Kaeveloa taotlemine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Kaeveloa saamiseks esitab taotleja või kaevetööde eest vastutav isik vallavalitsusele vormikohase kaeveloa taotluse  hiljemalt 5 ning ühistranspordi töö ümberkorraldamise korral 14  päeva enne kaevetööde algust. Taotlusele peavad olema lisatud „Kaevetööde eeskirjas" nõutud dokumendid.
 Avariilisi kaevetöid võib kaevaja alustada kaeveloata, teatades kaevetöödest kohe kirjalikult vallavalitsusele (e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee), kaeveala maaomanikele või -valdajatele ja kaeveala vahetusse ümbrusse jäävate tehnorajatiste omanikele.

Kestvus:

Kaeveluba väljastatakse viie tööpäeva jooksul kaevaja poolt vormikohase kaeveloa taotluse esitamise päevast.

Õigusaktid:

Kaevetööde eeskiri

Vastutaja:

Teedespetsialist Arvo Täks
53843310
arvo.taks@raasiku.ee

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Raasiku vallamajast.  Vastuvõtuajad:  vastuvõtt N 9-12, 13-18

Viide: