Heakord

Raasiku valla heakorra eeskirja eesmärk tagada valla haldusterritooriumil puhtus ning heakord.

Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Raasiku valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

Raasiku valla heakorraeeskiri

Teavita heakorraprobleemist

Selle veebilehe abil saad teavitada kohalikku omavalitsust heakorraprobleemist. Märgi kaardil probleemne asukoht ja lisa lühike selgitus, samuti tee probleemsest kohast foto ja lisa see teatele.

Kindlasti sisesta oma kontaktandmed (sinu nimi, e-posti aadress ja telefon), siis on võimalik vajadusel sinult täpsustusi küsida või tagasisidet anda. Kui oled sisestanud kontaktandmete reale oma e-posti aadressi, siis saadetakse teate koopia ka sinu e-posti aadressile.

Rakendus edastab sinu teate, vastavalt määratud koordinaadile kohalikule omavalitsusele või Maanteeametile. Teadet käsitletakse kui vihjet ja üldjuhul tagasisidet ei anta.

Rohelisega märgitud probleem kaardil tähendab, et ametiasutus on probleemi teadmiseks võtnud, tegeleb selle lahendamisega või on probleemi lahendanud. Punasega märgitud probleem tähendab, et probleem on hetkel käsitlemata.

Kontakt: Johanna Sepmann, keskkonnaspetsialist
Telefon: 607 0750, 55512527, johanna.sepmann@raasiku.ee