Keskkonnamõjude hindamine

8.11.21

 

Keskkonnamõju hindamise õiguslikud alused ja korra, keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi korralduse ning ökomärgise andmise õiguslikud alused sätestab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus.