Raieloa taotlus

Raieluba antakse Raasiku valla haldusterritooriumil mittemetsamaal kasvavate puude raieks. Raieluba on vaja üle 10 sentimeetri rinnas-diameetriga (puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast) puude (v.a viljapuude) ja põõsaste raiumiseks või kui puu võra kärbitakse rohkem kui 25%.

Raieluba ei ole vaja taotleda tuuleheite või -murru korral maha kukkunud või muul moel inimeste elule, tervisele või varale ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule. Nimetatud asjaoludel puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, kuid hiljemalt teole järgneval kolmandal tööpäeval, teatada Raasiku Vallavalitsusele.

Õigusaktid: Raieloa andmise kord

Kontaktisik:
Keskkonnaspetsialist Johanna Sepmann
Telefon 60 70 750,  55512527
johanna.sepmann@raasiku.ee

Elektrooniline taotlemine

Sisenege Raasiku valla iseteeninduskeskkonda SPOKU.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige  vormi täitmise kulgu. Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub sellekohane kinnituskiri.

      

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada nõuetekohaselt täidetud avaldus

Viide:

Raieloa taotlus