Katastriüksuse jagamine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Avaldus esitatakse kinnisasja omaniku soovil jagada tema omandis olevat katastriüksust kaheks või enamaks reaalosaks. Esitatud avaldust arutatakse Raasiku Vallavalitsuse istungil. Omanikule edastatakse Vallavalitsuse istungi protokolli väljavõte nõustumisest katastriüksuse jagamisega. Seejärel tellib omanik maamõõtja, kes koostab katastriüksuste toimikud ja esitab materjalid juhtiv maakorraldajale. Raasiku Vallavalitsus annab katastriüksuse jagamise kohta korralduse, mis edastatakse omanikule ja maamõõtjale

Õigusaktid:

Vastutaja:

Maakorraldaja Raili Ilves, raili.ilves@raasiku.ee, 53804210

Elektrooniline taotlemine

Sisenege Raasiku valla iseteeninduskeskkonda SPOKU.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige  vormi täitmise kulgu. Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub sellekohane kinnituskiri.

       

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Vajalikud sammud: Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Raasiku vallamajast.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide: