Sotsiaalteenused

Teenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Raasiku vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi, välja arvatud vältimatu sotsiaalabi andmine, mida vallavalitsus osutab kõigile Raasiku valla territooriumil asuvatele isikutele, kes seda vajavad.
Sotsiaalteenuste taotlemisest saab täpsemalt lugeda  Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Raasiku vallas.

Taotlemine elektrooniliselt

Sisenege Raasiku valla iseteeninduskeskkonda SPOKU.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige  vormi täitmise kulgu. Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub sellekohane kinnituskiri.