Raasiku Rahvamaja otsib noorsotöötajat.

Raasiku Rahvamaja otsib noorsotöötajat

Raasiku Rahvamaja otsib noorsotöötajat.

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 12. detsembril 2023. a kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Volikogu istung 12.12.2023

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 12. detsembril 2023. a kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega hanke „Peningi-Raasiku kergliiklustee ja Silla tee silla rekonstrueerimisprojekti projekteerimine koos tänavavalgustusega"...

Hange „Peningi-Raasiku kergliiklustee ja Silla tee silla rekonstrueerimisprojekti projekteerimine koos tänavavalgustusega“

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega hanke „Peningi-Raasiku kergliiklustee ja Silla tee silla rekonstrueerimisprojekti projekteerimine koos tänavavalgustusega"...

Seoses iga päev suureneva lumevaibaga, tuletab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) hooneomanikele meelde, et katustele kogunev raske lumi võib kujutada endast ohtu nii katuste...

TTJA tuletab meelde: hoonete katused tuleb regulaarselt lumest ja jääst puhastada

Seoses iga päev suureneva lumevaibaga, tuletab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) hooneomanikele meelde, et katustele kogunev raske lumi võib kujutada endast ohtu nii katuste...

Registreeri Raasiku valla elanikuks! Kampaania kestab 1. detsembrist- 31.detsembrini. Registreeri kampaania ajal oma elukoht Raasiku valda ja anna valla arengule hoogu juurde. Kodaniku tulumaks...

Registreeri end koduvalda

Registreeri Raasiku valla elanikuks! Kampaania kestab 1. detsembrist- 31.detsembrini. Registreeri kampaania ajal oma elukoht Raasiku valda ja anna valla arengule hoogu juurde. Kodaniku tulumaks...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 29.11.2023 algusega kell 18.00 vallamajas volikogu istungite saalis. Päevakord:  Teehoiukava Maamaksumäärade muutmine ...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 29.11.2023

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 29.11.2023 algusega kell 18.00 vallamajas volikogu istungite saalis. Päevakord:  Teehoiukava Maamaksumäärade muutmine ...

Planeeringute ja keskkonna komisjoni koosolek toimub 5. detsembril algusega kell 18.00 vallamaja volikogu istungite saalis. Päevakord: 1) Marina Minerals OÜ, Kulli uuringuruumi ja...

Planeeringute ja keskkonna komisjoni koosolek toimub 5. detsembril

Planeeringute ja keskkonna komisjoni koosolek toimub 5. detsembril algusega kell 18.00 vallamaja volikogu istungite saalis. Päevakord: 1) Marina Minerals OÜ, Kulli uuringuruumi ja...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 27. novembril 2023 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: PÄEVAKORD ...

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 27. novembril 2023

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 27. novembril 2023 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: PÄEVAKORD ...

Tugiisiku ülesanne on koostöös lapsevanemaga toetada lapse igakülgset arengut ja toimetulekut. Lapse võimete maksimaalseks arendamiseks on oluline, et tugiisik keskendub eelkõige lapse...

Raasiku vallavalitsus pakub tööd tugiisikule

Tugiisiku ülesanne on koostöös lapsevanemaga toetada lapse igakülgset arengut ja toimetulekut. Lapse võimete maksimaalseks arendamiseks on oluline, et tugiisik keskendub eelkõige lapse...

Raasiku Vallavalitsuse 09.10.2023 korraldusega 409 vastuvõetud Härma külas Kassiurva kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 01.10. – 15.11.2023 Avalikustamise käigus...

Kassiurva kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 01.10. – 15.11.2023

Raasiku Vallavalitsuse 09.10.2023 korraldusega 409 vastuvõetud Härma külas Kassiurva kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 01.10. – 15.11.2023 Avalikustamise käigus...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 13.11.2023 korraldusega nr 459 kehtestati Kulli külas Tiigi kinnistu ja lähiala detailplaneering Tiigi kinnistu detailplaneeringu...

Kehtestati Kulli külas Tiigi kinnistu ja lähiala detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 13.11.2023 korraldusega nr 459 kehtestati Kulli külas Tiigi kinnistu ja lähiala detailplaneering Tiigi kinnistu detailplaneeringu...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsus andis 06.11. 2023 korralduse nr 447 ,, Kulli külas asuval Tjorveni katastriüksusel ja lähialal (Kulli puhastusseadmete) detailplaneeringu...

Kulli külas asuval Tjorveni katastriüksusel ja lähialal (Kulli puhastusseadmete) detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsus andis 06.11. 2023 korralduse nr 447 ,, Kulli külas asuval Tjorveni katastriüksusel ja lähialal (Kulli puhastusseadmete) detailplaneeringu...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 06.11. 2023 korraldusega nr 446 kehtestati Igavere külas Männisalu kinnistul ja lähialal detailplaneering. Raasiku Vallavolikogu...

Kehtestati Igavere külas Männisalu kinnistul ja lähialal detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 06.11. 2023 korraldusega nr 446 kehtestati Igavere külas Männisalu kinnistul ja lähialal detailplaneering. Raasiku Vallavolikogu...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 14. novembril 2023. a kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 14. novembril

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 14. novembril 2023. a kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis

Raven OÜ teavitab, et Konkurentsiamet on kehtestanud 27.10.2023 käskkirjaga nr 9-3/2023-033 Raven OÜ hinnataotluse alusel uued ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Uus hind veele on...

Muutuvad ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad Raven OÜ klientidele

Raven OÜ teavitab, et Konkurentsiamet on kehtestanud 27.10.2023 käskkirjaga nr 9-3/2023-033 Raven OÜ hinnataotluse alusel uued ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Uus hind veele on...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kalesi külas liikluspindade ruumikujude ja kohanimede määramine", millega kavatsetakse määrata Kalesi külas liikluspindadele ruumikujud...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kalesi külas liikluspindade ruumikujude ja kohanimede määramine“

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kalesi külas liikluspindade ruumikujude ja kohanimede määramine", millega kavatsetakse määrata Kalesi külas liikluspindadele ruumikujud...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kiviloo külas Kanali tee liikluspinna ruumikuju tühistamine", millega kavatsetakse tühistada Kanali tee ruumikuju, et vältida...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kiviloo külas Kanali tee liikluspinna ruumikuju tühistamine“

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kiviloo külas Kanali tee liikluspinna ruumikuju tühistamine", millega kavatsetakse tühistada Kanali tee ruumikuju, et vältida...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kiviloo külas Kliko tee liikluspinna ruumikuju tühistamine", millega kavatsetakse tühistada Kliko tee ruumikuju, et vältida ulatuslikku...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kiviloo külas Kliko tee liikluspinna ruumikuju tühistamine“

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kiviloo külas Kliko tee liikluspinna ruumikuju tühistamine", millega kavatsetakse tühistada Kliko tee ruumikuju, et vältida ulatuslikku...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 23.10. 2023 korraldusega nr 432 kehtestati Kulli külas Öökulli kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneering algatamise...

Kehtestati Kulli külas Öökulli kinnistu ja lähiala detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 23.10. 2023 korraldusega nr 432 kehtestati Kulli külas Öökulli kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneering algatamise...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 16.10. 2023 korraldusega nr 422 kehtestati Järsi külas Kolmnurga kinnistu ja lähiala detailplaneering. Kolmnurga kinnistu omanik...

Kehtestati Järsi külas Kolmnurga kinnistu ja lähiala detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 16.10. 2023 korraldusega nr 422 kehtestati Järsi külas Kolmnurga kinnistu ja lähiala detailplaneering. Kolmnurga kinnistu omanik...

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 1. novembril  2023, volikogu saalis, kell 18:00. Päevakord: 1. Raasiku valla 2023. aasta eelarvetäitmine (J. Aasma) 2. Raasiku valla 2023. aasta...

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 1. novembril 2023

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 1. novembril  2023, volikogu saalis, kell 18:00. Päevakord: 1. Raasiku valla 2023. aasta eelarvetäitmine (J. Aasma) 2. Raasiku valla 2023. aasta...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjoni 31.10.2023 päevakord ja materjalid. Koosolek toimub  kell 18.00 volikogu koosolekute saalis. 1)„Kohanime määramise kord", eelnõu 2) Vindr...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 31.10.2023

Planeeringute- ja keskkonnakomisjoni 31.10.2023 päevakord ja materjalid. Koosolek toimub  kell 18.00 volikogu koosolekute saalis. 1)„Kohanime määramise kord", eelnõu 2) Vindr...

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub  30. oktoobril 2023 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: Valla üritustel...

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 30. oktoobril 2023

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub  30. oktoobril 2023 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: Valla üritustel...

26. november on kodanikupäev, mis on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ning selleks pürgijatele. Sel puhul soovime Raasiku vallas üheskoos tunnustada neid töökaid ja teotahtelisi inimesi,...

Märkame tublisid inimesi enda ümber

26. november on kodanikupäev, mis on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ning selleks pürgijatele. Sel puhul soovime Raasiku vallas üheskoos tunnustada neid töökaid ja teotahtelisi inimesi,...

Aruküla alevikus Männiku I piirkonnas asuvale Talve tee 3 kinnistule soovitakse püstitada üksikelamu. Kinnistul on 1998 a ehitusloa ja ehitusprojekti järgi püstitatud suvemaja - hoone...

Aruküla alevikus Talve tee 3 kinnistu projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Aruküla alevikus Männiku I piirkonnas asuvale Talve tee 3 kinnistule soovitakse püstitada üksikelamu. Kinnistul on 1998 a ehitusloa ja ehitusprojekti järgi püstitatud suvemaja - hoone...

Anname teada, et 23.10 seisuga on Raasiku valla lasteaedades kokku 16 vaba kohta. ARUKÜLA lasteaias Rukkilill 4 kohta 3-4 aastastele, 1 koht 4-5 aastastele ja 6 kohta 5-6 aastastele ja 6-7...

Hea Raasiku valla lapsevanem

Anname teada, et 23.10 seisuga on Raasiku valla lasteaedades kokku 16 vaba kohta. ARUKÜLA lasteaias Rukkilill 4 kohta 3-4 aastastele, 1 koht 4-5 aastastele ja 6 kohta 5-6 aastastele ja 6-7...

Raasiku Vallavalitsuse 09.10. 2023 korraldusega nr 408 kehtestati Härma külas Kiivita KÜ ja lähiala detailplaneering. Raasiku vallas Härma külas Kiivita KÜ ja lähiala detailplaneeringu...

Härma külas Kiivita KÜ ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Raasiku Vallavalitsuse 09.10. 2023 korraldusega nr 408 kehtestati Härma külas Kiivita KÜ ja lähiala detailplaneering. Raasiku vallas Härma külas Kiivita KÜ ja lähiala detailplaneeringu...

Raasiku Vallavalitsuse 09.10. 2023 korraldusega nr 407  kehtestati Igavere külas Männipõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering. Igavere külas Männipõllu kinnistu ja lähiala...

Igavere külas Männipõllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Raasiku Vallavalitsuse 09.10. 2023 korraldusega nr 407  kehtestati Igavere külas Männipõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering. Igavere külas Männipõllu kinnistu ja lähiala...

Raasiku Vallavalitsuse 02.10. 2023 korraldusega nr 390 kehtestati Raasiku alevikus ,,Vana-Postijaama 10 KÜ ja lähiala" detailplaneering. Raasiku alevikus ,,Vana-Postijaama 10 KÜ ja...

Raasiku alevikus ,,Vana-Postijaama 10 KÜ ja lähiala“ detailplaneeringu kehtestamine

Raasiku Vallavalitsuse 02.10. 2023 korraldusega nr 390 kehtestati Raasiku alevikus ,,Vana-Postijaama 10 KÜ ja lähiala" detailplaneering. Raasiku alevikus ,,Vana-Postijaama 10 KÜ ja...

Raasiku Vallavalitsuse 02.10. 2023 korraldusega nr 389 kehtestati Kurgla külas ,,Uus-Laane II" detailplaneering. Kurgla külas ,,Uus-Laane II" detailplaneeringu kehtestamine ...

Kurgla külas ,,Uus-Laane II“ detailplaneeringu kehtestamine

Raasiku Vallavalitsuse 02.10. 2023 korraldusega nr 389 kehtestati Kurgla külas ,,Uus-Laane II" detailplaneering. Kurgla külas ,,Uus-Laane II" detailplaneeringu kehtestamine ...

Raasiku Vallavalitsuse 09.10. 2023 korraldusega nr 409 võeti vastu Härma külas Kassiurva KÜ ja lähiala detailplaneering ja suunati avalikule väljapanekule 01.11.- 15.11.2023 Kinnistu...

Härma külas Kassiurva KÜ ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsuse 09.10. 2023 korraldusega nr 409 võeti vastu Härma külas Kassiurva KÜ ja lähiala detailplaneering ja suunati avalikule väljapanekule 01.11.- 15.11.2023 Kinnistu...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 17. oktoobril 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud  

Volikogu istung toimub 17.10.2023

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 17. oktoobril 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud  

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku alevikus Estra katastriüksusele liikluspindade ja nendele kohanimede  määramine", millega kavatsetakse määrata Estra detailplaneeringu...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku alevikus Estra katastriüksusele liikluspindade ja nendele kohanimede määramine“

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku alevikus Estra katastriüksusele liikluspindade ja nendele kohanimede  määramine", millega kavatsetakse määrata Estra detailplaneeringu...

Tuletame meelde, et aia- ja haljastujäätmeid saab tasuta ära anda korraldatud jäätmeveo raames Eesti Keskkonnateenused AS-le. Aia- ja haljastujäätmete äraveoks tuleb toimida nii: ...

Aia- ja haljastujäätmete äravedu korraldatud jäätmeveo raames

Tuletame meelde, et aia- ja haljastujäätmeid saab tasuta ära anda korraldatud jäätmeveo raames Eesti Keskkonnateenused AS-le. Aia- ja haljastujäätmete äraveoks tuleb toimida nii: ...

18. oktoobril algusega kell 18.00 toimub Aruküla Põhikooli saalis koolitus "Raasiku Valla elanikkonna valmisolek kriisideks" , mida korraldab Päästeamet koostöös Raasiku Tuletõrjeühinguga....

Koolitus elanikkonna valmisolek kriisideks

18. oktoobril algusega kell 18.00 toimub Aruküla Põhikooli saalis koolitus "Raasiku Valla elanikkonna valmisolek kriisideks" , mida korraldab Päästeamet koostöös Raasiku Tuletõrjeühinguga....

Raamatupidaja tööks on majandustehingute korrektne, nõuetele vastav dokumenteerimine ja kirjendamine kuludokumentide ja -aruannete menetlemine, varade arvestuse pidamine.

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi RAAMATUPIDAJA ametikohale

Raamatupidaja tööks on majandustehingute korrektne, nõuetele vastav dokumenteerimine ja kirjendamine kuludokumentide ja -aruannete menetlemine, varade arvestuse pidamine.

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 3. oktoobril 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Volikogu istung toimub 03.10.2023

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 3. oktoobril 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Raasiku Vallavalitsus võttis 25.09.2023 korraldusega nr 380 vastu Kulli külas asuva Tiigi kinnistu (65101:002:0767) ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP). DP avalik väljapanek toimub...

Kulli külas asuva Tiigi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus võttis 25.09.2023 korraldusega nr 380 vastu Kulli külas asuva Tiigi kinnistu (65101:002:0767) ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP). DP avalik väljapanek toimub...

Raasiku Vallavalitsuse 18.09.2023 korraldusega nr 367 algatati Aruküla alevikus ja Kalesi külas ,,Aruküla poldri" detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH ) koostamine....

Aruküla alevikus ja Kalesi külas „Aruküla poldri“ detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine

Raasiku Vallavalitsuse 18.09.2023 korraldusega nr 367 algatati Aruküla alevikus ja Kalesi külas ,,Aruküla poldri" detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH ) koostamine....

Raasiku Vallavalitsuse 18.09.2023 korraldusega nr 365 jäeti algatamata Kiviloo külas Nõelasilma kinnistule üldplaneeringu kohase detailplaneeringu koostamine, kuna nimetatud kinnistut hõlmab...

Kiviloo külas Nõelasilma kinnistule üldplaneeringu kohase detailplaneeringu koostamine - algatamata jätmine

Raasiku Vallavalitsuse 18.09.2023 korraldusega nr 365 jäeti algatamata Kiviloo külas Nõelasilma kinnistule üldplaneeringu kohase detailplaneeringu koostamine, kuna nimetatud kinnistut hõlmab...

Ametikoha eesmärk on Raasiku valla avaliku ruumi planeerimine ja planeeringute menetlemine.  

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi planeeringute spetsialisti ametikohale

Ametikoha eesmärk on Raasiku valla avaliku ruumi planeerimine ja planeeringute menetlemine.  

Osakonna hallatavateks valdkondadeks on ehitus, planeerimine, maakorraldus, keskkond, munitsipaalvara haldamine ning teehooldus.  

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi haldus- ja ehitusosakonna juhataja ametikohale

Osakonna hallatavateks valdkondadeks on ehitus, planeerimine, maakorraldus, keskkond, munitsipaalvara haldamine ning teehooldus.  

Ametikoha eesmärk on Raasiku vallas maaga seonduvate toimingute korraldamine ja maaküsimuste lahendamine (maamaks, maareform, maakorraldustoimingud) ning kohanimede- ja aadresside määramine ja...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi maakorraldaja ametikohale

Ametikoha eesmärk on Raasiku vallas maaga seonduvate toimingute korraldamine ja maaküsimuste lahendamine (maamaks, maareform, maakorraldustoimingud) ning kohanimede- ja aadresside määramine ja...

Raasiku Vallavalitsus võttis 11.09.2023. a. protokollilise otsusega vastu Igavere külas asuva Männisalu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP). DP avalik väljapanek toimub...

Igavere külas asuva Männisalu katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus võttis 11.09.2023. a. protokollilise otsusega vastu Igavere külas asuva Männisalu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP). DP avalik väljapanek toimub...

Kulli külas Uustalu tee 9 katastriüksusel soovitakse vähendada tuletõrjevee mahutite mahtu 30m3-ni (kasuliku vee kogus mahutis) detailplaneeringuga kehtestatud mahutite mahuga võrreldes. ...

Kulli külas Uustalu tee 9 katastriüksusel tuletõrjevee mahutite mahu vähendamine

Kulli külas Uustalu tee 9 katastriüksusel soovitakse vähendada tuletõrjevee mahutite mahtu 30m3-ni (kasuliku vee kogus mahutis) detailplaneeringuga kehtestatud mahutite mahuga võrreldes. ...

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. 2019. aastast anname välja...

Raasiku valla haridus-, noorte- ja kultuurivaldkonna tunnustuskonkursile 2023 kandidaate esitamine

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. 2019. aastast anname välja...

Raasiku vallas tegutsevatel mittetulundusühendustel on võimalus taotleda toetust Raasiku valla 2024. aasta eelarvest. Taotluste esitamise tähtaeg on  20.september 2023. Valla eelarve...

Raasiku valla vabaühendused saavad taotleda vallavalitsuselt toetust

Raasiku vallas tegutsevatel mittetulundusühendustel on võimalus taotleda toetust Raasiku valla 2024. aasta eelarvest. Taotluste esitamise tähtaeg on  20.september 2023. Valla eelarve...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 12. septembril 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud

Volikogu istung 12.09.23

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 12. septembril 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud

Raasiku Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja avalikustab Aruküla alevikus Sarapuu ja Pähkli katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu.   Detailplaneering võeti vastu...

Aruküla alevikus Sarapuu ja Pähkli KÜ detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja avalikustab Aruküla alevikus Sarapuu ja Pähkli katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu.   Detailplaneering võeti vastu...

Korraldatud jäätmeveo uus periood on toiminud praeguseks juba aasta. Raasiku vallas on korraldatud jäätmevedajaks AS Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveoga hõlmamine tähendab, et...

Raasiku valla jäätmevedu

Korraldatud jäätmeveo uus periood on toiminud praeguseks juba aasta. Raasiku vallas on korraldatud jäätmevedajaks AS Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveoga hõlmamine tähendab, et...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Tõhelgi külas liikluspindade korrastamine", millega kavatsetakse korrastada Tõhelgi külas Kivisilla detailplaneeringu alal...

Eelnõu „Raasiku vallas Tõhelgi külas liikluspindade korrastamine“ avalikustamine

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Tõhelgi külas liikluspindade korrastamine", millega kavatsetakse korrastada Tõhelgi külas Kivisilla detailplaneeringu alal...

Planeeringute ja keskkonna komisjoni koosolek toimub 29.08.2023 algusega kell 18.00 vallamaja 2. korruse koosolekute saalis   Päevakorras: Arvamus Kulli kruusakarjääri...

Planeeringute ja keskkonna komisjoni koosolek toimub 29.08.2023

Planeeringute ja keskkonna komisjoni koosolek toimub 29.08.2023 algusega kell 18.00 vallamaja 2. korruse koosolekute saalis   Päevakorras: Arvamus Kulli kruusakarjääri...

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 30. augustil 2023. a algusega kell 18:00 vallamajas 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: 1.      Ettepanekud...

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 30. augustil

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 30. augustil 2023. a algusega kell 18:00 vallamajas 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: 1.      Ettepanekud...

Harjumaa kohalike omavalitsusüksuste töötajate ja nende volikogu liikmete XXX suvespordipäevad toimusid 24.-25. augustil 2023 Meriküla õppekeskuses. Raasiku vald saavutas 14 omavalitsuse hulgas...

Raasiku vald saavutas omavalittsusüksuste suvepäevadel 3. koha

Harjumaa kohalike omavalitsusüksuste töötajate ja nende volikogu liikmete XXX suvespordipäevad toimusid 24.-25. augustil 2023 Meriküla õppekeskuses. Raasiku vald saavutas 14 omavalitsuse hulgas...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Raasiku valla teehoiukava 2024-2028" koostamine. Hanke tähtaeg on hiljemalt 04. september 2023.a. kell 10.00. Pakkumused esitada...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Raasiku valla teehoiukava 2024-2028“ koostamine.

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Raasiku valla teehoiukava 2024-2028" koostamine. Hanke tähtaeg on hiljemalt 04. september 2023.a. kell 10.00. Pakkumused esitada...

Raasiku Vallavalitsus algatas vastavalt haldusmenetluse seaduse §-idele 48-50 ja ehitusseadustiku §-ile 31 Peningi-Raasiku kergliiklustee I ja II etapi projekteerimistingimuste eelnõude avatud...

Peningi-Raasiku kergliiklustee I ja II etapi projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus algatas vastavalt haldusmenetluse seaduse §-idele 48-50 ja ehitusseadustiku §-ile 31 Peningi-Raasiku kergliiklustee I ja II etapi projekteerimistingimuste eelnõude avatud...

Hanke tähtaeg on 01.09.2023, kl 10:00 ja pakkumused saata e-mailile hanked@raasiku.ee     Pakkumise kutse Lisa 1, Tehniline_kirjeldus. Pindamine_2023 Lisa...

Väikehange „Raasiku valla teede remont ja pindamistööd 2023 aastal“

Hanke tähtaeg on 01.09.2023, kl 10:00 ja pakkumused saata e-mailile hanked@raasiku.ee     Pakkumise kutse Lisa 1, Tehniline_kirjeldus. Pindamine_2023 Lisa...

Hanke tähtaeg on 28.08.2023, kl 10:00 ja pakkumused saata e-mailile hanked@raasiku.ee   Pakkumise kutse Lisa 1, Tehnilised tingimused Lisa 2, Hankelepingu projekt ...

Väikehange „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava uuendamine.“

Hanke tähtaeg on 28.08.2023, kl 10:00 ja pakkumused saata e-mailile hanked@raasiku.ee   Pakkumise kutse Lisa 1, Tehnilised tingimused Lisa 2, Hankelepingu projekt ...

    Kurgla külas asuva Uus-Laane katastriüksuse ja lähiala „Uus-Laane II" detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Raasiku Vallavalitsus teatab, et võttis vastu...

Kurgla külas asuva Uus-Laane katastriüksuse ja lähiala „Uus-Laane II“ detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

    Kurgla külas asuva Uus-Laane katastriüksuse ja lähiala „Uus-Laane II" detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Raasiku Vallavalitsus teatab, et võttis vastu...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 15. augustil 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Volikogu istung 15.08.2023

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 15. augustil 2023. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Ametikoha eesmärk on Raasiku vallas maaga seonduvate toimingute korraldamine ja maaküsimuste lahendamine (maamaks, maareform, maakorraldustoimingud) ning kohanimede- ja aadresside määramist ja...

Raasiku vallavalitsus pakub tööd maakorraldajale

Ametikoha eesmärk on Raasiku vallas maaga seonduvate toimingute korraldamine ja maaküsimuste lahendamine (maamaks, maareform, maakorraldustoimingud) ning kohanimede- ja aadresside määramist ja...

Peole on oodatud ajavahemikul 26.08.2022-03.08.2023 sündinud Raasiku valla lapsed koos peredega.

Lusikapidu toimub 9. septembril

Peole on oodatud ajavahemikul 26.08.2022-03.08.2023 sündinud Raasiku valla lapsed koos peredega.

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Tehase tee 2 kergliiklusteede ühendamise projekteerimine, tänavavalgustusega" Hanke tähtaeg on 21.08.2023 kell 10:00, pakkumused saata...

Lihthange „Tehase tee 2 kergliiklusteede ühendamise projekteerimine, tänavavalgustusega“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Tehase tee 2 kergliiklusteede ühendamise projekteerimine, tänavavalgustusega" Hanke tähtaeg on 21.08.2023 kell 10:00, pakkumused saata...

Välijõulinnaku avamine Aruküla staadionil toimub 16.08 kell 14.00  

Välijõulinnaku avamine Aruküla staadionil

Välijõulinnaku avamine Aruküla staadionil toimub 16.08 kell 14.00  

10. augustil kell 13.30 avatakse Raasiku pumptrack.

10. augustil kell 13.30 avatakse Raasiku pumptrack

10. augustil kell 13.30 avatakse Raasiku pumptrack.

Raasiku Vallavalitsusse on jõudnud esimesed teated Lusitaania teeteo ja mustpeanälkjate leidumuse kohta Raasiku vallas. Lusitaania teetigu ja mustpeanälkjas on võõrliigid, kes inimese kaasabil...

Tähelepanu! Lusitaania ehk hispaania teeteod ja mustpeanälkjad on Raasiku vallas liikvel

Raasiku Vallavalitsusse on jõudnud esimesed teated Lusitaania teeteo ja mustpeanälkjate leidumuse kohta Raasiku vallas. Lusitaania teetigu ja mustpeanälkjas on võõrliigid, kes inimese kaasabil...

Planeeringute ja keskkonna komisjon toimub 01.08.2023. a algusega kell 18.00 vallamaja 2. korruse koosolekute saalis.  Päevakorras: Aruküla alevikus ja Kalesi külas „Aruküla...

Planeeringute ja keskkonna komisjon toimub 01.08.2023.

Planeeringute ja keskkonna komisjon toimub 01.08.2023. a algusega kell 18.00 vallamaja 2. korruse koosolekute saalis.  Päevakorras: Aruküla alevikus ja Kalesi külas „Aruküla...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 31. juulil 2023,  algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Päevakorras: ...

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 31. juulil

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 31. juulil 2023,  algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Päevakorras: ...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 2. augustil 2023 kl 18:00 vallavalitsuse 2. korruse koosolekute saalis. Arengukava kaasajastamise tõttu kaasame sellesse komisjoni kõikide...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 2. augustil 2023 kl 18:00

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 2. augustil 2023 kl 18:00 vallavalitsuse 2. korruse koosolekute saalis. Arengukava kaasajastamise tõttu kaasame sellesse komisjoni kõikide...

Raasiku Valla Sport on Raasiku Vallavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärgiks on tagada Raasiku valla elanikele ja külalistele võimalused sportlike tegevuste ja eluviiside harrastamiseks....

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi allasutuse Raasiku Valla Sport JUHATAJA ametikohale.

Raasiku Valla Sport on Raasiku Vallavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärgiks on tagada Raasiku valla elanikele ja külalistele võimalused sportlike tegevuste ja eluviiside harrastamiseks....

Raasiku Valla Sport ootab valla spordiklubide ja treeninggruppide avaldusi treeningaegade eraldamiseks Aruküla ja Raasiku spordisaalides 2023/2024 hooajaks. Hooaeg algab 1. septembril ja lõpeb...

Raasiku Valla Sport ootab valla spordiklubide ja treeninggruppide avaldusi treeningaegade eraldamiseks

Raasiku Valla Sport ootab valla spordiklubide ja treeninggruppide avaldusi treeningaegade eraldamiseks Aruküla ja Raasiku spordisaalides 2023/2024 hooajaks. Hooaeg algab 1. septembril ja lõpeb...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kalesi külas liikluspinnale kohanime määramine (Kobaja tee), millega kavatsetakse määrata eramaadel asuvale juurdepääsu teele kohanimi...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kalesi külas liikluspinnale kohanime määramine (Kobaja tee)

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kalesi külas liikluspinnale kohanime määramine (Kobaja tee), millega kavatsetakse määrata eramaadel asuvale juurdepääsu teele kohanimi...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kalesi külas liikluspinnale ruumikuju ja kohanime määramine (Väärsi tee), millega kavatsetakse määrata ruumikuju Vääri I...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kalesi külas liikluspinnale ruumikuju ja kohanime määramine (Väärsi tee)

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kalesi külas liikluspinnale ruumikuju ja kohanime määramine (Väärsi tee), millega kavatsetakse määrata ruumikuju Vääri I...

Väikehange "Meierei 28-6, Raasiku alevik ja Tehase tee 21-2, Raasiku alevik, Harjumaa asuvate sotsiaalkorterite sanitaarremonttööde teostamine" Hanke tähtaeg on 26.07.2023, kl 12:00 ja...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Meierei 28-6, Raasiku alevik ja Tehase tee 21-2, Raasiku alevik, Harjumaa asuvate sotsiaalkorterite sanitaarremonttööde teostamine"

Väikehange "Meierei 28-6, Raasiku alevik ja Tehase tee 21-2, Raasiku alevik, Harjumaa asuvate sotsiaalkorterite sanitaarremonttööde teostamine" Hanke tähtaeg on 26.07.2023, kl 12:00 ja...

Raasiku alevikus Tehase põik 10 kinnistule soovitakse püstitada üksikelamu. Valla üldplaneeringu kohaselt asub Tehase põik 10 kinnistu aleviku tiheasustusalal, kus  on detailplaneeringu...

Raasiku aleviku Tehase põik 10 kinnistu avalik väljapanek

Raasiku alevikus Tehase põik 10 kinnistule soovitakse püstitada üksikelamu. Valla üldplaneeringu kohaselt asub Tehase põik 10 kinnistu aleviku tiheasustusalal, kus  on detailplaneeringu...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Lasteaia küttesõlme projekteerimine ja ehitus" Hanke tähtaeg on 24.07.2023, kl 10:00 ja pakkumused saata e-mailile hanked@raasiku.ee ...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Lasteaia küttesõlme projekteerimine ja ehitus“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Lasteaia küttesõlme projekteerimine ja ehitus" Hanke tähtaeg on 24.07.2023, kl 10:00 ja pakkumused saata e-mailile hanked@raasiku.ee ...

  Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Arvutite ost" Täpsem info Riigihangete registris    

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke “Arvutite ost“

  Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Arvutite ost" Täpsem info Riigihangete registris    

Aruküla Huvialakeskus Pääsulind on Raasiku valla allasutus, mis pakub peamiselt muusikaalast huviharidust ja huvitegevust Raasiku vallas elavatele lastele ja noortele. Huvialakeskus tegutseb nii...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Aruküla Huvialakeskuse Pääsulind direktori ametikohale.

Aruküla Huvialakeskus Pääsulind on Raasiku valla allasutus, mis pakub peamiselt muusikaalast huviharidust ja huvitegevust Raasiku vallas elavatele lastele ja noortele. Huvialakeskus tegutseb nii...

Raasiku Vallavalitsuse allasutus „Aruküla Lasteaed Rukkilill" kutsub Teid esitama hinnapakkumist hankemenetluses: „Mängulinnaku atraktsioonide soetamine ja paigaldamine" Hanke tähtaeg on...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke “Mängulinnaku atraktsioonide soetamine ja paigaldamine“

Raasiku Vallavalitsuse allasutus „Aruküla Lasteaed Rukkilill" kutsub Teid esitama hinnapakkumist hankemenetluses: „Mängulinnaku atraktsioonide soetamine ja paigaldamine" Hanke tähtaeg on...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja avalikustab Kulli külas Öökulli katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneering võeti vastu Raasiku Vallavalitsuse 26. juuni...

Kulli külas Öökulli detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja avalikustab Kulli külas Öökulli katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneering võeti vastu Raasiku Vallavalitsuse 26. juuni...

Hanke tähtaeg on 10.07.2023, kl 12:00 ja pakkumused saata e-mailile hanked@raasiku.ee Pakkumuse koosseis:   Pakkumus kutse Tehniline kirjeldus Pikavere Karja tee ...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku valla teetööde tehnilise kirjelduse kontrollija leidmiseks

Hanke tähtaeg on 10.07.2023, kl 12:00 ja pakkumused saata e-mailile hanked@raasiku.ee Pakkumuse koosseis:   Pakkumus kutse Tehniline kirjeldus Pikavere Karja tee ...

Detailplaneering võeti vastu Raasiku Vallavalitsuse 26. juuni 2023. a. protokollilise otsusega. Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu...

Raasiku Vallavalitsus võttis vastu ja avalikustab Vana-Postijaama 10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu

Detailplaneering võeti vastu Raasiku Vallavalitsuse 26. juuni 2023. a. protokollilise otsusega. Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HARIDUS- JA SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud juhti, kes korraldaks ja...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HARIDUS- JA SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HARIDUS- JA SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud juhti, kes korraldaks ja...

Raasiku Vallavalitsus  kuulutab välja alla riigihanke piirmäära jääva hanke „Raasiku hariduslinnaku detailplaneeringu aluse topogeodeetilise uuringu koostamine". Pakkumine esitada...

Hange „Raasiku hariduslinnaku detailplaneeringu aluse topogeodeetilise uuringu koostamine"

Raasiku Vallavalitsus  kuulutab välja alla riigihanke piirmäära jääva hanke „Raasiku hariduslinnaku detailplaneeringu aluse topogeodeetilise uuringu koostamine". Pakkumine esitada...

Maakondadest Tallinnasse sisenevatel bussiliinidel määratakse linna haldusterritooriumil peatused, mis on sõitjatele ainult väljumiseks. Täpsem info Põhja-Eesti...

Alates 19.06.2023 muutub Tallinnasse sisenevate maakondade avalike bussiliinide peatuste kasutamise kord

Maakondadest Tallinnasse sisenevatel bussiliinidel määratakse linna haldusterritooriumil peatused, mis on sõitjatele ainult väljumiseks. Täpsem info Põhja-Eesti...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 13. juunil 2023. a algusega kell 16.30.

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 13. juunil 2023.

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 13. juunil 2023. a algusega kell 16.30.

Kõiki naisi, kes on sündinud aastatel 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 ja 1973, oodatakse tasuta rinnavähi sõeluuringule. Selle aasta esimese nelja kuuga oli...

Rinnavähi sõeluuringu teavitus

Kõiki naisi, kes on sündinud aastatel 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 ja 1973, oodatakse tasuta rinnavähi sõeluuringule. Selle aasta esimese nelja kuuga oli...

Aruküla Põhikooli koolipere ootab oma toimekasse meeskonda tööle sotsiaalpedagoogi. Tööle asumise aeg kokkuleppel. Lisainfo direktorilt (Avo Möls), tel: 5225842 

Aruküla Põhikooli koolipere ootab tööle sotsiaalpedagoogi.

Aruküla Põhikooli koolipere ootab oma toimekasse meeskonda tööle sotsiaalpedagoogi. Tööle asumise aeg kokkuleppel. Lisainfo direktorilt (Avo Möls), tel: 5225842 

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 30.05 algusega kell 18.00 vallamaja koosolekute saalis. Päevakorras: 1.       Maardu III uuringuruumis...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 30.05

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 30.05 algusega kell 18.00 vallamaja koosolekute saalis. Päevakorras: 1.       Maardu III uuringuruumis...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub  01. juunil 2023 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: ...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 01. juunil

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub  01. juunil 2023 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: ...

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon toimub 31. mail 2023, kell 18:00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga:   2022. a...

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon toimub 31. mail 2023

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon toimub 31. mail 2023, kell 18:00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga:   2022. a...

Härma külas Kiivita detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Raasiku Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja avalikustab 15. juunist kuni 2. juulini Härma külas Kiivita...

Härma külas Kiivita detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Härma külas Kiivita detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Raasiku Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja avalikustab 15. juunist kuni 2. juulini Härma külas Kiivita...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Raasiku valla teede remont ja pindamistööd 2023 aastal" omanikujärelvalve teostamiseks. Hanke dokumendid: Tehniline kirjeldus Pakkumuse...

Hange „Raasiku valla teede remont ja pindamistööd 2023 aastal“ omanikujärelvalve teostamiseks

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Raasiku valla teede remont ja pindamistööd 2023 aastal" omanikujärelvalve teostamiseks. Hanke dokumendid: Tehniline kirjeldus Pakkumuse...

Sinu töö eesmärk on läbi kaasamise ning mitmete erinevate valdkondade ja organisatsioonide eduka võrgustikutöö koordineerida lapsele ja tema perele vajalike abimeetmete osutamist. Sinu...

Ida-Harjumaa omavalitsused Raasiku vald, Anija vald, Jõelähtme vald, Kuusalu vald, Kose vald ja Loksa linn ootavad oma meeskondadesse JUHTUMIKORRALDAJAID

Sinu töö eesmärk on läbi kaasamise ning mitmete erinevate valdkondade ja organisatsioonide eduka võrgustikutöö koordineerida lapsele ja tema perele vajalike abimeetmete osutamist. Sinu...

Arengukava on omavalitsuse kogukondlik kokkulepe pika- ja lühiajalise arengu eesmärkide määratlemiseks ja nende elluviimiseks. Arengukava on aluseks vallaeelarve koostamisele, investeeringute...

Raasiku valla arengukava aastateks 2019-2028 läbivaatamine

Arengukava on omavalitsuse kogukondlik kokkulepe pika- ja lühiajalise arengu eesmärkide määratlemiseks ja nende elluviimiseks. Arengukava on aluseks vallaeelarve koostamisele, investeeringute...

Kandidaate konkursile võib esitada 20. juunini iga kodanik või kodanike ühendus, teatades võimalikust kandidaadist Raasiku Vallavalitsusele telefonil 6070348, e-postiga  ...

Algas Raasiku valla Kauni Kodu konkurss aastal 2023

Kandidaate konkursile võib esitada 20. juunini iga kodanik või kodanike ühendus, teatades võimalikust kandidaadist Raasiku Vallavalitsusele telefonil 6070348, e-postiga  ...

Planeeringuala, väljavõte Maa-ameti geoportaalist Raasiku vallavalitsuse 27. veebruari 2023. a. otsusega algatati „Raasiku aleviku hariduslinnaku ja keskala" detailplaneeringu...

Raasiku aleviku hariduslinnaku ja keskala detailplaneeringu mõttenoppe tulemused

Planeeringuala, väljavõte Maa-ameti geoportaalist Raasiku vallavalitsuse 27. veebruari 2023. a. otsusega algatati „Raasiku aleviku hariduslinnaku ja keskala" detailplaneeringu...

Õppus Kevadtorm toimub ajavahemikul 15-26 mai ka Raasiku vallas.

Õppus Kevadtorm 2023

Õppus Kevadtorm toimub ajavahemikul 15-26 mai ka Raasiku vallas.

Raasiku vallas, Igavere külas Ahkepõllu kinnistule 80 m kõrguse raadiomasti püstitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.05.2023 kuni 30.05.2023 ...

Igavere külas Ahkepõllu kinnistule 80 m kõrguse raadiomasti püstitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas, Igavere külas Ahkepõllu kinnistule 80 m kõrguse raadiomasti püstitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.05.2023 kuni 30.05.2023 ...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku vallas, Aruküla aleviku ja Raasiku aleviku liiklusmärkide ning liikluskorralduse auditi teostaja leidmiseks Tööde teostamise periood...

Väikehange Aruküla aleviku ja Raasiku aleviku liiklusmärkide ning liikluskorralduse auditi teostaja leidmiseks

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku vallas, Aruküla aleviku ja Raasiku aleviku liiklusmärkide ning liikluskorralduse auditi teostaja leidmiseks Tööde teostamise periood...