Hooldusperetoetus

Hooldusperetoetuse eesmärk on hooldusperes viibiva lapse hooldamise ning ülalpidamis- ja isiklike kulude katmine. Toetust makstakse hooldusperes viibiva lapse hooldamise ning ülalpidamis- ja isiklike kulude katteks hoolduspere vanemale, kellega vallavalitsus on sõlminud hoolduspere lepingu.

Hoolduspere toetus 2021.aastal on Raasiku vallas 667 eurot lapse kohta kuus.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits
Kontaktid:  55567128, karin.mollits@raasiku.ee