Haldus- ja arendusosakonna kontaktid

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Riina Rand 6070589, 55566133 Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Keskkonnaspetsialist Johanna Sepmann 6070750, 55512527 Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Maakorraldaja Raili Ilves 53804210 Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Planeeringute spetsialist Krista Erg-Scacchetti 6070444, 5017483 Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Ehitusspetsialist Kaire Koitne 519 80862 Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Teede- ja taristuspetsialist Arvo Täks 53843310 Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Järelevalvespetsialist Olga Kajanen 5200945 Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Haldusspetsialist Ametikoht täitmata
Arhitekt Ametikoht täitmata