Võimalus taotleda toetust kiirkompostri või biojäätmete konteineri soetamiseks

29.09.21

Tänavu mais jõustunud jäätmeseaduse muudatuste järgi muutub biojäätmete kogumine tekkekohalt kohustuslikuks 2023. aasta sügisest.

Ülemineku soodustamiseks esitab Raasiku vald elanike toetamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse kodude juurde paigutatavate biojäätmete kogumiseks mõeldud konteinerite (80- ja 140-liitrised) ning kodukompostrite (kuni 420 liitrised) ostuks.

Kiirkompostrid, mis Raasiku vallal kavas hankida, on soojustatud ja töötavad aastaringselt. Selline sorteerimisvõimalus kinnistul on mugav ja annab võimalused väärtusliku komposti kasutamiseks koduaias.

Ühe kompostri eeldatav maksumus on umbes 200 eurot, millest omaosalus on 26%

Selleks, et kaardistada meie valla elanike vajadusi palume kõigil eramajade omanikel ja korteriühistutel vastata lühikesele küsitlusele siin.

NB! Tegemist on andmete kaardistamisega rahastuse taotlemiseks; osalemine ei taga kompostri või biokonteineri soetamiseks toetuse saamist, kuid positiivse rahastusotsuse korral on toetuse saamise eesõigus antud küsitluses osalejatel.

Taotlemiseks peavad olema täidetud järgnevad tingimused:

  • taotlejal on Raasiku vallas sissekirjutus vähemalt 31. detsembrist 2021 majapidamises, kuhu kodukompostrit soovitakse;
  • taotleja elab hoones, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga.

Andmeid kaardistatakse kuni 03. oktoobrini 2021.
Info : Keskkonnaspetsialist Johanna Sepmann, Johanna.sepmann@raasiku.ee, 55512527