Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Suvila tn 24c (65101:003:0888) hoonestamata kinnistule. Projekteerimistingimuste avalik väljapanek...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek Suvila tn 24c Aruküla

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Suvila tn 24c (65101:003:0888) hoonestamata kinnistule. Projekteerimistingimuste avalik väljapanek...

Raasiku vallas Kulli külas Hännapera kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.09. - 30.09.2022. Hännapera kinnistule soovitakse kavandada päikeseelektrijaam...

Kulli külas Hännapera kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas Kulli külas Hännapera kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.09. - 30.09.2022. Hännapera kinnistule soovitakse kavandada päikeseelektrijaam...

Kavandatud tegevuse eesmärk on ühendada Tõhelgi külas asuva Kivisilla detailplaneeringu alale kavandatud kõnnitee kuni Raasiku alevikus asuva Vana-Postijaama sillani, et kindlustada planeeringu...

„Projekteerimistingimuste avatud menetlus Raasiku alevikus Vana-Postijaama tänavale kõnnitee rajamiseks

Kavandatud tegevuse eesmärk on ühendada Tõhelgi külas asuva Kivisilla detailplaneeringu alale kavandatud kõnnitee kuni Raasiku alevikus asuva Vana-Postijaama sillani, et kindlustada planeeringu...

Raasiku alevikus, Pae , Pae 4 ja Pae 11a kinnistutele soovitakse rajada avaliku kasutusega terviserada. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, kus on detailplaneeringu...

Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Pae, Pae 4 ja Pae 11a kinnistute projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 01.09.-15.09.2022.

Raasiku alevikus, Pae , Pae 4 ja Pae 11a kinnistutele soovitakse rajada avaliku kasutusega terviserada. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, kus on detailplaneeringu...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Meierei tn 25 katastriüksusel lasteaiahoone laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust. Tulenevalt...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Meierei tn 25 katastriüksusel lasteaiahoone laiendamiseks

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Meierei tn 25 katastriüksusel lasteaiahoone laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust. Tulenevalt...

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamiseks Igavere külas Metsaserva tee 2 katastriüksustel" avatud menetluse ehituslike...

Korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamiseks Igavere külas Metsaserva tee 2 katastriüksustel"

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamiseks Igavere külas Metsaserva tee 2 katastriüksustel" avatud menetluse ehituslike...

Raasiku Vallavalitsus kavandab Raasiku alevikus Turu tn 1a katastriüksusel asuva laste mänguväljaku täiendamist ja haljastamist, et luua mitmekesine, turvaline ja terviklik ruumilahendus....

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste määramise avatud menetluse Raasiku alevikus Turu tn 1a katastriüksusel avaliku mänguväljaku projekteerimiseks

Raasiku Vallavalitsus kavandab Raasiku alevikus Turu tn 1a katastriüksusel asuva laste mänguväljaku täiendamist ja haljastamist, et luua mitmekesine, turvaline ja terviklik ruumilahendus....

Raasiku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Kulli külas Pistriku vkt 6 kinnistul Pärtli maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks (hoonestusala muutmiseks kuni 10...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste määramise avatud menetluse abihoone püstitamiseks Kulli külas Pistriku vkt 6 katastriüksusel detailplaneeringu olemasolul

Raasiku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Kulli külas Pistriku vkt 6 kinnistul Pärtli maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks (hoonestusala muutmiseks kuni 10...

Kavandatud tegevuse eesmärk on ühendada Tõhelgi külas asuva Kivisilla detailplaneeringu alale kavandatud kõnnitee kuni Raasiku alevikus asuva Vana-Postijaama sillani, et kindlustada planeeringu...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Vana-Postijaama tänavale kõnnitee rajamiseks

Kavandatud tegevuse eesmärk on ühendada Tõhelgi külas asuva Kivisilla detailplaneeringu alale kavandatud kõnnitee kuni Raasiku alevikus asuva Vana-Postijaama sillani, et kindlustada planeeringu...

Raasiku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Aruküla alevikus Nõmme tee 1 kinnistul detailplaneeringu täpsustamiseks eesmärgiga ehitada kinnistule kauplus-kohvik ja...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse kütusetankla rajamiseks ja kauplus-kohviku püstitamiseks Aruküla alevikus Nõmme tee 1 katastriüksusel detailplaneeringu olemasolul

Raasiku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Aruküla alevikus Nõmme tee 1 kinnistul detailplaneeringu täpsustamiseks eesmärgiga ehitada kinnistule kauplus-kohvik ja...

Pumptrack -i rajamine annab piirkonnas unikaalse võimaluse rattasõidumeisterlikkuse tõstmiseks, propageerib jalgratta kui liikumisvahendi kasutamist. Pumptrack pakub igas eas...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Tallinna mnt 21 katastriüksusele rattapargi (pumptrack) ehitusprojekti koostamiseks

Pumptrack -i rajamine annab piirkonnas unikaalse võimaluse rattasõidumeisterlikkuse tõstmiseks, propageerib jalgratta kui liikumisvahendi kasutamist. Pumptrack pakub igas eas...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Kooli tänava kinnistule moodullasteaia ehitusprojekti koostamiseks. Tulenevalt suurenenud nõudlusest...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Kooli tänava kinnistule moodullasteaia ehitusprojekti koostamiseks.

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Kooli tänava kinnistule moodullasteaia ehitusprojekti koostamiseks. Tulenevalt suurenenud nõudlusest...

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine eramu püstitamiseks Kulli külas Kulli vkt 15 katastriüksusel " avatud menetluse hoone seadustamise...

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu projekteerimistingimuste määramine eramu püstitamiseks Kulli külas Kulli vkt 15 katastriüksusel ehitusprojekti koostamiseks.

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine eramu püstitamiseks Kulli külas Kulli vkt 15 katastriüksusel " avatud menetluse hoone seadustamise...

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine akupanga rajamiseks Järsi külas Est-Johanna katastriüksustel" avatud menetluse. Lisa 2 TALTECH Akud ...

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu projekteerimistingimuste määramine akupanga rajamiseks Järsi külas Est-Johanna katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks.

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine akupanga rajamiseks Järsi külas Est-Johanna katastriüksustel" avatud menetluse. Lisa 2 TALTECH Akud ...

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine Raasiku vallas Kalesi külas Masinakeskuse tee 7 kinnistul olemasoleva töökoja rekonstrueerimise ja laienduse...

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu olemasoleva töökoja rekonstrueerimise ja laienduse projekteerimiseks Kalesi külas Masinakeskuse tee 7 katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks.

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine Raasiku vallas Kalesi külas Masinakeskuse tee 7 kinnistul olemasoleva töökoja rekonstrueerimise ja laienduse...

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu päikeseelektrijaama püstitamiseks Kalesi külas Rukki tn 1 katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks. Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse...

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu päikeseelektrijaama püstitamiseks Kalesi külas Rukki tn 1 katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu päikeseelektrijaama püstitamiseks Kalesi külas Rukki tn 1 katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks. Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse...

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu detailplaneeringu olemasolul Kurgla külas Nurmenuku ja Kannikese katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks. Raasiku Vallavalitsus algatas...

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu detailplaneeringu olemasolul Kurgla külas Nurmenuku ja Kannikese katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu detailplaneeringu olemasolul Kurgla külas Nurmenuku ja Kannikese katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks. Raasiku Vallavalitsus algatas...

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine biopuhastite ja imbväljakute ning päikesepaneelide püstitamiseks Kurgla külas Sinitihase, Sinilinnu, Sinilille...

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu biopuhastite ja imbväljakute ning päikesepaneelide püstitamiseks Kurgla külas Sinitihase, Sinilinnu, Sinilille ja Siniaru katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks.

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine biopuhastite ja imbväljakute ning päikesepaneelide püstitamiseks Kurgla külas Sinitihase, Sinilinnu, Sinilille...

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine abihoone püstitamiseks Kulli külas Heinapõllu tee 6 katastriüksusel" avatud menetluse. Väljapanek toimub...

Projekteerimistingmuste määramise eelnõu abihoone püstitamiseks Kulli külas Heinapõllu tee 6 katastriüksusel ehitusprojekti koostamiseks.

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine abihoone püstitamiseks Kulli külas Heinapõllu tee 6 katastriüksusel" avatud menetluse. Väljapanek toimub...

  Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine abihoone püstitamiseks Perila külas Sepikoja tee 6 katastriüksusel" avatud menetluse. ...

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu abihoone püstitamiseks Perila külas Sepikoja tee 6 katastriüksusel ehitusprojekti koostamiseks.

  Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine abihoone püstitamiseks Perila külas Sepikoja tee 6 katastriüksusel" avatud menetluse. ...