Järelhooldusteenus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel vallavalitsus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Raasiku vallas

Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit