Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Taotluses tuleb esitada sotsiaaltransporditeenuse vajaduse aeg, sihtkoht, marsruut ja põhjus. Taotluse võib esitada mistahes viisil - telefoni teel, e-postiga või esitada avaldus vallavalitsusele. 

Tellimus loetakse kokku lepituks kui vallavalituse poolt on kinnitatud teenuse osutamise aeg kuupäevaliselt ja kellaajaliselt.

Sotsiaaltransporditeenuse hinnakiri:

  • sotsiaaltransporditeenus vallasiseselt tasuta;
  • väljaspool valda 0,20 eur/km;
  • ootetunni hind 3,00 eur/h.

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Raasiku vallas

Sotsiaaltransporditeenuse hinna piirmäära kehtestamine, Raasiku Vallavalitsuse 19.10.2020 korraldus nr 380.

Sotsiaaltranspordi tellimine:

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Karin Möllits
Kontaktid: 55567128, karin.mollits@raasiku.ee