Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Jäätmevaldajal on õigus esitada Vallavalitsusele taotlus tema tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamiseks, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Kui kui jäätmevaldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil 1. maist kuni 30. septembrini, saab taotleda vabastust perioodiks 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.

Kestvus:

Avaldusele vastatakse 30 päeva jooksul

Õigusaktid:

Raasiku valla jäätmehoolduseeskiri

Vastutaja:

Haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets, telefon 60 31 065, 50 88 959, e-post aare.ets@raasiku.ee


Taotlemine elektrooniliselt

Sisenege Raasiku valla iseteeninduskeskkonda SPOKU.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige  vormi täitmise kulgu. Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub sellekohane kinnituskiri.

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Raasiku vallamajast. Vastuvõtuajad:  vastuvõtt N 9-12, 13-18

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide: