Planeeringute menetlemine

Rahandusministeeriumi Planeeringute osakond on loonud planeerimisega seotud veebilehe, millel on väljatoodud planeeringute menetlusskeemid:

http://planeerimine.ee/seadus-ja-juhendid/menetlused/

Veebilehelt on võimalik saada infot ruumilise planeerimise kohta.
Õigusaktid ja juhendid: 
http://planeerimine.ee/seadus-ja-juhendid/