Kuidas vähendada jäätmeteket?

30.05.23

Igasugune tarbimine eeldab rohkemal või vähemal määral prügi teket. Selleks, et hoida meie elukeskkonda inimväärsena ja säästa loodusressursse, tuleb jäätmete tekkimist nii palju kui võimalik vältida ning tekkinud jäätmed keskkonnasõbralikult koguda ja käidelda.

Jäätmete käitlemisel lähtutakse jäätmekäitluse hierarhiast ehk põhimõttest viia jäätmekäitluse mõju keskkonnale võimalikult väikseks. Eelistada tuleb hierarhias kõrgemal olevaid lahendusi. Parimaks loetakse jäätmetekke vältimist, hierarhiatasemelt madalamal on taaskasutamine. Jäätmete taaskasutusmoodused on korduskasutuseks ettevalmistamine (parandamine, puhastamine jm), materjalina ringlussevõtt ja muu taaskasutamine nagu energia tootmine ning tagasitäide. Prügilasse viimist loetakse hierarhias viimaseks lahenduseks.

 

 

Kuidas vähendada jäätmeteket igapäevaelus? Mõned lihtsad nipid:

1. Vähenda ja väldi jäätmete teket

 • Kasuta postkastil „Ainult tellitud post" kleebist.
 • Joo kraanivett.
 • Osta kohv termostops.
 • Kasuta ostunimekirja, et vältida ebavajalikke oste.
 • Kontrolli „parim enne" kuupäevi, et vältida toidujäätmete tekkimist. Eelista pakendamata puu- ja köögivilju ning teisi tooteid.
 • Kiiresti mitte rikneva toidu puhul eelista suuremat pakendit.
 • Keeldu kilekotist.
 • Serveeri mõistlikud portsjonid, sest prügikasti pole tarvis toita.
 • Kasuta toidu tegemisel ära ülejäägid.
 • Prindi vähem, kasuta kahepoolset printimist.
 • Alusta kompostimisega, kasuta selleks kompostiljoni abi: https://www.kompostiljon.ee/kompostimine/

Jäätmetekke vähendamine aitab hoida kokku loodusressursse ja vähendada saaste hulka.

Suur osa jäätmetest on väärtuslik materjal, millest saab hõlpsalt uusi tooteid valmistada. Selleks, et väärtuslik materjal ei läheks raisku, on oluline jäätmed liigiti koguda.

 2. Korduskasuta

Toodete korduskasutamine on jäätmetekke vähendamise järel teine parim valik!

Esemete korduskasutamine vähendab materjali ja energia kasutamist, õhku paisatava saaste kogust ning looduskeskkonna halvenemist.

Kuidas sobitada korduskasutamine igapäevaellu? Mõned keskkonnasõbralikud nipid:

 • Anneta vanad riided ja mänguasjad.
 • Võta poodi oma kott kaasa.
 • Osta kasutatud tooteid (riided, raamatud, mänguasjad, mööbel, elektroonika).
 • Vaheta asju sõprade ja tuttavatega.
 • Korduskasuta kontoritarbeid või anneta need koolidele, sotsiaalsetele ettevõtetele või taaskasutuskeskustele.
 • Laena tööriistu.
 • Kasuta vanu esemeid ja materjale loominguliselt, et anda neile uus elu.
 • Paranda esemeid ja kodumasinaid.
 • Eelista laetavaid patareisid ning täidetavaid tooteid.

PARIM PRÜGI ON SEE, MIDA POLE TEKITATUD!