« Tagasi

Raasiku valla haridus-, noorte- ja kultuurivaldkonna tunnustuskonkursile 2023 kandidaate esitamine

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. 2019. aastast anname välja tunnustused Raasiku valla Aasta Haridustegija, Aasta Kultuuritegija ja Aasta Noorte Valdkonna tegija. Kandidaate saavad esitada kõik soovijad.

Hariduse, noorte ja kultuurivaldkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta haridusesse, noosrootöösse ja kultuuri panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul või ka maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

AASTA HARIDUSTEGIJA

Eesmärk: Aasta Haridustegija auhinnaga tunnustame haridusvaldkonnas tegutsejat, kes on silmapaistval viisil aidanud kaasa lapse/õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule, kelle kogemus väärib esiletõstmist ja jagamist ja /või on saavutanud häid tulemusi erinevatel konkurssidel.
Sihtrühm: kandidaadina võib esitada kõiki haridusvaldkonnas tegutsejad sh.õpetajad, tugispetsialistid, õpilased, juhid jt.

AASTA KULTUURITEGIJA

Eesmärk: Aasta Kultuuritegija auhinnaga tunnustame  kultuurivaldkonnas tegutsejat, kes on silmapaistavalt aidanud kaasa Raasiku valla kultuurielu rikastamisele ning kelle panus väärib esiletõstmist ja jagamist.
Sihtrühm: kultuurivaldkonna töötajad sh. raamatukoguhoidjad, sündmuste korraldajad, hobikunstnikud jt.

Preemia antakse kultuurivaldkonnas tegutsejale, kes on pälvinud nii kultuuriavalikkuse kui kolleegide lugupidamise ning kes on silmapaistvalt hästi esinenud erialastel konkurssidel. Aasta Kultuuritegija preemia antakse kultuurivaldkonnas tegutsejale, olenemata tema viljeldavast valdkonnast.

AASTA NOORTE VALDKONNA TEGIJA

Eesmärk: Aasta Noorte Valdkonna tegija auhinnaga tunnustame noortega töötajat, kes on silmapaistval viisil panustanud noorte arengu toetamisesse.
Sihtrühm: ringijuhid, treenerid, noorsootöötajad jt. noorte tegevusesse panustajad.

Kandidaatide esitamise tähtaeg: 15.september.

Kandidaatide esitamine toimub veebis: https://docs.google.com/forms/d/1kSFJ4vOBqPNAgeAEFJ1TPOhWhEMxdVX1vz-9IJJv-oM/

 

 Aasta Kultuuritegija ja Aasta Noorte  Valdkonna tegija tunnustused antakse välja traditsioonilisel Raasiku valla haridus- ja kultuuritöötajate tunnustussündmusel 6.oktoobril.