Rahvastikuregistri toiminguid saab teha veebi teel

11.01.21

Alates 19.03.2020 ei pea rahvastikuregistri toiminguteks tulema enam vallamajja, vaid toiminguid (sh sünni registreerimine) saab teha www.rahvastikuregister.ee keskkonnas. Sünni registreerimise avaldust saavad e-keskkonnas esitada nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad.

E-teenusena on rahvastikuregistri portaalis võimalik tellida enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava korduvaid perekonnasündmuse tõendeid (sünni, abielu, lahutuse ja nime muutmise kohta). See vajadus võib tekkida näiteks olukordades kui esmane tõend on kadunud ning seda on vaja kuhugi asutusse esitada või kui soovitakse võõrkeelset tõendit kasutamiseks välisriigis. Sellekohane detailsem info on samuti Siseministeeriumi kodulehel: https://www.siseministeerium.ee/et/korduvad-toendid-ja-valjavotted

Sünni registreerimine

Perekonnatoiminguid teostavad:

  • Vallasekretär Gunnar Nuuma - Telefon 60 70 416,
    e-mail: gunnar.nuuma@raasiku.ee 
    Vastuvõtt: E,T,K 9-12, 13-16; N 9-12, 13-18, R 9-13
  • Registripidaja Heli Tenslind - Telefon 60 70 470,
    e-mail: heli.tenslind@raasiku.ee
     Vastuvõtt: E 9-12, 13-16; N 9-12, 13-18;

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud

Sünnitoetuse taotlemine