« Tagasi

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI ametikohale

Peamised tööülesanded:

  • teedeehituse ja -hoolduse planeerimine ning korraldamine;
  • liikluskorralduse ja ohutuse tagamine, liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja hoolduse korraldamine;
  • kaevelubade menetlemine ja väljastamine;
  • valla teedel ja tänavatel erakorraliseks veoks või sõiduks erilubade taotluste menetlemine ja lubade väljastamine;
  • tänava- ja avaliku ruumi valgustuse ehitus- ja hooldustöödega seonduv.

Täpsem info siit.

Konkursil osalemiseks palume esitada vallavalitsusele 16. detsembriks 2022 elulookirjeldus aadressile raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Teede- ja taristuspetsialist".

Haldus- ja arendusosakonna juhataja, Riina Rand, riina.rand@raasiku.ee, tel: 55566133