Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 29.11.2023

27.11.23

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 29.11.2023 algusega kell 18.00 vallamajas volikogu istungite saalis.

Päevakord: 

 1. Teehoiukava
 2. Maamaksumäärade muutmine
 3. „Raasiku valla ametiasutuse palgajuhend" muutmine
 4. Raasiku vallavalitsuse hallatavate asutuste ametikohtade 2024. aasta määramise alused
 5. Raasiku valla 2023. aasta 3. lisaeelarve kinnitamine.
 6. Finantseerimistegevuse eelarve 2024
 7. Raasiku valla põhimääruse muutmine
 8. Kohapeal algatatud teemad

Planeeringute ja keskkonna komisjoni koosolek toimub 5. detsembril

27.11.23

Planeeringute ja keskkonna komisjoni koosolek toimub 5. detsembril algusega kell 18.00 vallamaja volikogu istungite saalis.

Päevakord:

1) Marina Minerals OÜ, Kulli uuringuruumi ja Kulli mäeeraldise keskkonnaloa taotlused. Raasiku Vallavolikogu 12.09.2023. otsused nr 29 ja nr 30.

2) Keskkonnaspetsialist Johanna Seppmani ülevaade keskkonna teemadest Raasiku vallas

3) Raasiku valla põhimääruse muutmine

4) Kohapeal algatatud teemad

 

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 27. novembril 2023

27.11.23

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 27. novembril 2023 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga:

PÄEVAKORD

 1. Raasiku Valla Raamatukogu põhimääruse muutmine
 2. MTÜ taotlused – II voor
 3. Raasiku Valla Arengukava aastateks 2024-2028 muudatusettepanekud – II voor
 4. Kohapeal algatatud teemad

Volikogu komisjonid

12.04.23

Eelarve- ja majanduskomisjon:

 1. Reelika Pirson-Heinloo -  komisjoni esimees
 2. Andre Sepp -  komisjoni aseesimees
 3. Garina Toomingas
 4. Eliis Kahlo
 5. Tiina Rühka
 6. Kaido Kirsip
 7. Kalev Villem
 8. Ants Kivimäe
 9. Andres Kallaste
 10. Maarja Sikut
 11. Meeli Teder
 12. Heimar Leoste
 13. Mihkel Must

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekute protokollid

Revisjonikomisjon

 1. Tiina Rühka – komisjoni esimees
 2. Priit Pebsen – komisjoni aseesimees
 3. Mihkel Must
 4. Marianne Põld

Revisjonikomisjoni aastaaruanne 2022

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon

 1. Kadi Tammaru -  komisjoni esimees
 2. Lauri Betlem - komisjoni aseesimees
 3. Andre Sepp
 4. Andres Kallaste
 5. Avo Möls
 6. Garina Toomingas
 7. Ingrid Nurja
 8. Ivar Vilberg
 9. Jako Reinaste
 10. Kaido Kirsip
 11. Katrin Vene
 12. Lauri Mõisja
 13. Mihkel Must
 14. Priit Pebsen
 15. Reelika Pirson-Heinloo
 16. Tiit Reeder 

Planeeringute- ja keskkonnakomisjoni koosolekute protokollid

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon

 1. Andres Kallaste -  komisjoni esimees
 2. Kristi Vader -  komisjoni aseesimees
 3. Aare Ets
 4. Andra Allik
 5. Avo Möls
 6. Garina Toomingas
 7. Gertha Kunitsõn
 8. Ivar Vilberg
 9. Kadi Tammaru
 10. Kristiina Välba
 11. Külli Friedemann
 12. Mari Möls
 13. Nikolai Kunitsõn
 14. Rene Lill
 15. Vello Luts

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni  koosolekte protokollid