Hooldusperetoetus

Hooldusperetoetuse eesmärk on hooldusperes viibiva lapse hooldamise ning ülalpidamis- ja isiklike kulude katmine. Toetust makstakse hooldusperes viibiva lapse hooldamise ning ülalpidamis- ja isiklike kulude katteks hoolduspere vanemale, kellega vallavalitsus on sõlminud hoolduspere lepingu.

Hoolduspere toetus 2021.aastal on Raasiku vallas 667 eurot lapse kohta kuus.

Õigusaktid:

Vastutaja:
Sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Juta Asuja
Kontaktid: 53328508, juta.asuja@raasiku.ee