Jäätmekava

Raasiku valla jäätmekava 2022-2027  (vastu võetud Raasiku Vallavolikogu 8. veebruari 2022 määrusega nr 2) on omavalitsuse jäätmehooldust korraldav ja suunav dokument, mille eesmärk on määrata jäätmehoolduse arengusuunad, tegevused ja meetmed aastani 2027