Aruküla alevikus Männiku I piirkonnas asuvale Talve tee 3 kinnistule soovitakse püstitada üksikelamu. Kinnistul on 1998 a ehitusloa ja ehitusprojekti järgi püstitatud suvemaja - hoone...

Aruküla alevikus Talve tee 3 kinnistu projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Aruküla alevikus Männiku I piirkonnas asuvale Talve tee 3 kinnistule soovitakse püstitada üksikelamu. Kinnistul on 1998 a ehitusloa ja ehitusprojekti järgi püstitatud suvemaja - hoone...

Raasiku Vallavalitsus algatas vastavalt haldusmenetluse seaduse §-idele 48-50 ja ehitusseadustiku §-ile 31 Peningi-Raasiku kergliiklustee I ja II etapi projekteerimistingimuste eelnõude avatud...

Peningi-Raasiku kergliiklustee I ja II etapi projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus algatas vastavalt haldusmenetluse seaduse §-idele 48-50 ja ehitusseadustiku §-ile 31 Peningi-Raasiku kergliiklustee I ja II etapi projekteerimistingimuste eelnõude avatud...

Raasiku alevikus Tehase põik 10 kinnistule soovitakse püstitada üksikelamu. Valla üldplaneeringu kohaselt asub Tehase põik 10 kinnistu aleviku tiheasustusalal, kus  on detailplaneeringu...

Raasiku aleviku Tehase põik 10 kinnistu avalik väljapanek

Raasiku alevikus Tehase põik 10 kinnistule soovitakse püstitada üksikelamu. Valla üldplaneeringu kohaselt asub Tehase põik 10 kinnistu aleviku tiheasustusalal, kus  on detailplaneeringu...

Raasiku vallas, Igavere külas Ahkepõllu kinnistule 80 m kõrguse raadiomasti püstitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.05.2023 kuni 30.05.2023 ...

Igavere külas Ahkepõllu kinnistule 80 m kõrguse raadiomasti püstitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas, Igavere külas Ahkepõllu kinnistule 80 m kõrguse raadiomasti püstitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.05.2023 kuni 30.05.2023 ...

Raasiku vallas, Aruküla alevikus , Sõstra tn 7 kinnistul olemasoleva elamu ümberehitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 02.05.-16.05.2023 ...

Aruküla alevikus, Sõstra tn 7 kinnistul olemasoleva elamu ümberehitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas, Aruküla alevikus , Sõstra tn 7 kinnistul olemasoleva elamu ümberehitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 02.05.-16.05.2023 ...

Raasiku vallas, Aruküla alevikus , Tallinna mnt 35 kinnistul olemasoleva veski-elamu ja abihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks koostatud projekteerimistingimuste  eelnõu...

Aruküla alevikus, Tallinna mnt 35 kinnistul olemasoleva veski-elamu ja abihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas, Aruküla alevikus , Tallinna mnt 35 kinnistul olemasoleva veski-elamu ja abihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks koostatud projekteerimistingimuste  eelnõu...

Raasiku alevikus Tehase põik 12 kinnistule soovitakse püstitada elamu koos abihoonega ja taastada ning seadustada saunamaja. Valla üldplaneeringu kohaselt asub Tehase põik 12 kinnistu aleviku...

Raasiku alevikus Tehase põik 12 projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Raasiku alevikus Tehase põik 12 kinnistule soovitakse püstitada elamu koos abihoonega ja taastada ning seadustada saunamaja. Valla üldplaneeringu kohaselt asub Tehase põik 12 kinnistu aleviku...

Raasiku vallas Järsi külas Kangevirde ja Vana -Sepa kinnistute projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub  26.01.2023 kuni 09.02.2023. Kangevirde ja Vana -Sepa...

Järsi külas Kangevirde ja Vana -Sepa kinnistute projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas Järsi külas Kangevirde ja Vana -Sepa kinnistute projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub  26.01.2023 kuni 09.02.2023. Kangevirde ja Vana -Sepa...

Raasiku vallas Kulli külas Vana-Sepa kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub  26.01.2023 kuni 09.02.2023. Vana-Sepa kinnistule soovitakse kavandada ca 2 ...

Kulli külas Vana-Sepa kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas Kulli külas Vana-Sepa kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub  26.01.2023 kuni 09.02.2023. Vana-Sepa kinnistule soovitakse kavandada ca 2 ...

Raasiku vallas, Aruküla alevikus Piiri tn 10 kinnistu projekteerimistingimuste  eelnõu avalik väljapanek toimub 26.01.2023 - 09.02.2023. Aruküla aleviku Piiri 10 kinnistule soovitakse...

Aruküla alevikus Piiri tn 10 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas, Aruküla alevikus Piiri tn 10 kinnistu projekteerimistingimuste  eelnõu avalik väljapanek toimub 26.01.2023 - 09.02.2023. Aruküla aleviku Piiri 10 kinnistule soovitakse...

Raasiku vallas, Kurgla külas,  Kivimäe farmi kinnistule soovitakse rajada päikeseelektrijaama (edaspidi PEJ). Raasiku valla üldplaneeringu seletuskirjas on lubatud oma majapidamise või...

Raasiku vallas, Kurgla külas Kivimäe farmi kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.01.-30.01.2023

Raasiku vallas, Kurgla külas,  Kivimäe farmi kinnistule soovitakse rajada päikeseelektrijaama (edaspidi PEJ). Raasiku valla üldplaneeringu seletuskirjas on lubatud oma majapidamise või...

Raasiku vallas Kulli külas Tõnno kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 05.01.2023 kuni 20.01.2023. Tõnno kinnistule soovitakse kavandada päikeseelektrijaam (PEJ)....

Kulli külas Tõnno kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas Kulli külas Tõnno kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 05.01.2023 kuni 20.01.2023. Tõnno kinnistule soovitakse kavandada päikeseelektrijaam (PEJ)....

Raasiku vallas, Kulli külas, Aruküla kiriku kinnistu projekteerimistingimuste  eelnõu avalik väljapanek toimub 15.11.-30.11.2022. Raasiku vallas, Kulli külas, Aruküla kiriku...

Kulli külas, Aruküla kiriku kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas, Kulli külas, Aruküla kiriku kinnistu projekteerimistingimuste  eelnõu avalik väljapanek toimub 15.11.-30.11.2022. Raasiku vallas, Kulli külas, Aruküla kiriku...

Raasiku vallas Kulli külas Kulli vkt 15 kinnistutel soovitakse muuta ehitusala tuginedes ehitusseadustiku  § 27. Järgides olemasolevat hoonestust on kavas nihutada ja pöörata varem...

Raasiku vallas Kulli külas Kulli vkt 15 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 01.11.-15.11.2022.

Raasiku vallas Kulli külas Kulli vkt 15 kinnistutel soovitakse muuta ehitusala tuginedes ehitusseadustiku  § 27. Järgides olemasolevat hoonestust on kavas nihutada ja pöörata varem...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Paju tn 9 katastriüksusele, milles määratakse projekteerimistingimused korterelamu püstitamiseks. ...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Paju tn 9 katastriüksusele

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Paju tn 9 katastriüksusele, milles määratakse projekteerimistingimused korterelamu püstitamiseks. ...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Raja tn 10 katastriüksusele, milles määratakse projekteerimistingimused üksik – või kaksikelamu...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Raja tn 10 katastriüksusele

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Raja tn 10 katastriüksusele, milles määratakse projekteerimistingimused üksik – või kaksikelamu...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Suvila tn 24c (65101:003:0888) hoonestamata kinnistule. Projekteerimistingimuste avalik väljapanek...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek Suvila tn 24c Aruküla

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Suvila tn 24c (65101:003:0888) hoonestamata kinnistule. Projekteerimistingimuste avalik väljapanek...

Raasiku vallas Kulli külas Hännapera kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.09. - 30.09.2022. Hännapera kinnistule soovitakse kavandada päikeseelektrijaam...

Kulli külas Hännapera kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas Kulli külas Hännapera kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.09. - 30.09.2022. Hännapera kinnistule soovitakse kavandada päikeseelektrijaam...

Kavandatud tegevuse eesmärk on ühendada Tõhelgi külas asuva Kivisilla detailplaneeringu alale kavandatud kõnnitee kuni Raasiku alevikus asuva Vana-Postijaama sillani, et kindlustada planeeringu...

„Projekteerimistingimuste avatud menetlus Raasiku alevikus Vana-Postijaama tänavale kõnnitee rajamiseks

Kavandatud tegevuse eesmärk on ühendada Tõhelgi külas asuva Kivisilla detailplaneeringu alale kavandatud kõnnitee kuni Raasiku alevikus asuva Vana-Postijaama sillani, et kindlustada planeeringu...

Raasiku alevikus, Pae , Pae 4 ja Pae 11a kinnistutele soovitakse rajada avaliku kasutusega terviserada. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, kus on detailplaneeringu...

Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Pae, Pae 4 ja Pae 11a kinnistute projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 01.09.-15.09.2022.

Raasiku alevikus, Pae , Pae 4 ja Pae 11a kinnistutele soovitakse rajada avaliku kasutusega terviserada. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, kus on detailplaneeringu...