Hooldajatoetus

Hooldajatoetust makstakse täisealise puudega isiku hooldajale ja puudega lapse hooldajale.

Täisealise puudega isiku hooldaja hooldajatoetuse eesmärk on tagada puudega isikule igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab tema iseseisvat toimetulekut.

Puudega lapse hooldaja hooldajatoetuse eesmärk on tagada puudega lapsele igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab tema iseseisvat toimetulekut ja arengut ning osaliselt hüvitada puudega lapse hooldamiseks kohustatud isikule puudega lapse hooldamise tõttu saamata jäänud sissetulek ja sotsiaalkindlustus.

Hooldajatoetuse määr sõltub hooldatava puude raskusastmest. Raske puudega lapse või täisealise puudega isiku hooldajatasu on 50 eurot ning sügava puudega lapse või täisealise puudega isiku hooldajatasu on 70 eurot.

Õigusaktid:

Täiendav info sotsiaal- ja haridusosakonnast. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit.

Toetuse saamiseks esitatakse vormikohane avaldus.

Taotlemine elektrooniliselt

Sisenege Raasiku valla iseteeninduskeskkonda SPOKU.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige  vormi täitmise kulgu. Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub sellekohane kinnituskiri.