaseks saava lapse puhul kehtivad tingimused kuni õppeaasta lõpuni;
  2) kuni 18 aastased raske või sügava puudega lapsele. 18 aastaseks saanud raske või sügava puudega isiku puhul võib lapsehoiuteenust osutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil ta 18 aastaseks sai.

Teenuse taotlemiseks esitatakse vormikohane kirjalik taotlus.  

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Raasiku vallas

Vastutaja:

Sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Juta Asuja
Kontaktid: 53328508, juta.asuja@raasiku.ee

Taotlemine elektrooniliselt

Sisenege Raasiku valla iseteeninduskeskkonda SPOKU.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige  vormi täitmise kulgu. Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub sellekohane kinnituskiri

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Viide: