Kaevetööd

Kaevetöid reguleerib Raasiku valla kaevetööde eeskiri. Kaevetööde loa saamiseks tuleb Raasiku Vallavalitsusele esitada vormikohane avaldus. Avalduse vormi saab vallavalitsuse kantseleist või kodulehelt.