Koduteenus

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse puhul abistatakse abivajavat isikut toimingutes, mida ta ei suuda sooritada ilma kõrvalabita, kuid mis on vajalikud harjumuspärases keskkonnas toime tulekuks.

Koduteenus on eelkõige:

  1) teabe edastamine, abistamine asjaajamisel;
  2) abistamine arstiabi korraldamisel ning ravimite ja abivahenditega varustamine;
  3) toiduainete/majapidamistarvetega varustamine, toiduvalmistamine;
  4) abistamine kodustes töödes, sh kütmine, küttematerjaliga ja veega varustamine, toiduvalmistamine jms;
  5) abistamine enesehooldusel (pesemine, söömine, riietumine jms);
  6) eluruumi koristamine Vabariigi Valitsuse määrusega sätestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning teenuse saaja ja osutaja kokkulepitud ulatuses;
  7) pesu pesemise korraldamine ja riiete korrastamine;
  8) muud kokkulepitud tööd mis soodustavad kliendi iseseisvat toimetulekut.

Koduteenust osutab koduhooldustöötaja.

Alates 2024. aastast on koduhooldusteenus tasuline.
Koduteenuse osutamise eest võetava tasu suuruse kehtestamine

Teenuse taotlemiseks esitatakse vormikohane taotlus

Täpsem info: Hoolduskoordinaator Maarika Grau, 58864141, maarika.grau(at)raasiku.ee

Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit