Koosseis

Raasiku Vallavolikogu on Raasiku valla esinduskogu, mille valivad Raasiku valla hääleõiguslikud elanikud kohaliku omavalitsuse valimise seaduse alusel üldistel, ühetaolistel ja otsestel valimistel neljaks aastaks.

Volikogu ainupädevusse kuuluvad küsimused on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 22.

Raasiku Vallavolikogu on 17-liikmeline

 

 

Kontaktandmed 

1.

ANDRE SEPP

Andre.sepp@hol.ee   5160150

2.

ANDRES KALLASTE

Andres.kallaste@ttu.ee  5011014

3.

RALF RISTHEIN

Ralf.risthein@mail.ee ja tel 53453133

4.

AVO MÖLS

 Avo.mols@arukyla.edu.ee  5225842

5.

GARINA TOOMINGAS

 garina@kultuuriselts.eu   5292550

6.

IVAR VILBERG

 Ivar.vilberg@iffcatering.ee  5076871

7.

KADI TAMMARU

Kadi.tammaru@gmail.com  56215030

8.

KRISTI VADER

 kristivader@hot.ee    5133597

9.

LAURI BETLEM

lauribetlem@hotmail.com, 53406290

10.

MAARJA SIKUT

 maarja.sikut@raasiku.ee   55697318

11.

ANNE VELTMANN-VESKI

anne.veltmann@gmail.com, 56801121

12.

MARIANNE PÕLD

 marianneloikmacaws@gmail.com  56730082

13.

MIHKEL MUST

 mustmihkel@gmail.com  56906525

14.

REELIKA PIRSON-HEINLOO

r.pirson.heinloo@gmail.com, 56913322

15.

PRIIT PEBSEN

 p.pebsen@gmail.com, 56965887

16.

RENE LILL

 Rene.lilll@gmail.com 58073250

17.

TIINA RÜHKA

 Tiina.ryhka@gmail.com  5242298