Koduse lapse toetus

Koduse lapse toetuse eesmärk on toetada 1,5 – 3 aastase lapse vanemat lapse kasvatamisel perioodil, kui vallavalitsus ei suuda lapsele tagada lasteaiakohta.

Koduse lapse toetust makstakse 1,5 - 3 aastase lapse eest lapse vanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale (seaduslik esindaja) juhul kui nii laps kui ka tema seaduslikud esindajad või üksikvanem on rahvastikuregistris valla elanikud, lapse seaduslik esindaja on esitanud vallavalitsusele avalduse lapsele lasteaeda koha saamiseks ning vallavalitsusel ei ole lapsele pakkuda kohta lasteaias.

 Toetust makstakse avalduse esitamise kuupäevale järgnevast kuust, kuid mitte varem kui lapse 1,5 aastaseks saamise ning lasteaia koha mittesaamise päevast. Toetust ei maksta juulikuu eest.

Koduse lapse toetuse suurus on 2023.aastal 200 eurot kuus.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Karin Möllits
Kontaktid:  55567128, karin.mollits@raasiku.ee

 

Koduse lapse toetuse avaldus

Elektrooniline taotlemine

Sisenege Raasiku valla iseteeninduskeskkonda SPOKU.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige  vormi täitmise kulgu. Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub sellekohane kinnituskiri.